ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เช็คเครดิตไหม 2567

“ศักดิ์สยามลิสซิ่ง” หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการเงินด่วนระดับภูมิภาคซึ่งมีความพร้อมและด้วยสาขากว่า 800 สาขาทั่วภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลานี้จึงเข้ามาเป็นอีกแห่งที่พี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะเริ่มให้ความสนใจในรายการสินเชื่อของศักดิ์สยามลิสซิ่ง ซึ่งสามารถให้บริการเงินด่วนได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเช็คเครดิต ดังนั้นเพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลกับทุกท่านที่สนใจจะสมัครเพื่อขอวงเงินสินเชื่อและยังมีความกังวลเรื่องการเช็คเครดิต เราจึงขอนำเสนอบทความ “ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เช็คเครดิตไหม” เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราไปดูกัน

 

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง 2565

 

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เช็คเครดิตไหม

บริษัทให้บริการเงินด่วนระดับภูมิภาคซึ่งเปิดให้บริการทั่วภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน ศักดิ์สยามลิสซิ่งถือเป็นอีกหนึ่งในผู้ให้บริการเงินกู้ ซึ่งได้รับการกำกับและดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจประเภทเงินด่วนได้เพื่อให้ทุกท่านหมดความกังวลเรื่องแหล่งเงินกู้นอกระบบหรือสินเชื่อเถื่อน ทั้งนี้ ศักดิ์สยามลิสซิ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อมากมายหลากหลายรายการ ทั้ง สินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งทั้งหมดทุกท่านสามารถดำเนินการเพื่อสมัครเข้ารับวงเงินอนุมัติได้ทันที ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารมากมายและเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าขอสินเชื่อกับแหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะง่ายและสะดวก ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเช็คเครดิตบูโรหรือเช็คเครดิตนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่หลายท่านกังวล โดยนำมาซึ่งประเด็นคำถามสำคัญของบทความของเราว่า “ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เช็คเครดิตไหม” โดยหลังจากนี้เราได้สืบค้นและพบคำตอบให้ทุกท่านแล้วดังนี้

 

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เช็คเครดิตไหม

การให้บริการสินเชื่อเงินด่วนของศักดิ์สยามลิสซิ่งนั้น มีบางรายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและเช็คเครดิตจริง อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ เนื่องจากการพิจารณาสินเชื่อดังกล่าวนั้น เป็นการพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่ใช้ทรัพย์สินเพื่อนำมาค้ำประกันวงเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัท ทางศักดิ์สยามลิสซิ่งจึงมีความจำเป็นต้องเช็คเครดิตหรือตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้า ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการสินเชื่อที่มีการเช็คเครดิตที่กล่าวไปแล้วนั้น ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ยังมีการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนที่ ไม่ต้องเช็คเครดิตอีกด้วย โดยวันนี้เราได้ยิบยกมานำเสนอ โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ นาโนไฟแนนซ์

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อยอดนิยมที่หลายท่านต่างให้ความสนใจและต้องการสมัครเพื่อเข้าขอรับวงเงินด่วน เพราะด้วยจุดเด่นที่สามารถให้วงเงินกว่า 100,000 บาท ไม่ต้องใช้บุคคลหรือทรัพย์สินค้ำประกัน และที่สำคัญคือ เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านผ่อนชำระได้นานถึง 36 เดือนและมีการคิดคำนวณแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่สนใจและต้องการสมัครขอเพียงท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • มีอาชีพ/ กิจการที่เป็นของตนเอง
 • หลังจากนั้นเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง/ ทะเบียนบ้านตัวจริง/ เอกสารแสดงรายได้ เช่น ใบประกอบการร้านค้า สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สมุดทะเบียนเกษตรกร

สำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นั้นเป็นการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเครดิตและเช็คบูโร เนื่องจากเป็นการให้วงเงินที่ไม่ใช้หลักทรัพย์อื่น ๆ ค้ำประกัน ดังนั้นการตรวจข้อมูลเครดิตจึงจะสามารถช่วยให้บริษัทพิจารณาวงเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้นหากท่านสนใจและต้องการสมัคร สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ ที่นี่

 

สินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่มีการใช้รถ หรือทะเบียนรถเป็นหลักประกันนั้น อาจจะไม่จำเป็นต้องเช็คเครดิต เนื่องจากการใช้ทรัพย์สินซึ่งในที่นี้คือ รถเป็นทรัพย์ค้ำประกัน หากมีการผิดนัดชำระเจ้าหนี้หรือบริษัทก็สามารถดำเนินการยึดทรัพย์ค้ำประกันนี้ได้นั่นเอง ส่งผลให้ในการพิจารณาสินเชื่อ การตรวจเช็คเครดิตจึงอาจจะไม่จำเป็น โดยสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกันของบริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งนี้มีจุดเด่นมากมาย อาทิ

 • เอกสารพร้อม หลักทรัพย์ค้ำประกันพร้อม รับเงินทันทีใน 1 วัน
 • ให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุดที่ 300,000 บาท
 • ดอกเบี้ยถูกที่สุดเริ่มต้นที่ 0.90%/ เดือน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือน
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • หากท่านปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยทั้งหมดให้ทันที

ยิ่งไปกว่านั้น การให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถของศักดิ์สยามลิสซิ่งนี้ ยังมีการกำหนดคุณสมบัติที่ถือเป็นข้อไปเปรียบกว่าการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถของธนาคารและบริษัทอื่น ๆ คือ

 • ขอเพียงทุกท่านมีอายุ 20 – 70 ปี
 • มีรถเป็นของตนเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 20 ปี

เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถสมัครและขอยืนเพื่อรับวงเงินสินเชื่อเงินด่วนกับศักดิ์สยามได้ทันทีโดยไม่ต้อง เช็คเครดิต หากท่านสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการค้นหาที่ตั้งของบริษัทเพื่อเข้ารับการให้บริการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่นี่ ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

 

อ้างอิง 1 2