50 แคปชั่นให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ 2024

มัดรวม 50 แคปชั่นให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ 2024 สำหรับผู้ที่ต้องการกำลังใจผลักดันชีวิตให้ก้าวต่อไป เป็นแคปชั่น 2024 ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ ที่ผมได้รวบรวมมากจากการอ่านแล้วชอบ จึงเก็บไว้พร้อมกับแปลภาษาไทย เพราะส่วนตัวก็ชอบอ่าน คำคมอังกฤษสั้นๆ ให้กำลังใจ เหมือนกัน เพราะเป็นเหมือนกับการได้ดื่มน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจในวันที่เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มา พร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ

แคปชั่นให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ 2024

1.Let go of things you can’t control. (ปล่อยวางสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้)

2.Avoid comparing yourself to others. (หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น)

3.Keep your faith larger than your fear. (คุมศรัทธาให้อยู่เหนือความกลัว)

4.Don’t do anything that doesn’t feel right. (อย่าทำสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ถูกต้อง)

5.Don’t be afraid to spend some time alone. (อย่ากลัวที่จะใช้เวลาคนเดียวบ้าง)

6.Speak kindly to yourself. (พูดดีๆ กับตัวเองหน่อย)

7.Please yourself before trying to please others (ใจดีกับตัวเองก่อนแล้วค่อยใจดีกับคนอื่น)

8.Stay away from people who drain your energy. (อยู่ให้ไกลจากพวกดูดพลังงาน)

9.Ignore any options that don’t enhance your life. (เลี่ยงทางเลือกที่ไม่ทำให้คุณพัฒนา)

10.The calmer you are, the clearer you think. (ยิ่งสงบ ยิ่งคิดได้ชัดเจน)

ให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษสั้นๆ 2024

11.You next chapter is going to be amazing. (บทต่อไปในชีวิตของคุณจะน่าตื่นเต้น)

12.Good things are coming. (สิ่งดีๆ กำลังจะมา)

13.Sometimes your worst enemy is your own memory. (บางครั้งศัตรูที่ร้ายที่สุดคือความทรงจำ)

14.Leadership is a choice, not a position. (ภาวะผู้นำคือการเลือก ไม่ใช่ตำแหน่ง)

15.Don’t think too much. Trust the process. (อย่าคิดมาก เชื่อในกระบวนการ)

17.Plan everyday in advance. (วางแผนวันล่วงหน้าเสมอ)

18.Be grateful for every moment. (มีความสุขกับทุกช่วงเวลา)

19.Strength lies in difference. (กล้าแตกต่างคือความแข็งแกร่ง)

20.Work on you. For you. (พัฒนาตัวเอง เพื่อตัวคุณ )

ประโยคฮีลใจภาษาอังกฤษ 2024

21.Never expose your next step. อย่าเผยแผนการล่วงหน้า)

22.No success except you accept the pain of discipline. (ไม่มีความสำเร็จใดแลกมาด้วยการไร้วินัย)

23.Be proud of yourself for passing hard time alone. (ภูมิใจในตัวเองที่ผ่านพ้นวันแย่ๆ ลำพัง)

24.Being alone is better than being used. (อยู่คนเดียวดีกว่าถูกคนอื่นใช้)

25.Protect your energy. (รักษาพลังงานไว้ดีๆ)

26.If you can’t decide, the answer is no. (ถ้าลังเลใจ คำตอบคือไม่)

27.Mistakes make you stronger. (ความผิดพลาดทำให้คุณแกร่งขึ้น)

29.Make them appreciate your absence. (ทำให้คนนึกถึงคุณเวลาที่ไม่อยู่)

30.Be the happiest version of yourself. (เป็นเวอร์ชั่นที่มีความสุขที่สุด )

คำให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ 2024

31.Walk away from anyone who doesn’t see your worth. (เดินออกมาจากคนที่ไม่เห็นค่าคุณ

32.Forget attention. Grow in private. (อย่าเป็นจุดสนใจ เติบโตอย่างเงียบ

33.Don’t fight battles that don’t matter. (อย่าสู้ศึกที่ไม่จำเป็น

34.Losing anything is okay except yourself. (เสียอะไรก็ได้ แต่อย่าเสียศรัทธาในตัวเอง

35.Silence is the best answer to someone who doesn’t value your words. (ความเงียบคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ไม่เห็นค่าคำพูดคุณ

36.Protect your heart from temporary people. (ปกป้องหัวใจคุณจากคนชั่วคราว

37.The biggest comeback is making yourself happy again. (การกลับมาดีที่สุด คือ ทำให้ตัวเองสุขอีกครั้ง)

38.Be loyal to your future, not your past. (ภักดีกับอนาคต ไม่ใช่อดีต)

39.Losing toxic people is a win. (เดินออกมาจากคนท็อกซิก คือ ชัยชนะ)

40.Less expectation is peaceful life. (ชีวิตที่ไม่คาดหวัง คือ ชีวิตที่สงบ )

ห้กำลังใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

41.Know your worth even if it gets lonely. (รู้จักคุณค่าตัวเอง แม้มันจะทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว)

42.Peace is important than attention. (ความสงบมีค่ามากกว่าการเป็นจุดสนใจ)

43.Save your feelings for someone who cares. (เก็บความรู้สึกไว้ให้คนที่แคร์เราจริง)

44.Nothing is forever except change. (ไม่มีสิ่งใดถาวรเว้นแต่ความเปลี่ยนแปลง)

45.Smile more, worry less. (ยิ้มให้กว้าง กังวลให้น้อย)

46.Stay busy, so you don’t have time to be sad. (ยุ่งเข้าไว้ จะได้ไม่มีเวลาเศร้า)

47.No regrets in life. Just lessons learned. (ในชีวิตไม่มีความเสียดาย มีแต่บทเรียน)

48.Live to improve not to impress. (ใช้ชีวิตเพื่อพัฒนา ไม่ใช่สร้างความประทับใจ)

49.Focus on you. People come and go. (โฟกัสที่ตัวเอง ผู้คนมาแล้วก็ไป)

50.Give yourself time. (ให้เวลากับตัวเองบ้าง)