77 แคปชั่นวันหยุดภาษาอังกฤษ เที่ยวกับครอบครัว ผจญภัยลำพัง 2023

วันหยุดเป็นช่วงเวลาที่เราล้วนปรารถนา เพราะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ หน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบก็มากขึ้นจนแทบจะไม่มีวันหยุด หากได้มีโอกาสหยุดสักครั้งก็คงเป็นเวลาดี ๆ ที่จะได้เก็บของไปท่องเที่ยว ชาร์จแบตให้เต็มเพื่อให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เราจึงได้เตรียม 77 แคปชั่นวันหยุดภาษาอังกฤษ 2023 มาฝากทุกท่าน ไปใช้ตั้งสเตตัสไม่ว่าในเฟสบุ๊กหรือว่า IG Twitter ส่วนจะมีแคปชั่นอังกฤษแบบไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั้น พร้อมแล้วมาดูกันเลย

 

แคปชั่นวันหยุด ภาษาอังกฤษ 2023

“Escape the ordinary. หนีความธรรมดา

“Happiness is a holiday state of mind. ความสุขคือวันหยุดของใจ

“Life is short, take the holiday. ชีวิตสั้น หยุดพักร้อนกันดีกว่า

“Holiday goals.

“Leave the stress behind, it’s holiday time! วันหยุด ทิ้งความเครียดไว้ข้างหลัง

“Let’s get lost in paradise หายไปกับสวรรค์กันเถอะ

“Tis the season for sunshine and relaxation ฤดูกาลแห่งแสงตะวันและการผ่อนคลาย

“Take a break, take a holiday หยุดพักในวันหยุดยาว

“Wherever you go, go with all your heart. วันหยุดไม่ว่าไปไหน ไปด้วยหัวใจ

“Chase adventures, not things. หยุดไล่ตามสิ่งของ แล้วไล่ตามการผจญภัยแทน

“Wanderlust and holiday dust.

“In need of vitamin sea อยากได้วิตามิน Sea

“It’s not about the destination, it’s about the journey ไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย อยู่ที่การเดินทาง

“Collect moments, not things สะสมโมงยาม ไม่ใช่สิ่งของ

“Paradise found พบสรวงสวรรค์

“Time for some rest and relaxation เวลาของการพักและผ่อนคลาย

“Life is better in flip-flops

“Eat, sleep, beach, repeat กิน นอน หาดทราย

“Let the adventure begin! การผจญภัยเริ่มต้น

“The world is a book, and those who do not travel read only a page. โลกคือหนังสือ และคนที่ไม่เดินทางอ่านเพียงหน้าเดียว

 

แคปชั่นวันหยุดภาษาอังกฤษ

แคปชั่นเที่ยววันหยุด ภาษาอังกฤษ 2023

“Find your escape and take the journey. หาทางหนีและออกเดินทาง

“Travel more, worry less. ท่องเที่ยวให้มาก กังวลให้น้อย

“Seize the moment, enjoy the holidays. มีความสุขกับช่วงเวลา และวันหยุด

“The beach is my happy place หาดทรายคือที่ ๆ ฉันมีความสุข

“Life is too short to stay in one place ชีวิตสั้นกว่าเกินจะอยู่ที่ ๆ เดียว

“The best memories are made on holiday ความทรงจำดี ๆ เกิดขึ้นในวันหยุด

“Live for the moments you can’t put into words ใช้ชีวิตอยู่กับโมงยามที่แปลเป็นคำพูดไม่ได้

“Enjoy every moment and make it a holiday to remember มีความสุขกับวันหยุดและทำให้มันน่าจดจำ

“Take only memories, leave only footprints ตักตวงความทรงจำ ทิ้งไว้เพียงรอยเท้า

“A holiday is an opportunity to refresh and recharge วันหยุดคือโอกาสในการผ่อนคลายและเติมพลัง

“Good times and tan lines

“Adventure awaits การผจญภัยรออยู่

“Explore, experience, enjoy สำรวจ สร้างประสบการณ์ มีความสุข

“Holidays are like love, both can’t be described in words วันหยุดเหมือนความรัก อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้

“Nothing but good vibes มีความสุขในวันหยุด

“The world is too big to stay in one place โลกใหญ่เกินกว่าจะอยู่ที่เดียว

“Life is short, take the holiday and make it count ชีวิตสั้น ไปเที่ยวและทำให้มันน่าจดจำ

