กู้เงินออมสิน 2565 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 2022

การให้บริการด้านการเงิน โดยเฉพาะกู้เงินด่วนนั้น ยิ่งใช้เวลาอนุมัติเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดี เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่บรรดาคนกำลังมีความเดือดร้อนกำลังมองหาและต้องการเป็นอย่างมาก โดยธนาคารและสถาบันการเงินที่ยืนหยัดอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานอย่างธนาคารออมสิน ก็พร้อมที่จะนำเสนอสินเชื่อกู้เงินออมสินเพื่อเป็นการให้ยืมเงินด่วน ออมสินแก่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและมีความต้องการใช้เงินด่วน โดยมุ่งเน้นการบริการสินเชื่อให้กู้เงินออมสินที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมและไม่ซับซ้อนเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจกู้เงินออมสินได้เงินไปใช้จ่ายตามแต่ความต้องการอย่างรวดเร็ว

ยาวไป เลือกอ่าน

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้กู้เงินออมสินมากมายหลากหลายประเภท ประกอบกับการให้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการให้กู้เงินออมสินและบริการการยืมเงินด่วน ออมสิน 2565 โดยในครั้งนี้ เราพร้อมที่จะนำเสนอบทความรวมสินเชื่อให้กู้เงินออมสิน ที่เน้นการให้บริการที่รวดเร็วที่สามารถดำเนินการอนุมัติวงเงินให้คุณนำเงินไปใช้จ่ายได้ดั่ง่ใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.กู้เงินออมสิน 2565 ออมสินปล่อยสินเชื่อ ‘ไทรทองอเนกประสงค์’

 

กู้เงินออมสิน 2565 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 'ไทรทองอเนกประสงค์'

สินเชื่อออมสิน 2565 ไทรทองอเนกประสงค์ มีจุดเด่นที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โดยรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นการกู้เงินออมสิน 2565 เพื่อรักษาพยาบาล ปลดหนี้ หรือ อื่น ๆ ได้อย่างไร้กังวล โดยสินเชื่อให้กู้เงินออมสิน 2565 ไทรทองอเนกปะสงค์นี้ สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสำหรับการกู้สินเชื่อเงินสด โดยมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท ตามราคาประเมินของหลักทรัพยนั้น เช่น ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เป็นสินเชื่อเงินสด ออมสินที่คุณสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 25 ปี สำหรับกรณีที่ขอสินเชื่อให้กู้เงินออมสิน 2565 ไม่เกิน 3 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปีสำหรับการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท

สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อให้กู้เงินออมสิน 2565 ที่นี่

 

2.กู้เงินออมสิน 2565 ออมสินปล่อยสินเชื่อ ‘ชีวิตสุขสันต์’ 

 

กู้เงินออมสิน 2565 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 'ชีวิตสุขสันต์' 

เพิ่มสีสันง่าย ๆ ให้ชีวิตของคุณ พร้อมทั้งครอบคลุมค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กับสินเชื่อให้กู้เงินออมสิน 2565 ชีวิตสุขสันต์ก็พร้อมนำเสนอสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับคุณที่สุด โดยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นี้ เป็นการให้บริการให้กู้เงินออมสิน กับสินเชื่อระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามแต่ความต้องการของผู้กู้เงินออมสิน โดยสามารถอนุมัติวงเงินการกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท และเบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันการกู้ คือ

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า

สามารถอนุมัติการกู้เงินออมสินได้ง่าย ๆ โดยมีการกำหนอัตราดอกเบี้ยไว้ที่โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้เงินออมสิน
 • ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินออมสินเงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงินออมสิน
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อออมสิน 2565 ชีวิตสุขสันต์

กู้เงินออมสิน 2565 สินเชื่อชีวิตสุขสันต์นี้ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกันการกู้เงินออมสินสินเชื่อออมสิน 2565 ชีวิตสุขสันต์

สำหรับผู้กู้ที่มีความสนใจยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้เงินออมสินชีวิตสุขสันต์ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็น สลากออมสินพิเศษ ต้องศึกษารายละเอียด ซึ่งมีดังนี้

 • สลากออมสินพิเศษต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สำหรับผู้กู้เงินออมสินที่ต้องการใช้ สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดเงินฝากออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดเงินฝากออมสินประเภทเผื่อเรียก มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • บัญชีที่จะใช้ต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอนให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการกู้เงินออมสินหรือขอสินเชื่อออมสิน 2565 ชีวิตสุขสันต์ได้ทันที ง่าย ๆ หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา หรือ ที่เว็บไซต์ ที่นี่

 

