Hit enter after type your search item
Home / การเงินการลงทุน / ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ อนุมัติกี่วัน กู้เงินออมสิน10000 ส่งเดือนละเท่าไหร่ 2565

ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ อนุมัติกี่วัน กู้เงินออมสิน10000 ส่งเดือนละเท่าไหร่ 2565

หลายท่านอาจจะเริ่มใจชื้น เพราะจากหน้าข่าวหลาย ๆ ครั้ง เราเริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีของภาคธุรกิจ ซึ่งเริ่มขยับขยาย เริ่มตอบรับการมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและพร้อมที่จะกระตุ้นภาคธุรกิจในเศรษฐกิจและการค้าภายในประเทศกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้ง ซึ่งธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ทุกท่านสามารถฟื้นตัวได้หลังวิกฤติโควิด – 19 เช่นกันด้วยโครงการพิเศษให้กู้เงินออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ โดยเป็นอีกหนึ่งรายการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง ดังนั้น อย่าได้มัวรอและเสียเวลา เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสินเชื่อให้กู้เงินออมสินนี้ มีรายละเอียดและเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 

ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ 2565 อนุมัติกี่วัน

ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ 2565 อนุมัติกี่วัน

การให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อเน้นเข้าให้ความช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ดังนั้น การดำเนินการสินเชื่อเพื่อคุณ ในครั้งนี้จึงเป็นการออกวงเงินสินเชื่อที่เน้นหนักไปที่การให้ความช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องประชาชนฐานราก ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถดำเนินการยื่นสมัครขอรับวงเงินออมสินสินเชื่อเพื่อคุณได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ รายการสินเชื่อให้กู้เงินออมสินสินเชื่อเพื่อคุณตัวนี้ มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่แสนถูกเพียง 1.25% ต่อเดือน และหากท่านผ่านการพิจารณาเงื่อนไขเบี้ยงต้นของธนาคารออมสิน ทุกท่านสามารถยื่นสมัครออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ โดยสามารถได้รับวงเงินสูงุสดถึง 30,000 บาทเลยทีเดียว

สำหรับท่านที่สงสัยว่า ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ อนุมัติกี่วัน นั้น จากการสอบถามข้อมูลพบว่าปกติแล้วผู้สมัครออมสินสินเชื่อเพื่อคุณจะทราบผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 7 วันทำการ หรืออาจรวดเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับสาขาที่ท่านดำเนินการสมัครสินเชื่อออมสิน

ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ ใครสมัครได้บ้าง 

นอกจากการกำหนดเงื่อนไขเบี้ยงต้นสำหรับการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณไว้ดังที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ทางธนาคารออมสินยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้เงินออมสินอีก ดังนี้

  • ต้องเป็นผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • โดยเมื่อนำอายุผู้กู้มารวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้นผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณจะเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการคัดเลือก กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ แต่จะต้องรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
  • ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • เป็นลูกค้าตามเป้าหมายที่ทางธนาคารกำหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
    • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อกู้เงินออมสิน ตามนโยบายที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องมีประวัติการชำระที่ดี คือ ชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ
    • เป็นลูกค้าใหม่หรือเป็นลูกค้าเดิม ที่มีรายได้ประจำตามเงื่อนไขของโครงการสินเชื่อเพื่อคุณ ที่ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านที่สนใจสมัคร ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ กู้เงินออมสินนั้น สามารถเข้าลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ทันที ที่นี่ โดยให้กดคลิกที่ยินยอมรับเงื่อนไขการสมัคร แล้วกดจองสิทธิ์ ซึ่งทุกท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีตามขั้นตอนดังนี้

  • ให้ทุกท่านจะต้องกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน พร้อมทั้งให้เลือกประเภทของลูกค้า ซึ่งท่านสามารถกดเลือกได้ ดังนี้ อาชีพอิสระ อาชีพรายได้ประจำ
  • หลังจากนั้นกดตรวจสอบ
  • ซึ่งเมื่อกดแล้ว ระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และแสดง ชื่อ – นามสกุล / วันเดือนปีเกิด/ ที่อยู่ โดยจะมีรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ให้ท่านกรอกเพิ่มเติมอีก เช่น ระดับการศึกษา/ จำนวนบุตร/ รายละเอียดอาชีพ/ อาชีพย่อย/ เงินเดือน เป็นต้น
  • เมื่อท่านดำเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ระบบจะให้ท่านอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม ซึ่ง มี Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด และ Statement เดือนล่าสุด และให้ท่านกดเลือกธฯคารออมสินสาขาที่ท่านต้องการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ หลังจากนั้นให้กดยืนยัน

ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ ตรวจสอบ/เช็คผลการอนุมัติ

หลังจากการสมัคร ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ แล้ว ทางธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความ SMS เท่านั้น ซึ่งลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางธนาคารจะดำเนินการให้ท่านทำนิติกรรมสัญญากู้เงินออมสินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะวลาที่กำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการ “ตรวจสอบสิทธิ์” ได้อีกเช่นกัน ที่นี่ หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ 1115 หรือ 1143

ข้อควรระวัง ออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ ปลอม 

จากหน้าข่าวและการประชมสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้กู้เงินออมสิน และสินเชื่อเพื่อคุณที่มีการแจ้งข่าวผ่านไลน์ @667etrrp นั้น จากข้อมูล ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้รายงานว่า เป็นดำเนินการโฆษณาสินเชื่อเพื่อคุณนั้น เป็นการให้ข่าวปลอม โดยเป็นการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งทางธนาคารไม่มีนโยบายให้ลูกค้าดำเนินการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ผ่านช่องทางไลน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป็น LINE Official ของธนาคารออมสิน และทางธนาคารไม่มีนโยบายให้ท่านโอนเงินหรือให้ส่งเอกสารข้อมูลใด ๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น ให้ลูกค้าธนาคารออมสินทุกท่านระมัดระวังและให้เข้าสมัครออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ ผ่านช่องทางหลักที่ธนาคารได้เปิดให้ดำเนินการเท่านั้น

 

กู้เงินออมสิน10000 ส่งเดือนละเท่าไหร่

สำหรับท่านที่สงสัยว่าหากเราต้องการกู้เงินออมสินสินเชื่อเพื่อคุณ 10000 บาท ต้องส่งเดือนละเท่าไหร่นั้น หากคิดจากการผ่อนชำระที่ 24 งวด หรือ 2 ปี กับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน เงินผ่อนชำระรายเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 500-550 บาท เท่านั้น

  • Facebook
  • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :