สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือน 2022

ทุกท่านมีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือน การมองหาแหล่งสินเชื่อเงินด่วนหรือแหล่งเงินกู้ออนไลน์นั้น ก็คงจะไม่ได้ยากลำบากเพราะอย่างน้อย ๆ ทุกท่านก็จะมีรายได้ประจำเป็นหลักประกันการกู้ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในธนาคารและสถาบันการเงินวางใจได้ว่า ท่านมีเงินจ่าย แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เราคงต้องขอบอกข้อมูลและรายละเอียดกับทุกท่านตรง ๆ ที่นี่เลยว่า แม้ท่านจะมีรายได้ประจำหรือมีเงินเดือน สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถเป็นเครื่องยืนยันไปอีกต่อไปว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนั้นในครั้งนี้ หลังจากที่ร่ายยาว เราจึงขอนำเสนอบทความ “สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือน” เพื่อเป็นแนวทางพิเศษให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนสามารถมองหาแหล่งเงินกู้และรายการสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินให้ท่านได้จริง ๆ ง่าย ๆ โดยไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าสินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย

สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย สำหรับมนุษย์เงินเดือน/ผู้มีรายได้ประจำ

เหล่ามนุษย์เงินเดือนหรือผู้มีรายได้ประจำต้องฟังทางนี้ เพราะหากท่านต้องการสินเชื่อ มนุษย์เงินเดือน วันนี้เราได้หยิบยกแนวทางสำคัญที่จะสามารถช่วยทุกท่านได้วงเงินสินเชื่อได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเสียอารมณ์กับการยื่นเอกสารที่ บางครั้งยื่นไปแล้วเป็นเดือน ๆ แต่เรื่องเงียบหาย หรือมิฉะนั้นก็มีแต่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้รายการสินเชื่อ มนุษย์เงินเดือนที่เรานำมาเสนอให้ทุกท่านนั้น จะมุ่งเน้นไปที่เหล่าสินเชื่อเฉพะเจาะจงที่ออกผลิตภัณฑ์สำหรับทุกท่านที่มีรายได้ประจำ เหล่าสินเชื่อทรัพย์สินแลกเป็นเงินและสินเชื่อ มนุษย์เงินเดือนที่เป็นสินเชื่อออนไลน์ โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

1.สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือน 2565 : สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ธนาคารออมสิน

หนึ่งในผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านที่มีรายได้ประจำ ทั้งนี้ สินเชื่อมนุษย์เงินเดือน รายการนี้เป็นสินเชื่อวงเงินพิเศษให้กับทุกท่านที่ต้องการเงินก้อนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่ยากเกินกว่าจะแบกรับอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยในส่วนนี้รายการสินเชื่อของธนาคารออมสินรายได้ประจำสุขใจนั้น จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมนุษย์เงินเดือนให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 200,000 บาท และเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถชำระเงินคืนได้ตามวงเงิน ดังต่อไปนี้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนได้ภายในระยะเวลา 8 ปี

ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่เป็นไปตามการกำหนดเกี่ยวกับสินเชื่อมนุษย์เงินเดือน ธนาคารออมสิน ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/ พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่มีรายได้น้อย
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชนต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุของผู้กู้สินเชื่อ มนุษย์เงินเดือนนี้ จะต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน และสามารถติดต่อได้
 • ทั้งนี้ ทุกท่านต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ณ ธนาคารสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ทุกท่านจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ทั้งนี้หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครสินเชื่อออมสิน อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือนหรือผู้มีรายได้ประจำนี้ สามารถเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ธนาคารสาขาได้ทันที หรือเข้าดูรายละเอียดและข้อมูล ที่นี่

 

2.สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือน 2565 : สินเชื่อ UOB iCash

ต้องการสมัครสินเชื่ออนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือนได้ง่ายทันทีกับสินเชื่อ UOB iCASH เพียงกด 1420 ติดต่อสอบถามข้อมลเพิ่มเติมได้ง่าย ทั้งนี้รายการสินเชื่อเงินด่วนของธนาคาร UOB มาพร้อมกับวงเงินสินเชื่อเงินก้อน ที่สามารถพิจารณาอนุมัติให้ท่านได้ทุกท่านถึง 2 ล้านบาทและด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 5.99% ต่อปี ยื่นสมัครวันนี้ อนุมัติไวและช่วยให้ทุกท่านรับเงินได้ภายใน 3 วัน และสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ยาวนาน ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • มีรายได้ประจำหรือเป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่ 20,000 บาท
 • มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ทุกท่านต้องผ่านการทดลองงานแล้วสำหรับกรณีเปลี่ยนงาน/ เจ้าของกิจการ ต้องมีระยะเวลาการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี

เพียงเท่านี้ ทุกท่านที่สนใจสมัครและมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ก็สามารถยื่นใบสมัครสินเชื่ออนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือนนี้ได้ทันที เพียงเข้าไปกรอกรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวได้ทันที ที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อกลับเพื่อประสานงานในการออกสินเชื่อ

 

3.สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือน 2565 : สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อกรุงเทพ มนุษย์เงินเดือน บัวหลวงสุขใจ เป็นการให้บริการเงินด่วนที่ให้วงเงินอเนกประสงค์ โดยสามารถช่วยให้คุณเติมเต็มความต้องการได้อย่างทันใจ พิเศษสุดสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานประจำ หรือเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สินเชื่อ มนุษย์เงินเดือนนี้สามารถให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บาท ซึ่งคุณสามารถรับเงินได้ทันที และสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้นานถึง 60 เดือนอีกด้วย เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 29 ปี
 • ประกอบอาชีพเป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ มนุษย์เงินเดือน บัวหลวงสุขใจได้ทันที โดยไม่ต้องมีบุคคลมาค้ำประกันการกู้ ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ สินเชื่อ มนุษย์เงินเดือนบัวหลวงสุขใจ

 

4.สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือน 2565 : สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ

สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ ถือเป็นหนึ่งในการให้บริการสินเชื่อกรุงไทย อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนซึ่งประกอบอาชีพพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ ทั้งที่เป็นเงินเดือน หรือรายได้รายวันที่มีการโอนเข้าบัญชี ซึ่งในกระบวนการสมัครทุกท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีผ่านแอพ Krungthai NEXT โดยในขั้นตอนการระบุอาชีพของผู้สมัครนั้นทุกท่าน สามารถกดเลือก อาชีพทั้งหมดได้ ดังนี้

 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ผู้ประกอบการที่จะทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

และด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทย อนุมัติง่าย มนุษย์เงินเดือน หรือกรุงไทยใจป้ำนี้ ซึ่งสามารถนำเสนอวงเงินให้กู้เงินให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนได้ทันที โดยอนุมัติสินเชื่อ มนุษย์เงินเดือนสูงสุดให้ทุกท่านได้ 5 เท่าของรายได้หรือ สูงสุดที่ 1 ล้านบาท และเปิดโอกาสให้ผ่อนชำระเงินคืนได้นานถึง 60 เดือน สมัครได้ทันทีแม้ท่านจะไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย รับเงินด้วยบัญชีธนาคารอื่น ๆ  หรือเป็นฟรีแลนซ์ ประกอบอาชีพอิสระก็สมัครได้ และหากท่านเริ่มสนใจและต้องการสมัครก็สามารถดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครได้ทันที ที่นี่

อ้างอิง 1 2 3