เบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อน ทำได้ไหม 2565 

เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ประกันตนพอสมควร กับข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการนำเงินประกันสังคมมาใช้ก่อน ด้วยข่าวสารและการดำเนินการพิจารณาให้ผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขนั้น ณ เวลานี้ มีรายละเอียดว่าผู้ประกันตนจะสามารถดำเนินการ “ขอกู้” เงินในกองทุนออกมาใช้จ่ายได้ก่อนอายุ 55 ปี และเพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลแก่ผู้ประกันตนทุกท่าน วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำ “เบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อน ทำได้ไหม 2565” วันนี้เราไปดูกัน

 

เบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อน 2565

 

เบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อน ทำได้ไหม 2565

สำหรับผู้ประกันหลาย ๆ ท่านคงจะเริ่มมีความสงสัยและมีความรู้สึกว่า เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้น เราจะสามารถนำเงินที่เป็นของเรา อย่างเช่นเบี้ยชราภาพ ออกมาใช้ก่อน เหมือนกรณีการยื่นกู้เงินสะสมเบี้ยประกัน การกู้เงินสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งในเวลานี้ เหล่าผู้ประกันตนทุกท่านกำลังจะได้รับข่าวดี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติรับเกณฑ์ใหม่เตรียมให้เหล่าผู้ประกันตน มาตรา 33 จะสามารถเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนได้ ด้วย 3 วิธีการ ซึ่งมีการใช้คำเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า “3 ขอ” ดังต่อไปนี้

  • ขอเลือก ทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะสามารถเลือกรับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพ เมื่อนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข ที่ท่านจะสามารถได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว
  • ขอกู้ ในส่วนนี้ทุกท่านจะสามารถเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนได้ ด้วยวิธีการกู้วงเงินบางส่วน ซึ่งจะเป็นการพิจารณาจากวงเงินชราภาพ โดยเป็นการดำเนินการยื่นกู้กับสถาบันการเงินใดสถาบันหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เงินชราภาพที่ท่านมีนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ขอคืน ในส่วนนี้ทุกท่านจะสามารถเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนได้ ด้วยการขอคืนเงินชราภาพ ซึ่งเป็นส่วนของท่านออกมาได้บางส่วน

ยิ่งไปว่านั้น นอกจากทุกท่านสามารถเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนได้นั้น ทุกท่านจะสามารถได้รับการขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินชราภาพสามารถได้รับเงินก่อน ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อรอบรับสังคมผู้สูงอายุและเป็นการดึงดูดให้มีการจ่ายเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดนั้น ยังเป็นการรอการประกาศใช้กฎหมายใหม่ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการร่างและประกาศใช้ต่อไป ดังนั้น หากท่านต้องการเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนนั้น คงต้องรอและติดตามข่าวสารไปก่อน

 

ทบทวนเงื่อนไขและสิทธิเบิกเงินประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่จะสามารถดำเนินการเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนได้นั้น จะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งจะต้องถูกหักเงินเดือนเพื่อนำมาสะสมสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของรายได้ ในทุก ๆ เดือน ซึ่งเงินที่ถูกหักไปนั้น จะถูกนำไปสมทบ 3 ส่วน เพื่อเป็นหลักประกันของทุกท่านในอนาคต เช่น ในกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต และการประกันว่างงานพร้อมทั้งในกรณีชราภาพในอนาคต ทั้งนี้ วิธีการเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนตามปกตินั้น จึงจะเป็นการเบิกใช้ในกรณีเหล่านี้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ ตามด้วยการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน ทั้งนี้ การเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนนั้น ยังสามารถรวมไปถึงการได้รับเงินงดเชยกรณีฝากครรภ์ คลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตรได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนั้น จะไม่ใช้การเบิกเงินประกันสังคมมาใช้ก่อนในแบบใหม่ ซึ่งกำลังจะมีการพิจารณาอนุมัติตามกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกมาเท่านั้น

 

เช็คเงินชราภาพ ประกันสังคม

ก่อนที่ทุกท่านจะได้ศึกษารายละเอียดหรือไปคำนวณเงินที่จะได้รับในกรณีชราภาพนั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบหรือเช็คเงินชราภาพประกันสังคมได้ทันที ง่าย ๆ และด้วยตัวท่านเอง เพื่อตรวจสอบและเช็คดูว่าท่านมีเงินสะสมอยู่เท่าไร ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการได้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ เข้าเช็คเงินชราภาพผ่านแอปพลิเคชั่น SSO CONNECT หรือเข้าตรวจสอบได้ด้วยตัวท่านเองผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีรายละเอียดและวิธีการดังนี้

  • เข้าใช้งานระบบของสำนักงานประกันสังคมได้ทันทีทั้ง 2 ช่องทาง คือ แอพ SSO หรือที่หน้าเว็บไซต์ ที่นี่
  • หลังจากนั้นดำเนินการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและรหัสผ่าน ทั้งนี้หากท่านยังไม่ได้สมัคร ก็สามารถลงทะเบียนได้ทันที
  • เมื่อท่านดำเนินการลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะนำท่านมาที่หน้าแรก ซึ่งมีเมนูให้เลือกมากมาย เช่น ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล/ ข้อมูลเงินสมทบ/ ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล/ ประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน/ การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ เป็นต้น
  • ซึ่งในท่านกดเลือกที่ การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
  • หลังจากนั้น ระบบจะดำเนินการแสดงรายะเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งจะสามารถบ่งบอกข้อมูลได้ เช่น ปีที่เริ่มต้นชำระ/ จำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน/ ยอดรวมทั้งหมด ซึ่งในส่วนท้ายสุดจะเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลโดยสรุปสำหรับ จำนวนเงินสมทบของท่านทั้งหมดและเงินยอดรวมทั้งที่มีการสมทบจากท่านและนายจ้าง

เพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะสามารถเข้าดำเนินการตรวจเช็คเงินสงเคราะห์ชราภาพได้ทันที ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปดำเนินการที่สำนักงานประกันสังคมให้เสียเวลา

 

อ้างอิง 1