สูบกัญชาผิดกฎหมายไหม? ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย

เป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับเรื่องการปลดล็อคกัญชา กัญชง โดยหลังจากมีการประกาศให้สามารถใช้กัญชา กัญชง ซึ่งเคยเป็นพืชต้องห้าม สำหรับการรักษาโรคหรือนำมาใช้ทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น ณ เวลานี้ ก็เริ่มพี่น้องประชาชนหลายท่านที่เข้าใจผิดและหลงประเด็น ไปนำกัญชา กัญชง มาใช้เพื่อการสันทนาการ มีการใช้กับกลุ่มคนที่ไม่เหมาะสม 

กัญชา กัญชง

 

สูบกัญชาผิดกฎหมายไหม? ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย

จากรายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ที่มีการจัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข บ่งชี้ชัดเจนว่ากัญชา กัญชงนั้นเป็นอีกหนึ่งพืชซึ่งสามารถนำมาสกัดเป็นยา โดยผู้ที่ได้รับยาหรือได้รับสารสกัดจากกัญชา สรรพคุณทางยานั้น สามารถช่วยรักษาอาการป่วยบางประการได้ แต่จะต้องเป็นการได้รับในปริมาณที่พอเหมาะ และที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์เท่านั้น โดยรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วนั้น กัญชา กัญชงแม้จะเป็นพืชตระกูลเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันพอสมควร

กัญชา เป็นพืชที่มีลักษณะกายภาพ มีใบหนากว้าง เรียงตัวชิดกันมีแฉกประมาณ 5 – 7 แฉก ลำต้นเตี้ยเป็นไม้พุ่มไม่สูงมากนัก มีความสูงประมาณไม่เกิน 2 เมตร

ในขณะที่ กัญชง นั้นเป็นพืชที่มีใบสีเขียวอ่อน ใบเรียว เรียงตัวห่างกว่าใบกัญชามีแฉกประมาณ 7 – 11 แยก ลำต้นสูงและอาจสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งในด้านสรรพคุณนั้น ทั้ง กัญชา กัญชง มีสาระสำคัญคือ THC หรือ Tetrahydrocannabinol และ CBD หรือ Cannbidiol แต่จะมีปริมาณและสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยในประเทศไทยนั้น กฎหมายได้กำหนดให้กัญชงที่สามารถนำมาใช้นั้น จะต้องเป็นกัญชงสายพันธุ์ที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสารทหรือสารเดลต้า 9 หรือสาร THC ต่ำกว่า 1% ซึ่งจะต้องปลูกในพื้นที่ซึ่งมีการกำหนดและขออนุญาตไว้เท่านั้น โดยกัญชา สรรพคุณทางยานั้นมักนิยมนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและใช้ในทางการแพทย์ ส่วนกัญชง มักนิยมแปรรูปในงานสิ่งทอ ทำกระดาษ และนำเมล็ดกัญชงมาสกัดเป็นอาหารหรือเครื่องสำอาง ทั้งนี้ การปริโภคกัญชา กัญชงนั้น ต้องเป็นการปริโภคที่อยู่ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด

 

กัญชา ใช้อย่างไรจึงปลอดภัย

 

สูบกัญชาผิดกฎหมายไหม? ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย

ด้วยความเป็นห่วงและความกังวลเกี่ยวกับการเปิดเสรีกัญชา กัญชง ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรค การใช้กัญชา กัญชงนั้น จึงได้ดำเนินการออกแนวทางการใช้กัญชา กัญชง เพื่อให้ทุกท่านที่มีความต้องการเลือกใช้พืชชนิดนี้ สามารถดำเนินการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและเพื่อไม่ให้เกิดผลเสีย ซึ่งอาจจะมีตามมาในกรณีที่ได้รับสารสกัดเกินขนาด โดยในส่วนนี้จะเป็นแนวทางที่เราได้รับมาจาก แนวทางการใช้กัญชา กัญชง อย่างปลอดภัย ซึ่งจัดทำโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สำหรับประชาชนทั่วไป

