ยกเลิกประกัน allianz ทำยังไง 2567

จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว เงินไม่พอจ่าย หรือสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ อาจจะไม่ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้ต้องการยกเลิกประกันต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เราเลยมีบทความดี ๆ ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งยกเลิกประกัน Allianz ซึ่งมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง เรามาดูกันเลย

 

ยกเลิกประกัน Allianz ทำยังไง

การทำประกันคือสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับท่านที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี หรืออาจจะเตรียมไว้สำหรับยามเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น จะได้ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย เพราะท่านอาจจะมีไม่เพียงพอกับค่ารักษาะพยาบาล แต่เมื่อการทำประกันนั้นเริ่มเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น หรืออาจจะหนักเกินไปสำหรับการแบกค่าใช้จ่าย หรือท่านเองอาจจะมีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจมากกว่า การแจ้งขอยกเลิกประกันจึงเป็นกระบวนการที่เราต้องมานั่งพูดคุยกันในวันนี้

โดยการยกเลิกประกัน หรือ การขอเวนคืนกรมธรรม์นั้น คือ การที่ผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีการกำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งการเวนคืนหรือการยกเลิกประกันดังกล่าวจะถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์นั้นสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน โดยสำหรับการยกเลิกประกัน Allianz นั้น มีทางเลือกให้ท่านสามารถดำเนินการได้ โดยเป็นการดำเนินการสำหรับท่านที่ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้แล้ว แต่ยังคงต้องการรับความคุ้มครอง คือ

เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา

ซึ่งบริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดที่มีอยู่ไปคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันเดิม แต่ระยะเวลาในการเอาประกันจะลดลง

เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

โดยบริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดที่มีอยู่ไปคำนวณเป็นเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่

 

ขั้นตอนการขอยกเลิกประกัน Allianz

เริ่มต้น หากท่านต้องการดำเนินการยกเลิกประกัน Allianz ท่านที่มีตัวแทนประกันที่คอยดูแล ท่านสามารถติดต่อเพื่อประสานงานกับตัวแทนประกันได้ทันที แต่สำหรับท่านที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านการขายทางโทนศัพท์ ท่านสามารถเตรียมเอกสารเพื่อขอเวนคืนประกันได้ โดยรายการเอกสารขอยกเลิกประกัน Allianz นั้น มีดังนี้

  • เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งหากกรมธรรม์สูญหาย ท่านจะต้องแนบบันทึกประจำวันแจ้งกรมธรรม์สูญหายมาด้วย
  • หนังสือขอเวนคืนกรมธรรม์ ทั้งนี้สำหรับเอกสารนี้ท่านสามารถเข้าดำเนินการดาวน์โหลดได้ ที่นี่ พร้อมระบุเลขกรมธรรม์ที่ต้องการยกเลิก และลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัยพร้อมพยาน 2 ท่าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือ
  • ดำเนินการจัดส่งเอกสารมาที่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม 10330

ซึ่งหลังจากนั้น บริษัทจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและพิจารณาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสาร

 

ยกเลิกประกัน allianz ทำยังไง

ยกเลิกประกัน Allianz ด้วยการส่งอีเมล

นอกจากวิธีการยกเลิกประกัน Allianz ที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น ทุกท่านยังสามารถดำเนินการโทรเพื่อแจ้งยกเลิกประกัน Allianz ได้โดยตรง ซึ่งสามารถโทรไปที่ 1373 ซึ่งจะเป็นการให้บริการในส่วนของ Call Center ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องและโอนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ในส่วนของการยกเลิกประกัน ซึ่งท่านจะต้องเตรียมรายละเอียดและข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อแจ้งข้อมูล ดังนี้

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • หมายเลขกรมธรรม์ที่ท่านต้องการยกเลิก
  • ชื่อบุคคลที่ท่านระบุเพื่อรับผลประโยชน์
  • อัตราค่าเบี้ยประกันที่ท่านดำเนินการชำระ

โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการจัดส่งเอกสาร ซึ่งจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาและการแจ้งรายละเอียด การขอยกเลิก ตามหมายเลขกรมธรรม์ที่ท่านต้องการยกเลิก และส่งมาที่ dnservices@azay.co.th หลังจากนั้น จะมี SMS แจ้งผลการพิจารณา

อ้างอิง 1 2