รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2566 มีขั้นตอนและใช้เอกสารอะไรบ้าง

ท่านใดกำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน หรือดอกเบี้ยธนาคารเดิมไม่ค่อยน่าพอใจ วันนี้เรามีสาระดี ๆ เกี่ยวกับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566 มานำเสนอเพื่อบอกต่อกันรัว ๆ ซึ่งเนื้อหาของรายการโครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของ ธอส 2566 นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้าง เราจะพาไปดูกัน

 

รีไฟแนนซ์บ้าน กับ ธอส.

สำหรับท่านที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์มีโครงการสินเชื่อมากมาย ซึ่งสามารถตอบโจทย์และให้ความช่วยเหลือทุกท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีผ่อนหนักเป็นเบา ให้มีบ้านได้สบาย ๆ ด้วยเงินผ่อนต่อเดือนน้อยลง หรืออาจจะขยายระยะเวลาการผ่อนให้ยาวขึ้น ซึ่งก่อนที่เราจะพาไปดูรายการสินเชื่อน่าสนใจนั้น เราใคร่ขอนำเสนอรายละเอียดให้ส่วนของการเตรียมตัวและขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ให้ทุกท่านทราบกันเสียก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เตรียมการยื่นรีไฟแนนซ์

 • เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเงื่อนไขการยื่นรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน สิ่งแรกที่ต้องดูให้ดีก่อนคือ สัญญาเงินกู้ ซึ่งบางแหล่งจะมีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลาซึ่งจะเปิดโอกาสให้ท่านรีไฟแนนซ์ได้ บางแห่ง 3 ปี บางที่ 5 ปี และที่ยาวนานที่สุดก็เคยมีถึง 8 ปีด้วยกัน ยังไงก็ควรตรวจสอบดูก่อนเพราะอาจจะทำให้ท่านโดนค่าปรับได้
 • ตรวจสอบเครดิตจากการเงิน ท่านเองควรพิจารณาและตรวจสอบตนเองก่อนว่า ท่านมีสถานะทางเครดิตเป็นอย่างไร มีประวัติการค้างชำระหรือไม่ ซึ่งหากมี โอกาสในการขอรีไฟแนนซ์บ้านก็จะยากมาก ๆ นั่นเอง

 

ยื่นเอกสารดำเนินการ

 • เตรียมเอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกรณีการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส จะมีการกำหนดเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน ซึ่งก็คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยของท่านนั่นเอง
 • พิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติสินเชื่อ รายการสินเชื่อและโครงการรีไฟแนนซ์ต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่จะมีการกำหนดเงื่อนไขของผู้สมัครไว้ ซึ่งทุกท่านจะต้องตรวจสอบและยื่นสมัครให้ตรงตามรายการสินเชื่อนั้น ๆ
 • เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์ ในส่วนนี้สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์ ซึ่งมีทั้ง ค่าประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1,900 – 3,100 บาท ตามมูลค่าของวงเงิน/ ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงิน/ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ร้อยละ 2.5 ของราคาประเมิน และอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเตรียมไว้เพิ่มเติมเช่น ค่าทำประกัน ต่าง ๆ เป็นต้น

 

ขั้นตอนหลังอนุมัติสินเชื่อ

ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. แล้วนั้น ในส่วนต่อไป ท่านจะต้องดำเนินการนัดวันไถ่ถอนและทำสัญญาใหม่ พร้อมทั้งการจัดทำประกัน MRTA หรือประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อซึ่งจะเป็นข้อบังคับสำคัญสำหรับการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข 2566

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อสานสุขนี้ เป็นสินชเอที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งเน้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่สนใจและต้องการสมัครสินเชื่อบ้านกับ ธอส สามารถกู้เพื่อดำเนินการต่าง ๆ อาทิ

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อต่อเติม ขยายหรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ทั้งนี้คำว่า “อาคาร” ในเงื่อนไขนั้น สามารถรวมไปถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าหรือแฟลต

 

วงเงินและระยะเวลาผ่อน

สำหรับท่านที่สนใจและต้องการทราบวงเงินของโครงการสินเชื่อบ้าน เพื่อสานสุข 2566 นั้น เราได้เตรียมรายละเอียดและข้อมูลมานำเสนอไว้ที่นี่แล้ว โดยรายการสินเชื่อบ้าน เพื่อสานสุข 2566 นั้นทุกท่านสามารถดำเนินการขอกู้ ซึ่งจะได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน โดยจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านดำเนินการผ่อนชำระได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยสามารถสรุปเป็นข้อมูล ดังนี้

 • วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี
 • ทั้งนี้เมื่อนำอายุผู้กู้ร่วมกับจำนวนปีที่ขอ จะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีการกำหนดอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ธอส. เพื่อสานสุข 2566

ในส่วนนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อสานสุขนั้นจะมีการแบ่งการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยออกเป็น 2 รายการตามวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ คือ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย/ ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และ เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ดังภาพสรุปอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ธอส. เพื่อสานสุข 2566

 

คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบ้าน เพื่อสานสุข 2566 นั้น ทางธนาคาร ธอส ได้ดำเนินการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ 2 ข้อเท่านั้น คือ

 • ต้องเป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • หรือเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป (สัญญาที่ 2 เป็นต้นไป)

โดยนอกจากนี้ทุกท่านสามารถดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อได้ทันที ตามรายการต่อไปนี้

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรสฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน/ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาจะซื้อจะขาย/ สัญญาวางมัดจำ/ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3ก./ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ ถ้ามีรายการเอกสารเพิ่มเติม

โดยหากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ที่นี่ ซึ่งสามารถฝากข้อมูลและรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือติดต่อ Call Center ที่ 0 – 2645 – 9000

 

อ้างอิง 1 2