การใช้กัญชา กัญชงนั้น ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการสันทนาการในทุกกรณี โดยทุกท่านจะต้องช่วยกันให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้ทราบรายละเอียดและรู้ถึงโทษ อันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดจากการใช้กัญชา กัญชง เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันที่จะติดตัวเขาเหล่านั้นไปในอนาคต ทั้งนี้ ทุกท่านยังต้องดำเนินการช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการผลิต การใช้และการขายกัญชา กัญชงโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้กัญชารักษาโรค

ในส่วนนี้จะเป็นข้อแนะนำวิธีการใช้กัญชารักษาโรค ซึ่งทุกท่านที่กำลังให้ความสนใจและต้องการขอรับการให้บริการรักษาพยาบาลด้วยสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ ยาต่าง ๆ ซึ่งมีที่มาจากกัญชา กัญชงนั้น ทุกท่านควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดให้ดี โดยรวมถึงวิธีการใช้กัญชา ผลข้างเคียงจากการใช้และรวมไปถึงอาการแพ้ ซึ่งท่านเองอาจจะต้องเจอ และในส่วนของผู้ที่มีโรคประจำตัว การขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการใช้กัญชารักษาโรค เพราะท่านอาจจะได้รับผลข้างเคียง ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงและอาจจะทำให้อาการเจ็บป่วยนั้นทรุดหนักกว่าเดิม ดังนั้นแล้วทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

สำหรับท่านที่ต้องการใช้กัญชา กัญชง

ในส่วนนี้จะเป็นข้อแนะนำเพิ่มเติม โดยจะรวมไปถึงขอห้ามที่มีการดำเนินการออกตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเปิดเสรีกัญชา กัญชง เพื่อให้ประชาชนทุกท่านมีความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการใช้กัญชา กัญชงที่ไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดและข้อสรุปต่าง ๆ ดังนี้

  • ไม่ควรใช้กัญชา กัญชงในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกกรณี
  • ถ้าเป็นไปได้ในการเลือกใช้กัญชารักษาโรค ขอให้ท่านเลือกใช้กัญชาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารพิษต่าง ๆ เช่น โลหะ หรือสารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
  • ไม่ขับขี่ยานพาหนะหรือไม่ทำงานกับเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง หลังจากการบริโภคกัญชา กัญชงหรือสารสกัดต่าง ๆ ที่ทำมาจากพืช 2 ชนิดนี้
  • กรณีที่ท่านเป็นผู้ผลิตอาหารที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสม ขอให้อย่าใช้ช่อดอก และต้องแจ้งผู้บริโภคเสมอว่า อาหารมีส่วนผสมของกัญชา กัญชง เพราะบางท่านอาจจะมีอาการแพ้สารต่าง ๆ ที่อยู่ในอาหารนั้นได้
  • หากท่านใช้กัญชา กัญชงแล้วพบว่ามีปริมาณการใช้ที่มากขึ้น หรือมีอาการผิดปกติให้ท่านรีบเข้าพบแพทย์ทันที

 

สูบกัญชาผิดกฎหมายไหม การใช้กัญชา ล่าสุด

 

สูบกัญชาผิดกฎหมายไหม? ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย

อัปเดตจากการบังคงใช้กฎหมายเพื่อให้การใช้กัญชา กัญชงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคล หรือนิติบุคคลใด ที่ไม่ดำเนินการตาม มาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้ทันที ในรายละเอียดและกรณีต่อไปนี้

  • ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา
  • ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
  • ไม่จออนุญาตจำหน่ายกัญชา
  • ไม่จออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่เข้าข่ายการใช้กัญชา กัญชงตามประกาศนี้ ให้รีบดำเนินการทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแต่ตัวท่านเอง และยังรวมไปถึงประชาชนท่านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

 

อ้างอิง 1 2