จดทะเบียนซ้อน เช็คได้ไหม เช็คว่าใครแต่งงานแล้วยังไง

เรื่องใหญ่แน่นอน เพราะหากท่านกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์ แต่ดันไปพบว่าคู่รักที่จูงมือกันเดินไปนั้น กลับมีการจดทะเบียนสมรสซ้อน ดังนั้นเพื่อให้เคลียร์ทุกประเด็นคำถามและข้อสงสัย วันนี้เราจึงมาพร้อมกับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า “จดทะเบียนซ้อน เช็คได้ไหม เช็คว่าใครแต่งงานแล้วยังไง” ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดน่าติดตามดังต่อไปนี้

ยาวไป เลือกอ่าน

 

จดทะเบียนสมรส คือ

จากรายละเอียดและข้อมูลที่เราได้รับจาก “สำนักงานทะเบียน” พบว่าการจดทะเบียนสมรสนั้น เป็นการจำเอกสารทางกฎหมายที่เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ของการแต่งงาน ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามี – ภรรยา ได้ เช่น การรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส ซึ่งยังสามารถรวมไปถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดตามมาได้อีกเช่นกัน อาทิ การฟ้องหย่า หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคู่สามี – ภรรยา โดยตามกฎหมายนั้น มีการระบุไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้ คือ

  • ต้องเป็นชายหรือหญิงที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ สำหรับกรณีที่มีเหตุอันควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิงจะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้
  • ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
  • ต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารคา
  • ต้องไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น ๆ
  • ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
  • หญิงหม้ายรถสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ คลอดบุตรแล้ว/ สมรสกับคู่สมรสเดิม/ มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์/ ศาลสั่งให้สมรสได้
  • สำหรับผู้เยาว์นั้น จะสามารถสมรสได้โดยต้องผ่านการยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ยินยอมตามกฎหมาย

 

จดทะเบียนซ้อน เช็คได้ไหม เช็คว่าใครแต่งงานแล้วยังไง

ส่วนเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยที่ทำให้เราต้องมาช่วยทุกท่านหาคำตอบกันในวันนี้อย่างคำถามที่ว่า “จดทะเบียนซ้อน เช็คได้ไหม เช็คว่าใครแต่งงานแล้วยังไง” นั้น เรามีคำตอบมานำเสนอ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ

Q: จดทะเบียนซ้อน เช็คได้ไหม?

A: สามารถดำเนินการได้ โดยท่านจะต้องพาคนรักของท่านเดินทางไปสอบถามประเด็นจดทะเบียนซ้อน เช็คได้ไหม เช็คว่าใครแต่งงานแล้วยังไง ที่สำนักงานทะเบียน ซึ่งจะเป็นที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งจะต้องเป็นการดำเนินการโดยเจ้าตัวเท่านั้น เพราะหากท่านต้องการเข้าไปดูด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถและไม่ยินยอมให้ท่านทราบข้อมูลนี้ได้ เพราะตาม พระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ.2540 มาตรา 24 ระบุไว้ว่า ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ดังภาพตัวอย่างนี้

Q: เช็คว่าใครแต่งงานแล้วยังไง?

A: เกี่ยวกับประเด็นนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนมีคำแนะนำเพิ่มเติม ด้วยความที่การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการแต่งงานนั้น ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะไม่มีระบบหรือหน่วยงานที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ เว้นแต่ สำนักงานทะเบียนซึ่งจะต้องเป็นการแจ้งความประสงค์โดยเจ้าตัวเท่านั้น ซึ่งในส่วนนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ท่านลองสอบถามและชวนคนรักของท่านเข้ามาตรวจประวัติด้วยกันเพื่อสร้างความสบายใจที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ซึ่งหากคนรักของท่านมีท่าทีกังวล หรือบ่ายเบี่ยง ให้ตั้งข้อสังเกตได้ก่อนนได้เลยว่าเขาอาจจะมีการจดทะเบียนมาแล้ว

สุดท้ายนี้ สำหรับทุกท่านที่กำลังจะเข้าสู่พิธีวิวาห์ เราจึงขอให้คำแนะนำว่า ในเมื่อการเช็คว่าจดทะเบียนสมรสนั้นจะต้องให้เจ้าตัวเป็นคนร้องขอให้ดำเนินการตรวจประวัติ ดังนั้นก่อนการเข้าสู่งานแต่งงานหรือพิธีใดก็ตาม ทุกท่านที่เป็นคู่รักควรดำเนินการจดทะเบียนกันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเข้าพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเช็คการจดทะเบียนซ้อน และไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเหมือนดังเช่นกันหน้าข่าวที่มักมีการจัดงานแต่งงานไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่คู่รักของตนเองนั้นยังมีการจดทะเบียนซ้อนอยู่

 

อ้างอิง 1