โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567

ใครที่กำลังจะโอนที่ดินในปี 2567 จะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีรายละเอียดอะไรที่ต้องรู้บ้าง บทความนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนที่ดินในปี 2567 ทั้งค่าโอนที่ดิน เอกสาร ค่าธรรมเนียม และฤกษ์โอนที่ดิน มาฝากทุกท่าน เพื่อให้สามารถตระเตรียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้พร้อม และที่สำคัญคือสามารถตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินให้เข้าใจตรงกัน ไม่ให้เกิดปัญหาตามมานั่นเอง

 

ค่าโอนที่ดิน คือ

ค่าโอนที่ดิน คือ ค่าใช้จ่ายก่อนการซื้อ-ขายบ้าน คอนโด หรือที่ดิน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงกันให้เรียบร้อยว่าใครจะเป็นผู้ชำระค่าโอนที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกค่าใช้จ่ายค่า หรือแบ่งกันชำระคนละ 50/50 ซึ่งการโอนที่ดินจะทำขึ้นที่สำนักงานที่ดินตามแต่ละจังหวัดหรือตามเขตต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ และหากขายผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีนายหน้าเป็นผู้อำนวยความสะดวก

ค่าโอนที่ดิน มีอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยพอสมควร ปกติแล้วการขายบ้าน คอนโด หรือที่ดินผ่านนายหน้าจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้อยู่แล้ว แต่หากใครที่ไม่ได้ใช้บริการนายหน้าก็จำเป็นต้องรู้ด้วยว่าการขายมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อมและครบถ้วน

  1. ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท
  2. ค่าอากรแสตมป์ (คิด 0.5% จากราคาประเมินของที่ดินหรือราคาขาย)
  3. ค่าพยานที่ จำนวน 20 บาท
  4. ค่าจดจำนอง 1% ของมูลค่าที่จดจำนอง
  5. ค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินหรือค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% จากราคาประเมินของที่ดินหรือราคาขาย
  6. ค่าภาษีโอนที่ดินธุรกิจสำหรับผู้ขายที่ดิน 3.3% จากราคาประเมินของที่ดินหรือราคาขาย
  7. ค่าภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา จะคิด 1% – 2.5% ของราคาขาย

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567

ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยว่า โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567 ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ขายที่ต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้การโอนที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่นและใช้เวลาไม่นาน ไม่เสียเวลาผู้ซื้อหรือกรณีที่ใช้บริการนายหน้าก็อาจจะช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้โดยที่ผู้ขายทำหน้าที่เพียงแค่เซ็นชื่ออย่างเดียวเท่านั้น โดยเอกสารสำหรับโอนที่ดิน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่

1) บุคคลธรรมดา

            – บัตรประชาชน พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง

            – ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง

            – หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

2) นิติบุคคล

            – หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

– สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

– หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

– รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุวัตถุประสงค์แหล่งเงินที่ใช้ซื้อ

จะเห็นได้ว่าการโอนที่ดินระหว่างบุคคลธรรมกับนิติบุคคลนั้นจะใช้เอกสารแตกต่างกันมากทีเดียว อย่างไรก็ดี ท่านใดที่ไม่มั่นใจเรื่องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และไม่มีเวลาไปดำเนินการทำธุรการเกี่ยวกับการโอนที่ดิน 2567 ด้วยตัวเอง ผมขอแนะนำให้ใช้บริการนายหน้ามืออาชีพจะดีกว่าครับ จะช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก แต่ก็ต้องแลกด้วยค่าดำเนินการ 3% ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้ว ก็น่าจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป