ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสู้ภัย Covid – 19 2564

ไม่ว่าใครก็ประสบกับความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เราเองก็อาจไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นการแพร่ระบาดละลอกที่เท่าไหร่ 3/ 4 หรือแม้กระทั้งรอบที่ 5 เพราะการแพร่ระบาดนั้นได้กระจายออกไปในชุมชนและเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารออมสินจึงพร้อมขานรับมติของ ครม. เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยการปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท ผ่านแอป MyMo โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 13 พ.ค. 2564 นี้ โดยเริ่มเฟสแรกสำหรับ 6 จังหวัดสีแดงก่อน โดยมีข้อมูลและรายละเอียดดังนี้

 

1.มาตรการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 ออมสิน

 

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสู้ภัย Covid – 19 2564

มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคสิด – 19 โดยธนาคารออมสินนั้น เป็นการให้สินเชื่อเพื่อปล่อยเงินสด ไม่เกินรายละ 10000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ 0.35% ต่อเดือน เพื่อให้ทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถนำเงินที่ได้ ไปใช้จ่ายทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการหมุนเงินในการประกอบอาชีพ โดยมีการกำหนดคุณสมบัติการเจ้าร่วมโครงการไว้ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)
 • สำหรับเฟส 1 เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค.64 สำหรับลูกค้าในพื้นที่ สีแดงเข็ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการและเชียงใหม่
 • โดยเฟสต่อ ๆ ไปจะดำเนินการต่อจากนี้ เช่น เฟส 2 เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค.64 สำหรับลูกค้าในพื้นที่ทั่วไปและต้องมีแอป MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค.64
 • เฟส 3 ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบต่อไป

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสู้ภัย Covid – 19 2564

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารออมสินและมีแอป MyMo และผ่านเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการของธนาคาร สามารถเข้าใช้งานแอปได้ทันที โดย เมื่อทำการล็อคอินเข้าระบบ MyMo จะมีการแสดงรายการของ “สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19” ทันทีเป็นรายการแรก หลังจากนั้นกดที่รายการ

 • ระบบจะเข้าท่านเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู่ภัย COVID – 19
 • โดยสามารถอ่านและศึกษารายละเอียด แล้วกด “สมัคร”
 • หลังจากนั้นธนาคารจะดำเนินการพิจารณาแล้ว ส่งผลอนุมัติสินเชื่อ

ทั้งนี้ สิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากต่อการเข้าร่วมมาตรการออมสินปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 นั้น คือการมีแอป MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค.64 และลูกค้าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ สีแดงเข้ม โดยประกอบไปด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการและเชียงใหม่ จึงจะสามารถเข้าใช้บริการสินเชื่อนี้ได้ โดยหากท่านไม่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านสามารถรอการให้บริการในเฟส 2 – 3 ที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 20 พ.ค.64 และลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถเข้าร่วมบริการและมาตรการได้ในช่วงเวลาต่อไป

 

ออมสินช่วยลูกหนี้ COVID – 19 ระลอกใหม่

 

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสู้ภัย Covid – 19 2564

นอกจากมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเรียกระลอก 3 – 4 หรือ 5 ดี เพราะมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบไปในวงกว้าง โดยธนาคารออมสินได้ดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือ ด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือเปิดโอกาสให้ ลูกค้าธนาคารออมสินสมัครใจพักชำระเงินต้น โดยสารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ทันทีผ่าน MyMo โดยสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 30 มิถุนายน 2564 โดยมีระยะเวลาที่มีผลในการผ่อนปรน 6 – 12 รอบบิล โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อและแผนการชำระหนี้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้

 • ต้องดำเนินการทำแบบสอบถามก่อนเข้าหน้าจอหลัก เพื่อขอผ่อนปรนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 (เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีแบบสอบถามขึ้น)
 • โดยระบบจะแสดงคำถามเกี่ยวกับ การได้รับผลกระทบจาก COVID – 19
 • แสดงผลยอดหนี้ที่ยังคงค้างรอการชำระทั้งหมด และเลือกเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ได้
 • เลือกการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
 • เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผนการชำระหนี้
 • แสดงรายละเอียดการชำระหนี้ตามสัญญาปัจจุบัน
 • แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้แต่ละแผนการชำระหนี้ แล้วดำเนินการเลือกแผนที่ต้องการ
 • อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม “ถัดไป”
 • อ่านรายละเอียดของสัญญาทั้งหมด แล้วกด “ยอมรับ”
 • กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด
 • ส่งคำร้องเข้าสู่มาตรการผ่อนปรน กรุณากด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” แล้วกด “เสร็จสิ้น”
 • ระบุรหัสผ่าน เพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้

ทั้งนี้แผนการชำระหนี้นั้นมีด้วยการแผน 8 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังข้อมูลดังนี้

แผนที่ 1 ชำระเงินงวด 100%/ แผนที่ 2 ชำระเงินงวด 50%/ แผนที่ 3 ชำระเงินงวด 25%/ แผนที่ 4 ชำระเงินต้น 50% ดอกเบี้ย 100%/ แผนที่ 5 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้ย 100%/ แผนที่ 6 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้ย 75%/ แผนที่ 7 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้ย 50%/แผนที่ 8 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้ย 25%

 

อ้างอิง 1 2

 

อ่านบทความอืื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด