สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ธนาคารออมสิน

“เห็นคนล้มต้องช่วย” เป็นวลีเด็ดที่สามารถสร้างกำลังอย่างมากให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการแก้หนี้นอกระบบ ด้วยความเข้าใจและเล็งเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องตกเป็นลูกค้ายามจำเป็นจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งไม่มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแม้ช่วงเวลานี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เงินทองหายากและที่สำคัญคือเป็นช่วงวิกฤตที่ส่งผลให้หลาย ๆ ท่านไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบ ดังนั้นทางธนาคารออมสิน จึงพร้อมนำเสนอการให้บริการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ผ่านโครงการธนาคารประชาชน ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ทุกท่าน โดยวันนี้เราจึงขอยิบยกรายละเอียดทั้งหมดมานำเสนอที่นี่ กับบทความ “สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน 2565”

 

Advertisement
สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ธนาคารออมสิน

โครงการปิดหนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2565

การให้บริการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ของธนาคารออมสินรายการนี้ เป็นโครงการพิเศษที่เน้นการแก้ไขปัญหาและเน้นเข้าให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบและอาจจะมีความต้องการปิดหนี้นอกระบบ 2565 โดยโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนี้ สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ทุกท่านเพื่อนำไปปิดหนี้นอกระบบได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท และด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน จึงสามารถเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้นอกระบบ และเปิดโอกาสให้หลาย ๆ ท่านสามารถดำเนินการปิดหนี้นอกระบบ 2565 แล้วมารับเงื่อนไขพิเศษกับธนาคารออมสินแทน

 

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ออมสิน Pantip แนะนำว่าดีจริง

การให้บริการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถขอวงเงินพิเศษไม่เกินรายละ 50,000 บาท ซึ่งอาจจะเพียงพอสำหรับการปิดหนี้นอกระบบ 2565 สำหรับบางท่าน โดยจุดเด่นสำคัญของสินเชื่อโรงการธนาคารประชาชนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือนและเปิดโอกาสให้ทุกท่านซึ่งไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบ สามารถผ่อนชำระเงินคืนในระยะกับทางธนาคารออมสิน โดยสามารถผ่อนได้นานถึง 5 ปี ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
  • สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุและระยะเวลาที่ต้องชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ นร.1 โดยทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคารออมสิน

ทั้งนี้การให้บริการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบของธนาคารออมสิน มีความจำเป็นต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย เป็นหลักประกันการกู้ และทุกท่านสามารถเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อดังรายการต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  • เอกสารรายรับ/ รายจ่าย ถ้ามี
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทุกท่านต้องนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

และสำหรับทุกท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 ของธนาคารออมสิน ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ด้วยตัวท่านเอง ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบรายละเอียดได้ทันทีที่ 1115

 

สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565 อื่น ๆ 

สำหรับทุกท่านที่ประสบปัญหาไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบ และไม่สามารถยื่นขอรับสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบกับธนาคารออมสินได้นั้น เราพอจะมีทางออกเพิ่มเติมนำเสนอให้ทุกท่านเพื่อสามารถนำเงินไปใช้จ่ายและดำเนินการปิดหนี้นอกระบบได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ง่ายและดีที่สุดอย่างหนึ่ง คือการนำทรัพย์สินที่ท่านมีหรือถือครองอยู่นั้น ไปแปรเปลี่ยนเป็นเงินก้อน แล้วนำมาปิดหนี้นอกระบบทั้งหมด ซึ่งแม้ว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีผลทางจิตใตพอสมควร แต่เราขอยืนยันว่าหากท่านไม่เสียดายและสามารถตัดใจขาย หรือจำนำ จำนองทรัพย์สินเหล่านั้นแล้วนำมาปิดหนี้นอกระบบได้ ชีวิตของท่านจะสบายขึ้นอีกมากเลยทีเดียว โดยรายการสินเชื่อเงินด่วนที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ทันทีนั้น ก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ สินเชื่อเงินด่วนจากโรงรับจำนำ หรือการเข้าสมัครสินเชื่อทรัพย์สินแลกเงิน โดยมีทั้งบ้าน รถ ที่ดินแลกเป็นเงิน หรือจะสมัครขอสินเชื่อเพื่อนำเงินมาปิดหนี้นอกระบบกับบริษัท พิโกไฟแนนซ์ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบที่เป็นธรรมและดีกว่าการเป็นหนี้นอกระบบแน่นอน ทั้งนี้รายการและรายชื่อของกลุ่มบริษัทที่พร้อมให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์นั้น เราขอนำเสนอในรูปแบบของลิงค์รายการ ที่นี่ เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเองที่นี่ ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาและเข้ารับการให้บริการต่อไปทันทีเพื่อนำเงินมาปิดหนี้นอกระบบ 2565 หมดกังวลเรื่องไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบ

 

อ้างอิง 1