วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเอง

ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ แต่ในที่สุด “ตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตน” เพราะไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งนับวันก็จะเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น ๆ จนบางครั้งเราเองก็อาจจะพลาดและติดเชื้อไวรัสร้ายตัวนี้ แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ส่งผลให้มียาต้าน วัคซีนและยารักษาต่าง ๆ ออกมาแล้ว ทำให้ในอีกชาวงเวลาไม่นานนัก ทางภาครัฐก็จะดำเนินการออกคำสั่งและออกประกาศให้เจ้าโรคร้าย “โควิด – 19” กลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งเมื่อถึง ณ เวลานั้นทุกท่านต้องดูแลและดำเนินการรักษาโรคด้วยตัวท่านเอง และในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยทุกท่านเตรียมการ วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความ “วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเอง” เป็นให้ทุกท่านศึกษาและเรียนรู้ก่อนที่เราจะต้องเผชิญกับโรคเหล่านี้ในอนาคต

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

Home Isolation รักษาโควิดด้วยตัวเอง

 

วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเอง

ณ เวลานี้ หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด – 19 และมีอาการไม่หนัก ทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อหน่วยงาน สปสช (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สายด่วน 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา ด้วยวิธีรักษาโควิดด้วยตัวเอง หรือการรักษาในรูปแบบ “Home Isolation” ซึ่งจะเป็นการรักษาอาการโควิดสีเขียว คือ ไม่มีอาการ อาจจะมีไอ มีน้ำมูก เจ็บคอเล็กน้อย โดยไม่มีอาการหายใจเร็ว/ ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย/ ไม่มีอาการหายใจลำบาก และที่สำคัญคือท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เช่น ไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือโรคอ้วน ไม่เป็นผู้สูงอายุและได้รับวัคซีนโควิด – 19 แล้ว โดยทุกท่านสามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยตัวเองแบบแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ได้ ขอเพียงท่านมีคุณสมบัติตามข้อสรุปดังนี้

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
 • มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ยินยอมรักวิธีรักษาโควิดด้วยตัวเองในรูปแบบการแยกกักตัวที่บ้าน
 • อยู่อาศัยในที่พักคนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
 • ต้องไม่มีภาวะอ้วน ไม่มีโรคประจำตัว

ทั้งนี้หากท่านมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการดูแลและวิธีรักษาโควิดด้วยตัวเองนี้ ทุกท่านควรเข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลจะเป็นการดีที่สุด เนื่องจาก การเจ็บป่วยนั้นอาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านมีอาการป่วยฉุกเฉินหรือฉับพลันได้

 

วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเอง

 

วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเอง

ทั้งนี้หากท่านมีสถานการณ์ป่วยสีเขียวและยอมรับการรักษาโควิดด้วยตัวเองแล้ว ทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น สาธารณสุขตำบล เจ้าหน้าที่อสม. หรือสถานพยาบาลในพื้นที่ของท่าน เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและหาช่องทางติดต่อสำหรับการรายงานประวัติการรักษา เช่น การนำส่งอุณหภูมิประจำวันจากการหวัดไข้ ระดับความดันโลหิต อาการต่าง ๆ โดยรวม และที่สำคัญคือการจัดส่งยาฟาวิฟิราเวียร์ (Favipiravir) หรือยาต้านและรักษาอาการโควิด – 19 ซึ่งจะประกอบไปด้วย โดสละประมาณ 5 – 8 เม็ด ในวันแรกรับประทานยา 1600 มิลลิกรัม 2 ครั้ง และในวันถัดไปรับประทานยา 600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งยาทั้งหมดทุกท่านจะได้รับจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และนอกจากนี้ทาง สปสช ยังมีระเบียบการปฏิบัติสำหรับทุกท่านที่เข้ารับวิธีรักษาโควิดด้วยตัวเองผ่านรูปแบบการแยกกักตัว ดังนี้

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ห้ามเข้าใกล้หรืออยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้าน
 • ห้ามออกจากที่พักและห้ามใครมาเยี่ยมที่บ้านโดยเด็ดขาด
 • แยกห้องพัก/ ของใช้ส่วนตัวจากผู้อื่น
 • แยกรับประทานอาหาร โดยเมื่อรับประทานเสร็จในท่านล้างอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยตัวท่านเอง และในกรณีที่มีคนอาศัยอยู่ด้วย ให้ท่านรับประทานเป็นคนสุดท้าย
 • แยกซักเสื้อผ้าและเครื่องนอน
 • ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสเครื่องใช้ในบ้าน
 • ให้แยกการใช้ห้องน้ำ หรือหากไม่สามารถแยกได้ให้ผู้ที่ติดเชื้อใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายและหลังจากนั้นในล้างห้องน้ำทันที
 • เมื่อรับยาครบ ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อทุก ๆ 2 – 3 วันจนกว่าจะไม่พบเชื้อ
 • ทั้งนี้หากท่านรับยาครบแล้ว แต่ยังมีการตรวจพบเชื้อ ให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรักษาพอเนื่อง
 • เมื่อตรวจไม่พบเชื้ออย่างน้อย 2 – 3 ครั้ง ท่านต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีกอย่างน้อย 5 – 7 วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้ออยู่แล้ว หลังจากนั้นจึงออกมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

โดยจากข้อมูลและรายละเอียด ข้างต้นเราต้องขอย้ำอีกครั้งว่า วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเองผ่านระบบการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation นั้น ทุกท่านที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ ต้องผ่านการยินยอมและการดำเนินการตรวจเพื่อประเมินจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าสามารถรักษาตัวด้วยวิธีนี้ได้ เพราะหากท่านเป็นผู้ป่วยที่ไม่เข้าข่ายการรักษาแบบแยกกักตัว ทุกท่านอาจได้รับอันตรายจากอาการของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ ดังนั้น เมื่อป่วยหรือติดเชื้อให้ดำเนินการติดต่อ 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบก่อน หรือทุกท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาได้ทันที

อ้างอิง 1 2