3.กู้เงินออมสิน 2565 สินเชื่อ OD Happy life

 

กู้เงินออมสิน 2565 สินเชื่อ OD Happy life

สินเชื่อให้กู้เงินออมสิน ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้กู้เงินออมสินได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อออมสิน OD Happy life ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

และด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามประกาศของธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดียวกับสินเชื่อให้กู้เงินออมสินดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้สินเชื่อ OD Happy life เป็นอีกสินเชื่อให้กู้เงินออมสิน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่สินเชื่อให้กู้เงินออมสิน สินเชื่อ OD Happy life เป็นการอนุมัติเงินกู้ที่จำนวนสูงมากถึง 10 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหลักประกันในการกู้เงินออมสิน ซึ่งมีดังนี้

 • เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้เงินออมสิน ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่ง ธนาคารออมสิน เรื่องการรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อให้กู้เงินออมสิน สินเชื่อ OD Happy life ที่นี่

 

4.กู้เงินออมสิน 2565 กับบัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card

 

กู้เงินออมสิน 2565 กับบัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card

บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card เป็นการบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ กู้เงินออมสิน ผ่านบัตรกดเงินสด ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นเงินสำรองให้คุณไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินตามความต้องการ บัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกินจำนวน 1.5 ล้านบาท สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกจริง โดยผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถใช้วงเงินสินเชื่อกู้เงินออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการแจ้งอนุมัติ โดยสามารถใช้บัตรกดเงิน สดออมสิน ร่วมกับรหัส (PIN) ที่ธนาคารจะทำการจัดส่งมาให้ เพื่อทำการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน เลือกที่เมนูการถอนเงินจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และต้องไม่เกิน 60 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ ไม่เกิน 65 ปี สำหรับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุงาน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปสำหรับผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ / อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/ สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมสมุดบัญชี – เลขบัญชี

อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 • ต้นฉบับ/ สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่น ๆ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สนใจสมัคร กู้เงินออมสิน กับบัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card ที่นี่

 

5.กู้เงินออมสิน 2565 กับ บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card

 

กู้เงินออมสิน 2565 กับ บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card

บัตรกดเงินสด ออมสิน Prima Card เป็นการบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ กู้เงินออมสิน ผ่านบัตรกดเงินสด ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นเงินสำรองให้คุณไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินตามความต้องการ บัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท บัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกจริง และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินให้แก่คุณลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ดังนั้นหากคุณมีรายได้น้อยแต่ต้องการสมัคร ก็สามารถสมัครได้ โดยผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน สามารถใช้วงเงินสินเชื่อกู้เงินออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการแจ้งอนุมัติ โดยสามารถใช้บัตรกดเงินสด ออมสิน ร่วมกับรหัส (PIN) ที่ธนาคารจะทำการจัดส่งมาให้ เพื่อทำการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ถือบัตรกดเงินสด ออมสิน เลือกที่เมนูการถอนเงินจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และต้องไม่เกิน 60 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ ไม่เกิน 65 ปี สำหรับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปสำหรับผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ / อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/ สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมสมุดบัญชี – เลขบัญชี

อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 • ต้นฉบับ/ สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่น ๆ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

 

สนใจสมัคร กู้เงินออมสิน บัตรกดเงินสด ออมสิน People Card ที่นี่

 

 

กู้เงินออมสิน สินเชื่อออมสิน อัพเดตใหม่

จริงอยู่ที่เงินนั้นเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในปัจจุบัน แต่เมื่อทุกท่านมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องการยืมเงินด่วนหรือกำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน กู้เงินออมสิน 2565 สามารถช่วยทุกท่านได้ ขอเพียงเข้ามาขอสินเชื่อออมสินล่าสุด ซึ่งมีทางเลือกให้ทุกท่านพิจารณามากมายหลากหลายรายการ ดังนั้นครั้งนี้ เราจึงขอเป็นผู้ช่วยในการนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการ “กู้เงินออมสิน 2565” ซึ่งมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำรถมอเตอร์ไซค์และสินเชื่อออมสินออนไลน์ที่สามารถสมัครผ่านแอพได้ทันที โดยมีข้อมูลดังนี้

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรับรีไฟแนนซ์ ออมสิน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นการให้บริการของธนาคารออมสิน ที่เน้นความรวดเร็วในการให้กู้เงินออมสิน 2565 แก่ลูกค้าทุกท่านที่มีความเดือดร้อนและกำลังต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน ด้วยความเข้าใจและความพร้อมในการนำเสนอมาตรการที่เข้าถึง และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่กำลังมีความเดือดร้อนและมีความยากลำบาก ในการยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะด้วยเหตุผลด้านเอกสาร และรายได้ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงิน

โดยในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจึงได้นำเสนอการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นการให้บริการปกติทั่วไปที่บริษัทพิโกไฟแนนซ์ และสถาบันการเงินรายย่อยหลายแห่งนิยมให้บริการ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยชื่อของธนาคารออมสิน ดังนั้นออมสินจึงพร้อมนำเสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ โดยเป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่พี่น้องมีและถือครอง โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการให้กู้เงินออมสิน 2565 ทันที

โดยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ออมสินนั้น มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ สามารถพิจารณาอนุมัติการกู้เงินออมสิน 2565 ได้รวดเร็ว ซึ่งสามารถช่วยให้คุณรับเงินได้ภายใน 15 นาที ไม่ต้องมีคนค้ำประกันและแม้ทุกท่านจะยังผ่อนรถอยู่ ก็สามารถขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารออมสิน เพื่อรับเงินส่วนต่างไปใช้จ่ายได้ง่าย ๆ กับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษเพียง 0.49% ต่อเดือนเท่านั้น ขอเพียงทุกท่านมีเงื่อนไขดังนี้ ก็สามารถขอสินเชื่อออมสินล่าสุดได้

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถ กรณีเป็นการรีไฟแนนซ์ต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครอง
 • อายุรถต้องไม่เกิน 15 ปี หรือเป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

นอกจากการศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อขอสินเชื่อออมสินล่าสุด 2565 แล้วนั้น ทุกท่านต้องดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ ดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริงที่ปลอดภาระแล้ว
 • สมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับโอน

เพียงเท่านี้ ทุกท่านก็สามารถดำเนินการกู้เงินออมสิน 2565 ได้ง่าย ๆ ทันที ซึ่งหากท่านมีประเด็นข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเข้าศึกษาด้วยตัวเอง ที่นี่

 

สินเชื่อสู้ภัย COVID – 19

หากทุกท่านต้องการกู้เงินออมสิน 2564 ไม่ว่าจะ 5000/ 8000/ 10000 บาท และเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน พร้อมกับใช้งานแอพ MyMo ของออมสินเป็นประจำ ท่านสามารถลงชื่อเข้ารับการให้บริการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 เพื่อกู้เงินออมสิน 2564ได้ง่าย ๆ ทันที เพียงกดเข้าใช้งานแอพและกดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสินเชื่อออมสินออนไลน์สู้ภัยโควิด – 19 นี้มีการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการไว้ดังนี้

 • เป็นผู้ใช้บริการ MyMo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปี
 • ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

เพียงเท่านี้ก็สามารถกดเข้าเพื่อจองสิทธิ การสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ได้ทันทีเพียงกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอพ MyMo ทั้งนี้สินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 สามารถให้ทุกท่านกู้เงินออมสิน 2564 ได้ทันที เพราะสามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดที่ 10000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือนและให้เวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยปลอดภาระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา พิเศษสุดคือ สินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 นี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถกู้เงินออมสิน 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้ – จนถึง 31 ธันวาคม 2564

และสำหรับท่านที่สนใจสมัคร แต่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสิน สินเชื่อออมสินออนไลน์ 2564 อย่าลืมว่าหมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

สินเชื่ออิ่มใจออมสิน 2565 ให้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครสินเชื่อให้กู้เงินออมสิน 2565 โดยเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็น ร้านห้องแถว/ ร้านในห้าง/ ฟู้ดคอร์ท/ ภัตตาคาร/ Food Truck/ Pop – up Store/ Booth และ Kiosk ธนาคารออมสินพร้อมอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท ให้ทุกท่านที่ผ่านเงื่อนไข สามารถกู้เงินออมสิน 2564 สบาย ๆ พร้อมอัตราดอกเบี้ยเพียง 3.99% นาน 5 ปี พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือทุกกิจการด้วยความเข้าใจ โดยปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก และไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้การสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดนี้ สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีวิธีการลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่นี่
 • แนบหลักฐาน เป็นรูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารอื่น ๆ
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว ภายใน 5 วันทำการ
 • หากผ่านการพิจารณา ถึงจะสามารถดำเนินการสมัคร สินเชื่ออิ่มใจที่แอพ MyMo ได้
 • โดยการพิจารณาและการทำสัญญาสามารถทำผ่านแอพ MyMo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสินเชื่ออิ่มใจออมสิน ทุกท่านสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ทันที ที่นี่ เพื่อกู้เงินออมสิน 2565 สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2565

อ้างอิง 1 2