ขอพักชำระหนี้ อิออน 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 หลาย ๆ ระลอกที่ผ่านมา ส่งผลให้เหล่าบรรดาผู้ที่มีรายได้ ทั้งมนุษย์เงินเดือนและกลุ่มคนค้าขายที่เป็นลูกค้าของ AEON ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา นำมาซึ่งความเดือดร้อนที่จะสามารถส่งผลโดยตรงต่อข้อมูลเครดิตและประวัติการชำระ แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทอิออนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยพร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเข้าให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ด้วยมาตรการขอพักชำระหนี้ อิออน 2564

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับวิธีการขอพักชำระหนี้ อิออน โดยมีรายละเอียดและวิธีการ พร้อมมาตรการการพักหนี้อิออน2564 มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกท่านซึ่งเป็นลูกค้าได้เลือกพิจารณา

 

ขอพักชำระหนี้ อิออน (Aeon) ยังไง

 

ขอพักชำระหนี้ อิออน 2564

จากมาตรการใหม่ล่าสุดของ สมาคมสถาบันการเงิน และธนาคารสมาชิกที่ต่างขานรับนโยบายจากทางรัฐบาลที่เน้นการเข้าให้ความช่วยเหลือ กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยอิออนพักชำระหนี้นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งการให้บริการที่ทางบริษัท AEON ธนสินทรัพย์ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ผ่านมาตรการการพักหนี้อิออน2564 ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

 • ทางบริษัทอิออน พร้อมนำเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า โดยการพักหนี้อิออน2564 สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อ Your Cash) สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อกู้เอนกประสงค์
 • โดยอิออนพักชำระหนี้ ทั้งหมดด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563
 • และ/ หรือ ลดค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ 30% – 50% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ทั้งนี้มาตรการ ขอพักชำระหนี้ อิออน 2564 ทั้งหมด ลูกค้าจะสามารถเข้าร่วมได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสถานะบัญชีปกติ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิด – 19 ที่ส่งผลให้มีรายได้ลดลงเท่านั้น
 • เปลี่ยนประเภทสินเชื่อ เป็นสินเชื่อระยะยาว โดยนำเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 12%

ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมด เป็นการให้รายละเอียดในส่วนของการพักหนี้อิออน2564 สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อ Your Cash) สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อกู้เอนกประสงค์ ดังนั้นหากทุกท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ที่ฝ่ายดูแลลูกค้า โทร. 0 – 2025 – 6666/ 0 – 2035 – 6666 เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือสามารถแอด LINE เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ทันที ที่ AEON LINE Chat ที่นี่

 

วิธีการ ขอพักชำระหนี้ อิออน 2564

วิธีการดำเนินการขอพักชำระหนี้ อิออน 2564 นั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการได้ทันที เพียงเข้ากรอกรายละเอียด ที่นี่ โดยระบบจะดำเนินการให้ท่านกรอกข้อมูล ทั้ง ชื่อ – นามสกุล/ หมายเลขบัตรประชาชน/ หมายเลขโทรศัพท์/ E – mail หลังจากนั้นจะเป็นรายละเอียดของงานที่ทำและเรื่องของรายได้ของลูกค้า เพื่อดำเนินการขอพักชำระหนี้ อิออน 2564 ต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่มีความสำคัญในการยืนยันเพื่อขออิออนพักชำระหนี้ คือ เอกสารเพื่อเข้าร่วมการพิจารณา ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

กรณีเป็นพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารยืนยันผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่มีผลต่อรายได้ อาทิ หนังสือเลิกจ้าง/ หนังสือแจ้งการลดเงินเดือนหรือลดรายได้อื่น ๆ หรือสลิปเงินเดือนย้อนหลังจนถึงสลิปเงินเดือนในรอบที่มีการลดหรือได้รับผลกระทบ

กรณีอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ภาพถ่ายลูกค้า ณ สถานประกอบกิจการ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

หลังนั้นเมื่อดำเนินการเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้ว ทุกท่านก็สามารถกดเลือก “มาตรการให้ขอพักชำระหนี้ อิออน 2564 ได้ โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือและการพักชำระหนี้อิออน2564 ดังนี้

 • บัตรเครดิต ขอพักชำระหนี้ โดยบัตรจะถูกระงับการใช้งานระหว่างการเข้าร่วมมาตรการ
 • บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) โดยบัตรจะถูกระงับการใช้งานระหว่างการเข้าร่วมมาตรการ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ขอพักชำระหนี้ อิออน 3 เดือน
 • สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ ขอพักชำระหนี้ อิออน 3 เดือน
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ขอลดค่างวดเช่าซื้อรายเดือน 30%
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ขอลดค่างวดเช่าซื้อรายเดือน 30% – 50%

เมื่อกดเลือกมาตรการขอพักชำระหนี้ อิออนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกด “ลงทะเบียน” ได้ทันที

 

ขอพักชำระหนี้ อิออน Pantip ว่ายังไง

จากรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการขอพักชำระหนี้ อิออน มีลูกค้าอิออนหลายท่านที่เข้าร่วมมาตรการ โดยเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอพักชำระหนี้ อิออนนี้ เราได้เข้าเก็บข้อมูลจากความคิดเห็น และการรีวิวของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ อิออนจาก Pantip มานำเสนอให้ทุกท่านแล้วที่นี่ เพื่อเป็นการเรียนรู้และทราบความยาก ความง่ายในการขอพักชำระหนี้ อิออน

 

ขอพักชำระหนี้ อิออน 2564

จากความเห็นของลูกค้าท่านนี้ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ขอพักชำระหนี้ อิออน จะเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่นั้น พร้อมให้คำแนะนำและยินดีให้บริการ โดยกระบวนการพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการนั้น อาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีข้อจำกัดด้านการขอพักชำระหนี้ อิออน ควรรีบเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือบริษัทเพื่อเข้าสู่กระบวนการโดยเร็ว เพราะหากรอ หรือไม่แน่ใจก็จะยิ่งส่งผลต่อประวัติการชำระหนี้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ เช่น การติดแบล็คลิสได้

อ้างอิง 1 2

 

Tag

พักชำระหนี้ อิออน2564

พักชำระหนี้อิออ น. 64

อิออน.พักชำระหนี้ ล่าสุด

มาตรการช่วยเหลือโควิดอิออน64

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน2564

วิธี ประนอมหนี้ บัตร อิ ออ น.

พักชําระหนี้อิออน pantip

พักชําระหนี้อิออนรอบ2