ไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตได้ไหม? 2567

ด้วยความจำเป็นซึ่งอาจจะต้องหาเงินมาใช้จ่ายรายการใหญ่ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับการทำงาน หรืออาจจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อลูกหลาน ค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน การมีบัตรเครดิตในมือให้สามารถซื้อก่อนผ่อนที่หลังก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับพี่น้องคนธรรมดาของเรา ๆ ที่ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมาย แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทั้งการเป็นฟรีแลนซ์ ไม่มีสลิปเงินเดือน ส่งผลให้การสมัครบัตรเครดิตก็อาจจะยาก วันนี้เรามาดูกันว่า “ไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตได้ไหม 2566

 

ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้อะไรสมัครบัตรเครดิต 2566

การให้บริการบัตรเครดิตนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการให้บริการสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง ซึ่งจะเป็นการพิจารณาศักยภาพในการชำระเงินของลูกค้าซึ่งจะดูจากฐานเงินเดือนเป็นสำคัญ และจะอนุมัติวงเงินสำรองให้ลูกค้าสามารถถือไว้เพื่อการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซึ่ง ณ เวลานี้ ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหลาย ๆ ท่านสามารถยื่นสมัครได้มากยิ่งขึ้น เช่น

 • เปิดรับหนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเติมจาก สลิปเงินเดือน
 • สำหรับบางธนาคาร เปิดรับเอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 – 12 เดือน ทดแทนสลิปเงินเดือน
 • สามารถใช้ทรัพย์สินหรือสมุดบัญชีเงินฝากค้ำประกันการสมัคร
 • สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ สามารถใช้หลักฐานการประกอบอาชีพ หลักฐานการเสียภาษีและการเดินบัญชีทดแทนได้

 

บัตรเครดิตกสิกรไทย ไม่ใช้สลิปเงินเดือน สมัครได้

ไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตได้ทันทีกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตนั้น มาพร้อมกับเงื่อนไขสุดพิเศษที่พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถดำเนินการสมัครได้โดยใช้เอกสารแสดงรายได้ประเภทอื่น ๆ ทดแทนการใช้สลิปเงินเดือนได้ เช่น

 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือนพร้อม Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ
 • และสำหรับท่านที่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ท่านสามารถนำรายได้ส่วนอื่น ๆ มารวมเพิ่มเติมได้ โดยจะต้องใช้เอกสารอ้างอิงรายได้นั้น ๆ เช่น statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสลิปเงินโบนัส หรือเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ที่ได้รับจากผู้จ่ายเงิน เช่น เอกสารจาก Google/ YouTube/ TikTok/ Shopee เป็นต้น

เพียงท่านมีเอกสารแสดงรายได้ตามเงื่อนไขที่เราได้นำเสนอไป ทุกท่านก็จะสามารถดำเนินการเลือกสมัครบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยได้ทันที ซึ่งมีเปิดรับสมัครอยู่มากมายหลากหลายรายการโดยท่านสามารถเข้าไปเลือกศึกษาและพิจารณาได้ ที่นี่

 

บัตรเครดิต KTC จากธนาคารกรุงไทย

คล้ายกันกับการให้บริการบัตรเครดิตของธนาคารอื่น ๆ ซึ่ง ณ เวลานี้บริษัทบัตรเครดิต KTC นั้นพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีรายได้สามารถดำเนินการหาเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตได้ โดยไม่ยึดติดกับเกณฑ์การกำหนดเอกสารแสดงรายได้ที่จะต้องเป็นสลิปเงินเดือนเท่านั้น โดยสำหรับท่านที่มีรายได้ท่านจะสามารถสมัครบัตรเครดิตของ KTC ได้ทันที ขอเพียงท่านดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งสามารถอ้างอิงรายได้ของท่านได้ เช่น

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหีกภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีรับเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • และในส่วนของท่านที่ดำเนินธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการ เอกสารแสดงรายได้ของท่านจะสามารถเป็น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า หรือเป็นรายการเดินบัญชีย้อนหลังทดแทนได้

 ทั้งนี้หากท่าน แน่ใจแล้วในเบื้องต้นว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือผ่านคุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต ทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกพิจารณารายการบัตรเครดิต KTC ของธนาคารกรุงไทยได้ทันที ที่นี่

 

บัตรเครดิต CardX ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ขอเพียงท่านมีรายได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ ทุกท่านจะสามารถดำเนินการกดสมัครบัตรเครดิตจาก CardX ได้ทันที ทั้งนี้สำหรับท่านที่มีปัญหาด้านเอกสารแสดงรายได้ สำหรับการสมัครบัตรเครดิตกับ CardX นั้น ท่านจะสามารถเลือกใช้ใบแจ้งยอดเงินเดือน สลิปเงินเดือนหรือสำเนาหนังสือการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ทดแทนได้ และด้วยความที่ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทั้งหมดเป็นการให้บริการใหม่จากบริษัทโฉมใหม่ภายใต้เครือธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับการสมัครบัตรเครดิตจึงอาจจะมีสิทธิการงดเว้นเอกสารบางรายการสำหรับลูกค้าธนาคาร SCB ได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านสนใจและต้องการกดสมัครและเลือกพิจารณาบัตรเครดิตจาก CardX ก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและข้อมูลขอบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แนะนำทางเลือกอื่น ๆ

ทั้งนี้แม้ว่าท่านอาจจะมีปัญหาและมีอุปสรรคในการสมัครสินเชื่อและต้องตามเข้ามาหาคำตอบว่าไม่มี สลิป เงินเดือน สมัครบัตรเครดิตได้ไหมจากบทความของเรา ณ เวลานี้นอกจากการสมัครบัตรเครดิตแล้ว ทุกท่านยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกหลายช่องทางสำหรับการหาเงินก้อนทั้ง การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากกลุ่ม non – bank เช่น สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส หรือเข้าใช้บริการของสินเชื่อทรัพย์สินแกเป็นเงินซึ่งมีทั้งบริษัทเงินด่วน โรงรับจำนำ ร้านทอง ดังความเห็นของสมาชิกพันทิปท่านนี้

 

 

อ้างอิง 1