“Let’s wander where the wifi is weak and the drinks are strong ไปที่ ๆ ไม่ค่อยมีสัญญาณไวไฟ และเครื่องดื่มแรงๆ

“Holidays are for rejuvenation วันหยุดคือการฟื้นคืนวัยเยาว์

Escape and breathe the air of new places. ออกไปเที่ยวและสูดกลิ่นอิสรภาพ

 

แคปชั่นวันหยุดภาษาอังกฤษ

แคปชั่นวันหยุดกับครอบครัว ภาษาอังกฤษ 2023

“Let’s go on an adventure.” ออกไปผจญภัย

“Making memories, one trip at a time.” สร้างความทรงจำแต่ละครั้งในวันหยุด

“Travel is the only thing you can buy that makes you richer.” การท่องเที่ยวคือสิ่งที่คุณจ่ายเงินซื้อแล้วทำให้รวยประสบการณ์

“Life is short, take the trip.” ชีวิตสั้น ออกไปเที่ยวกัน

“Not all those who wander are lost.” คนที่ออกเดินทาง ไม่ได้หลงทุกคน

“Traveling is a journey to yourself.” การท่องเที่ยว คือ การเดินทางภายในตัวเอง

“Family is where life begins and love never ends.” ครอบครัวคือที่ ๆ ชีวิตเริ่มต้นและความรักไม่มีวันหมด

“Together is the best place to be.” การอยู่ด้วยกันคือที่ ๆ ดีที่สุด

“Family time is the best time.” เวลาครอบครัวคือเวลาที่ดีที่สุด

“Making memories with family is priceless.” การสร้างความทรงจำกับครอบครัวประเมินค่าไม่ได้

“Family is not an important thing, it’s everything.” ครอบครัวไม่ใช่แค่สิ่งสำคัญ แต่คือทุกสิ่ง

“Home is where your family is.” บ้านคือที่ ๆ ครอบครัวอยู่ด้วยกัน

“Time spent with family is worth every second.” เวลาที่ใช้กับครอบครัวมีความหมายทุกวินาที

“Family is like branches on a tree, we all grow in different directions yet our roots remain as one.” ครอบครัวเหมือนต้นไม้ ไม่ว่ากิ่งก้านจะแผ่สาขาไปที่ไหน แต่รากจะยังอยู่ด้วยกัน

“Family: a little bit of crazy, a little bit of loud, and a whole lot of love.” ครอบครัว บ้าบอ เสียงดัง แต่ก็รักกัน

“The love of a family is life’s greatest blessing.” ความรักในครอบครัวคือพรอันประเสริฐ

 

แคปชั่นวันหยุดภาษาอังกฤษ

แคปชั่นวันหยุด การเดินทางคนเดียว

“Travel far, travel often.” เดินทางไกล เดินทางให้บ่อย

“Wanderlust: a strong desire to travel and explore the world.” Wanderlust คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางและสำรวจโลก

“Let’s travel somewhere beautiful.” ไปเที่ยวที่สวย ๆ กัน

“Travel opens your mind and broadens your horizons.” การเดินทางเปิดโลกและมุมมองของเรา

“Traveling is not a luxury, it’s a necessity.” การท่องเที่ยวไม่ใช่ความหรูหรา แต่คือสิ่งจำเป็น

“Adventure is out there, go find it.” การผจญภัยอยู่ข้างนอกนั้น ออกไปค้นหามัน

“Life is short, the world is big, go explore it.” ชีวิตสั้น โลกใหญ่ ออกไปค้นหามัน

“Travel, it leaves you speechless and then turns you into a storyteller.” การท่องเที่ยวทำให้คุณกลายเป็นนักเล่าเรื่อง

“Don’t listen to what they say, go see it for yourself.” อย่าฟังคนอื่นเล่า ออกไปเผชิญด้วยตัวเอง

“Traveling is like flirting with life. การท่องเที่ยวคือการจีบชีวิต

“Fill your life with adventures, not things. Have stories to tell, not stuff to show.” เติมเต็มชีวิตด้วยการท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเรื่องเล่าไว้ให้มาก

“A journey is best measured in friends, rather than miles.” การท่องเที่ยวคือวิธีพิสูจน์ความเป็นเพื่อนมากกว่าระยะทาง

“Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.” การท่องเที่ยวทำให้เราถ่อมตัว เมื่อเห็นว่าเราตัวเล็กเพียงใด

“The best things in life are the people we love, the places we’ve been. สิ่งดี ๆ ในชีวิต คือคนที่เราพานพบ และที่ ๆ เราเคยไป