อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ทำยังไง เสร็จแล้วทำยังไงต่อ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นั้น จะเริ่มเบาบางลง แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการเข้าอบรมการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และรวมไปถึงการรถบรรทุกและรถขนส่งสาธารณะนั้น ก็มีข้อจำกัดมากมายที่จะทำให้ผู้ใช้รถหลาย ๆ ท่าน ไม่อยากเสียเวลาได้นั่งฟังการบรรยาย แต่ ณ เวลานี้ด้วยระบบการจัดอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ซึ่งมีความก้าวหน้า สะดวก รวดเร็วและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเข้าอบรมได้ วันนี้เราจึงมาพร้อมกับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 เพื่อให้ทุกท่านสามารถดำเนินการต่อทั้ง ทำใบอนุญาตขับขี่ใบใหม่ ต่ออายุบัตรได้โดยสะดวกนั่นเอง เราไปดูกัน

 

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 

 

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ทำยังไง เสร็จแล้วทำยังไงต่อ

เชื่อว่า ณ เวลานี้คงจะมีผู้ใช้รถหลายท่านที่ยังคงมีความสงสัยและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ก่อนที่จะดำเนินการเข้าติดต่อหรือก่อนการจองคิวทำใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ซึ่งท่านมีความสะดวกเข้าติดต่อ ทั้งนี้ การเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์นั้น เป็นการดำเนินการบนระบบ DLT – eLearning ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าลงทะเบียนและใช้งานระบบได้ด้วยการล็อคอิน ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน และกรอกรหัสซึ่งจะเป็นวันเดือนปีเกิด เช่น ววดดปปปป และหลังจากนั้น ทุกท่านจะสามารถกดเลือก “หลักสูตรที่สมัคร” เพื่อเข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ได้ทันที โดยหลักสูตรทั้งนั้น มีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต่ออายุ (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ต่ออายุ (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1 – 4/ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1 – 4) ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ต่ออายุ (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ต่ออายุ (รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนการสมัครอบรมใบขับขี่ออนไลน์

 

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ทำยังไง เสร็จแล้วทำยังไงต่อ

เมื่อทุกท่านต้องการเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ทุกท่านจะต้องเข้าใช้งานระบบ DLT – eLearning โดยสามารถดำเนินการเข้าใช้ใช้งานระบบได้ ที่นี่ และหลังจากนั้นให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น หมายเลขบัตรประชาชน/ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด
 • หลังกจากนั้นให้ท่านกดเลือก หลักสูตรเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นรายการหลักสูตรตามที่เราได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น โดยประกอบไปด้วยการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล/ ใบอนุญาตขับรถขนส่ง และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • ทำแบบทดสอบก่อนเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์
 • สำคัญ** หลังจากนั้นให้ท่านเข้าดูวิดีโอที่เป็นการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ซึ่ง ท่านต้องดูให้จบ และต้องทำแบบสอบถามซึ่งจะแทรกเข้ามาในส่วนท้ายของชุดวิดีโอ และหลังจากนั้นท่านต้องกด “ยืนยัน” การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ต่อ ซึ่งจะสามารถกดได้ในระยะเวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบการอบรมใบขับขี่ออนไลน์นั้น จะมีระบบในการป้องกันการเปิดทิ้งไว้ หรือการเลื่อนผ่านวิดีโอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ท่านจะต้องนั่งดูวิดีโอใหม่ทั้งหมด
 • หลังจากที่ท่านผ่านการอบรมใบขับขี่ออนไลน์  แล้วท่านจะสามารถเข้าเข้าจองคิวสำหรับทำใบขับขี่ได้ทันที ที่นี่ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอป DLT Smart Queue ซึ่งมีให้บริการแล้วทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อจองคิวและดาวน์โหลดหลักฐานการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ และเข้าติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือในพื้นที่ของท่านได้ตามวัน และเวลาที่ท่านได้ดำเนินการจองไว้

 

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เสร็จแล้วทำยังไงต่อ

หลังจากที่ท่านผ่านการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2565 และได้ดำเนินการจองคิวเพื่อทำใบขับขี่แล้ว ท่านก็สามารถเข้าติดต่อเพื่อทำใบขับขี่ได้ทันที ตามวันและเวลาที่ท่านเลือกในระบบ ทั้งนี้การเลือกวันและเวลานั้น ท่านจะสามารถกดเลือกได้เพียง 1 วันเท่านั้น โดยท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการต่ออายุ/ ทำใบขับขี่ด้วย โดยมีดังนี้

 • ใบขับขี่ปัจจุบัน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์
 • และโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอป และหลักฐานการผ่านการอบรมซึ่งระบบจะให้ไว้เป็น QR Code เพื่อสแกนและนำไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้สำหรับการเดินทางไปติดต่อเพื่อทำใบขับขี่หรือต่ออายุนั้น ทุกท่านควรเดินทางไปถึงก่อนเวลา ซึ่งแม้ว่าจะมีระบบการจองคิวออนไลน์ไว้ แต่ ณ เวลานี้ สำนักงานขนส่งได้กลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติ ซึ่งอาจจะมีผู้เข้ารับการบริการจำนวนมากได้ ดังนั้น ท่านควรไปถึงที่หมายก่อนเวลาและสามารถเตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมการทำใบขับขี่/ ต่ออายุได้ ซึ่งราคาจะอยู่ที่ 505 บาท สำหรับการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบ 2 ปีเป็น 5 ปี/ 5 ปีเป็น 5 ปี และ ราคา 255 บาท สำหรับการต่ออายุรถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี และในส่วนของการต่ออายุล่วงหน้านั้น ทางสำนักงานขนส่งเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อเพื่อต่ออายุใบขับขี่ได้ก่อนวันหมดอายุไม่เกิน 6 เดือน สำหรับกรณีต่อล่วงหน้า และ สำหรับกรณีเลยกำหนดนั้น ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าเกิน 3 ปีไปแล้วท่านต้องดำเนินการสอบใหม่ทั้งหมด

 

อ้างอิง 1