ปลดหนี้หลักแสนหลักล้าน ทำอย่างไร

ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีปัญหาเฉพาะหน่วยและอาจจะเป็นความเสี่ยงในระดับย่อย แต่หากปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้ขยายตัวและเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น การเป็นหนี้ครัวเรือนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินในระดับมหาภาคได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลกับทุกท่าน ทุกครอบครัวซึ่งอาจจะกำลังมีหนี้ครัวเรือนซึ่งกำลังต้องการแก้ไข เราจึงมาพร้อมกับบทความ “ปลดหนี้ครัวเรือน ทำยังไง” แก้ไขยังไง วันนี้เราจะพาไปดูกัน

 

หนี้ครัวเรือน คืออะไร

เชื่อเลยว่าหลาย ๆ ท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า “หนี้ครัวเรือน” กันมาพอสมควร โดยจากการให้รายละเอียดของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น หนี้ครัวเรือน คือ หนี้ที่ประชาชนกู้ยืมจากผู้ให้กู้ ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบหรือแม้แต่คนรู้จัก เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามความต้องการ โดยการก่อหนี้หรือการกู้ยืมเงินนั้นจะเป็นการช่วยให้ทุกท่านมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายได้นั่นเอง ดังนั้น การคิดคำนวณปริมาณหนี้ครัวเรือนจึงจะเป็นการรวมจำนวนหนี้ทั้งหมดซึ่งไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบ ดังนั้น เมื่อพี่น้องประชาชนมีหนี้ครัวเรือนมาก ก็ย่อมจะส่งสัญญาเตือนอะไรบางอย่างให้หน่วยงานรัฐเห็นแล้วว่า ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่และมีสถานะทางการเงินซึ่งยังต้องพึ่งพาเงินในอนาคตอยู่

และด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมาทำความเข้าใจและช่วยกันหาแนวทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้ ไม่ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จนไม่สามารถแก้ไขหรือหาเงินมาหมุนเวียนได้ในอนาคต

 

หนี้ครัวเรือน อันตรายยังไง

เมื่อเรากล่าวถึงหนี้ครัวเรือนกันไปบ้างแล้ว ไม่ได้พิจารณาถึงอันตรายและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากท่านมีหนี้ครัวเรือนในปริมาณมากก็คงจะไม่ถูกต้องนัก โดยจากรายละเอียดที่เราได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น พบว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้น สามารถนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะสามารถแยกเป็นรายละเอียดดังนี้

  • เสียสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตตกต่ำ เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ เงินไม่พอใช้ ค้าชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ทั้งหมดนี้ คงจะไม่สามารถใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้ เพราะด้วยความกังวลว่าจะมีการทวงถามหรืออาจจะมีมาตรการที่รุนแรงจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นปัญหาแรก ๆ ที่จะค่อย ๆ ขยายไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตทั้ง การหย่าร้าง การปล้น ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ
  • เจ้าหนี้มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น ไม่เพียงลูกหนี้จะเดือดร้อน แต่สำหรับเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้เองก็คงจะเริ่มรู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ เพราะหากลูกค้าไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ หนี้ที่เคยมีก็จะกลายเป็นหนี้เสีย ซึ่งต่อให้ดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีความ ก็ยังไม่คุ้มค่าอยู่ดี ดังนั้นหากมีหนี้ครัวเรือนมากเกินไป หนี้เสียก็อาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย
  • สังคมเกิดปัญหา ปัญหาการปล้น ลักขโมยและอาชญากรรมอื่น ๆ จะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน
  • เศรษฐกิจในภาพรวมตกต่ำ ในเมื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดในระบบเศรษฐกิจเกิดปัญหา เศรษฐกิจประเทศในภาพรวมย่อมมีปัญหาตามอย่างแน่นอน และยิ่งหากรวมการเพิ่มจำนวนของหนี้สะสม หนี้เสียแล้ว โอกาสที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศล้มสลายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เหมือนเหตุการณ์ฟองสบู่แตกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในวิกฤตการณ์ “ต้มยำกุ้ง” นั่นเอง

 

ปลดหนี้หลักแสนหลักล้าน ทำอย่างไร

หนี้ครัวเรือนแก้ยังไงให้ยั่งยืน

วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สามารถดำเนินการได้ในทันที ไม่ใช่การหยุดพักหนี้ หรือไม่ใช่การสร้างงานให้ประชาชนเพิ่มเติม แต่กลับเป็นการดำเนินมาตรการแก้ไขโครงการหนี้ ซึ่งอาจจะต้องเริ่มต้นการแก้ไขหนี้เสีย หนี้เรื้อรังและต้องรีบจัดการหลุ่มหนี้เกิดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มในการขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในส่วนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้พร้อมดำเนินการตามแผนงานที่วาง คือ

  • บรรเทาภาระหนี้เดิมของลูกหนี้ โดยการเริ่มต้นผลักดันให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้ด้วยมาตรการแก้หนี้ระยะยาว
  • เริ่มต้นดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ไกล่เกลี้ยหนี้ ซึ่งการนี้จะให้ผู้ไกล่เกลี้ยของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการ
  • ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐผลักดันกฎหมายช่วยลูกหนี้รายย่อย เพื่อให้ทุกท่านเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและล้มละลายตนเองด้วยความสมัครใจ
  • ออกมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระดี ชำระได้เร็ว ชำระตรงเวลา ให้ได้รับการลดดอกเบี้ยเพื่อให้ลูกหนี้สามารถปิดหนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้น
  • เสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐออกให้ความรู้และฝึกทักษะทางด้านการเงิน

นอกจากนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ยังพร้อมและได้ดำเนินการโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งจะสามารถเข้ามาเป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้มากยิ่งขึ้น โดยสำหรับท่านที่สนใจนั้น ก็สามารถเข้าไปติดตามและศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ทันที ที่นี่ ซึ่ง ณ เวลานี้ก็ยังพร้อมให้บริการแก้หนี้ และรับให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแก้ทุกท่านอยู่เสมอ โดยทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันได้อีกด้วย เพียงกดสมัคร ที่นี่ แล้วดำเนินการตามข้อแนะนำของโครงการได้ทันที

 

อ้างอิง 1 2