หุ้นที่น่าลงทุนระยะยาว 2566

การลงทุนหุ้นเป็นรูปแบบการลงทุนที่อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนแบบฉับพลันทันด่วนเหมือนกับการเปิดร้านขายของหรือจำหน่ายสินค้ารูปแบบต่างๆ แต่การลงทุนหุ้น โดยเฉพาะการลงทุนหุ้นระยะยาวจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินหรือมีเงินเย็นแต่ไม่รู้ว่าจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนทำอะไรดี หรือไม่มีเวลาดูแลกิจการด้วยตนเอง การลงทุนหุ้นจึงตอบโจทย์ได้ดี อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะลงทุนหุ้นนั้น ผู้ตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นให้ลึกซึ้ง รอบด้าน และพึงระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง เงินต้นอาจจะหายไปหรือเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

 

การลงหุ้นระยะยาว ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

การลงทุนหุ้นระยะยาว คือการนำเงินไปซื้อหุ้นที่เรามีความเชื่อมั่นและถือมันไว้เป็นเวลายาวนาน โดยที่ไม่ขายออกมา ซึ่งผลตอบแทนอาจอยู่ในรูปของเงินปันผล หรือการขายหุ้นเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม ดังนั้น การเลือกหุ้นให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราจะถือมันเป็นระยะเวลานานซึ่งราคาของหุ้นอาจจะมีขึ้นและลงตามความผันผวนของตลาดหุ้น แต่หากเราเชื่อมั่นว่าหุ้นที่เราเลือกลงทุนมีพื้นฐานที่ดีและจะไม่ถูก Disrupt อย่างแน่นอน ก็จะสามารถถือยาวได้อย่างสบายใจ และซื้อเพิ่มไปเรื่อย ๆ ตามราคาที่เหมาะสม เพราะหุ้นที่พื้นฐานดีก็เหมือนทรัพย์สินที่สามารถผลิตดอกเบี้ยทบต้นให้เราได้เรื่อย ๆ นั่นเอง

 

หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2566 – หุ้นโรงพยาบาล

หุ้นโรงพยาบาลเป็นหุ้นที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง เพราะไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค ด้วยโรงพยาบาลชั้นนำและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้น หุ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนจึงเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีโดยธรรมชาติ เพราะคนเราล้วนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลทุกวัน อย่างไรก็ดี ควรเลือกหุ้นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีนโยบายที่ชัดเจน และผู้บริหารที่ธรรมาภิบาล ปัจจุบันมีหุ้นโรงพยาบาลที่เหมาะสมจะเป็นหุ้นน่าลงทุนระยะยาวอยู่หลายตัว เช่น BH BDMS PR9 BCH เป็นต้น

 

หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2566 – หุ้นสาธารณูปโภค

เมื่อกล่าวถึงหุ้นสาธารณูปโภคก็ต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างพอสมควร เพราะครอบคลุมทั้งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เหตุที่หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่น่าลงทุนระยะยาว เพราะมีพื้นฐานดี คนต้องกินต้องใช้ทุกวัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อให้เทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปเพียงใด เราก็คงไม่เปลี่ยนจากการกินข้าวมากินอาหารหลอดแบบนักบินอวกาศเอาในเร็ววัน ดังนั้น เมื่อพูดถึงหุ้นในกลุ่มนี้แล้วหลายคนอาจจะนึกถึงหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชื่อคุ้นหูทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น CPALL OR MAKRO CPF หรือ PB