ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ทำยังไง 2566

“ป้ายสี่เหลี่ยม” ที่ติดหน้ากระจกรถของท่าน คงเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำหรับการขับขี่ที่คุ้นเคยนอกเหนือไปจากใบอนุญาตขับขี่ เพราะเอกสารนั้นจะเป็นหลักฐานที่ได้รับจากการดำเนินการต่อภาษี ซึ่งด้วยความก้าวหน้าในด้านการให้บริการ ณ เวลานี้ทุกท่านจะไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องรอนานเพราะ การต่อภาษีรถยนต์นั้น สามารถดำเนินการออนไลน์ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา วันนี้เราจึงมาพร้อมกับรายละเอียดและข้อมูล ซึ่งจะบ่งบอกวิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เราไปดูกัน

ต่อภาษีรถยนต์ 2565

การต่อภาษีรถยนต์นั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากอีกหนึ่งประการที่ผู้ใช้รถยนต์จะต้องทราบรายละเอียด เพราะการต่อภาษีนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกท่านจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้สามารถใช้งานรถของท่านอย่างถูกกฎหมายบนท้องถนน ซึ่งโดยปกตินั้น การต่อภาษีรถยนต์ท่านสามารถเข้าติดต่อดำเนินการได้ที่กรมขนส่งทางบก โดยเมื่อท่านดำเนินการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะให้ “ป้ายสี่เหลี่ยม” ที่มีการกำหนดวันที่ท่านจะต้องชำระภาษีปีถัดไป ซึ่งท่านสามารถดำเนินการจ่ายภาษีล่วงหน้าได้ก่อนถึง 90 วันก่อนวันครบกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่หลายท่านมักจะลืม จนส่งผลให้รถยนต์ของท่านขาดการต่อภาษี ซึ่งหากขาดอายุเกิน 3 ปี ป้ายทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิกนั่นเอง แต่ในส่วนนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่ไม่ค่อยว่างหรือไม่มีเวลา วันนี้เราจึงมาพร้อมกับวิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ซึ่งทุกท่านสามารถดำเนินการได้ทันที โดยมีรายละเอียดและวิธีการดังนี้

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ทำยังไง 2565

อัปเดตล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทุกท่านสามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ทันทีผ่าน ระบบออนไลน์และเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก ที่นี่ โดยทุกท่านสามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการต่อภาษีดังนี้

 • ข้อมูลรถยนต์
 • ข้อมูลประกันภาคบังคับ หรือ พรบ ที่มีวันสิ้นสุดอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน

ซึ่งเมื่อท่านมีรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เข้าลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านที่เว็บไซต์ (สำหรับสมาชิกใหม่)
 • ดำเนินการ Log – In เข้าสู่ระบบ
 • ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”
 • กรอกรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน เพื่อลงทะเบียนรถยนต์แล้วยื่นการชำระภาษี
 • กรอกหลักฐานเกี่ยวกับการเอาประกัน ตาม พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 • หลักจากนั้นให้ท่านดำเนินการกดเลือกช่องทางการชำระเงิน เพียง 1 ช่องทาง ซึ่งได้แก่
  • ชำระเงินโดยการหักบัญชี
  • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
  • ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินแล้วนำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM
 • กรณีชำระเงินยังไม่สำเร็จ/ ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินได้ที่เมนู “ตรวสอบผลการชำระภาษี/ เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน”
 • ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินการยื่นภาษี สถานการณ์จัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS และข้อมูลทั้งหมดได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/ เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน”
 • หลังจากนั้น กรมขนส่งทางบกจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี “ป้ายสี่เหลี่ยม” มาให้ท่าน ตามที่อยู่ซึ่งท่านได้ให้ไว้ในระบบ

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ซึ่งทุกท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีก่อนการครบอายุภาษี 90 วัน ด้วยการเข้าดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งบริษัท ตรอ หรือไม่ต้องเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งทางบก

ต่อ พ.ร.บ. กับต่อภาษี ไม่เหมือนกัน

ด้วยความที่หลาย ๆ ท่านมักจะดำเนินการต่อภาษีและ ซื้อ พรบ พร้อม ๆ กัน จึงส่งผลให้หลาย ๆ ท่านอาจะคิดว่าทั้งสองรายการเป็นการดำเนินการเรื่องเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงนั้น ทั้งสองรายการเป็นคนละเรื่องกัน โดยการซื้อ พรบ นั้นเป็นการซื้อความคุ้มครองภาคบังคับที่ทุกคนจะต้องดำเนินการซื้อ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ทุกท่านรายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้รถและถนน ซึ่งสำหรับหลายท่านก็มักจะดำเนินการซื้อประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งนั่นไม่ใช่ภาคบังคับ และในส่วนของการต่อภาษี ก็จะเป็นการชำระเงินภาษีสำหรับทะเบียนรถที่ท่านถือครอง ซึ่งทุกท่านจะต้องดำเนินการทุกปี ดังนั้น การต่อ พรบ และการต่อภาษี เป็นคนละประเด็นกัน

 

อ้างอิง 1 2