ยืมเงินออมสิน 5000 ด่วน เงินกู้ ออมสิน ออมสิน 2565

ธนาคารออมสิน หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Government Saving Bank แปลตรงตัวว่า ธนาคารออมทรัพย์ของรัฐบาล สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของธนาคารได้เป็นอย่างดี เพราะเท่ากับว่าตราบใดที่มีรัฐบาลบริหารประเทศ ธนาคารออมสินจะไม่มีวันล้มอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารออมสินยังเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลโดยตรง โดยเฉพาะนโยบายการคลังที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารนโยบาย ทำให้ทุกครั้งที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ธนาคารออมสินจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ ออกมามากมาย ซึ่งในวันนี้เราได้เลือกสินเชื่อจำนวนหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ที่กำลังต้องการยืมเงินด่วนฉุกเฉินมาแนะนำให้ท่านได้พิจารณาเลือกสมัครกันดู

หมายเหตุ: ว็บไซต์ Bkklovehoro.com ทำหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลสินเชื่อมาแนะนำเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ หรือเป็นตัวแทนของสถาบันการเงินหรือบริษัทเหล่านี้ และไม่ได้ให้บริการสินเชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณและเหตุผลตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ข้อมูลต่าง ๆ ในบทความอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ผู้อ่านควรหาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเปรียบเทียบและค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตนเองที่สุด

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ทำไมต้องยืมเงินด่วนกับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐบาลที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับศตวรรษ เว็บไซต์ของธนาคารระบุว่าในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศไทย ธนาคารออมสินได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการทางการเงินและการคลังต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้พ้นจากความทุกข์ยาก และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านประชารัฐ และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อสังคมไทยอยู่ดีมีสุข ด้วยเหตุนี้ ธนาคารออมสินจึงเป็นที่พึ่งสำหรับคนไทยทุกระดับ ทุกรายได้ที่แสวงหาโอกาสและเงินทุนสำหรับการสร้างช่องทางทำมาหากินและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้หมดสิ้นไป

 

เงินกู้ ออมสิน สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน 2565

ยืมเงินออมสิน 5000 ด่วน เงินกู้ ออมสิน สินเชื่อไทยทองอเนกประสงค์

สินเชื่อบุคคล ออมสิน ประเภทนี้ เป็นเงินกู้ระยะยาว สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 25 ปี แบ่งตามจำนวนเงินกู้ ได้แก่ เงินกู้มากกว่า 300,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 25 ปี เงินกู้น้อยกว่า 300,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 7 ปี ทั้งนี้ ผู้สมัครกู้เงิน ออมสิน กับสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จะต้องใช้เงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค การไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ที่ต้องการกู้เงินมาทำธุรกิจ ธนาคารออมสินมีสินเชื่อ SME แยกไว้ต่างหาก สำหรับวงเงินกู้ของสินเชื่อดังกล่าวจะแบ่งตามประเภทของการค้ำประกัน หากใช้บุคคลค้ำประกันจะกู้เงิน ออมสิน ได้ไม่เกิน 300,000 บาท แต่หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีวงเงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น วงเงินกู้ไม่เกิน 90% สำหรับราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร และวงเงินกู้ไม่เกิน 80% สำหรับราคาประเมินห้องชุด (คอนโด) เป็นต้น โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด สามารถเช็คอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่นี่

 

เงินกู้ ออมสิน ยืมเงินด่วน สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565

ยืมเงินออมสิน 5000 ด่วน เงินกู้ ออมสิน สินเชื่อเคหะ สินเชื่อออมสิน สร้างบ้าน

การได้มีบ้านเป็นที่พักใจของตนเองและครอบครัวเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน แต่ราคาบ้านและที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันก็ยากที่จะทำให้ความฝันของใครหลายคนเป็นจริงได้ ทางออกคือการสมัครสินเชื่อบ้านกับธนาคารที่ตั้งเงื่อนไขการกู้เงินไว้ไม่สูงมากจนกลายเป็นเพดานบดบังโอกาสของคนมีรายได้ปานกลาง-น้อยไป โชคดีที่ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะที่ตอบโจทย์ความต้องการอยากมีบ้านของประชาชน โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ว่าราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์สำหรับสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 (บ้านหลังแรก) คือ กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท สำหรับที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ว่าราคาใดที่ต่ำกว่า สำหรับห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า ขณะที่ที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดที่ต่ำกว่า

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ ออมสิน สินเชื่อเคหะนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างนานทีเดียว นั่นคือ กรณีกู้เงิน ออมสิน เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยจะมีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ขณะที่การกู้เพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย สามารถกู้ได้ไม่เกิน 30 ปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ยืมเงินออมสิน 5000 ด่วน เงินกู้ ออมสิน สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์เป็นสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่ต้องการยืมเงินด่วนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะใช้แต่งงาน ซ่อมแซมบ้าน เป็นค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา ท่องเที่ยวพักผ่อน หรือใช้จ่ายกรณีอื่น ๆ โดยมีลักษณะเป็นวงเงินกู้ระยะยาว จำนวนสูงสุด 20,000,000 บาท เงินกู้เบิกเกินบัญชีไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินที่สามารถกู้ยืมได้จะขึ้นอยู่กับหลักประกันเป็นหลัก โดยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์จะมีวงเงินกู้ไม่เกิน 95% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน และไม่เกิน 95% ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด โดยผู้ที่ต้องการกู้เงินกับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์จะต้องอายุ 20 ปีขึ้นไปและสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย ที่สำคัญคือต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน หรือกรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมในการใช้สลากออมสินพิเศษดังกล่าวเป็นหลักประกันเงินกู้ รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถดูได้ที่นี่

 

เงินกู้ ออมสิน ยืมเงินด่วน สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565

ยืมเงินออมสิน 5000 ด่วน เงินกู้ ออมสิน สินเชื่อ OD Happy Life

สินเชื่อ OD Happy Life เป็นสินเชื่อบุคคลอีกประเภทหนึ่งจากธนาคารออมสินที่ให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถสมัครได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกหรือฝากสลากออมสินพิเศษเท่านั้น ผู้ที่ต้องการสมัครเงินกู้ ออมสิน OD Happy Life สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามความต้องการ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด อย่างไรก็ตาม การเบิกวงเงินเกินบัญชีของสินเชื่อสุขสันต์และ OD Happy Life รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท ฉะนั้น หากใครที่ถือสลากออมสินพิเศษไว้จำนวนมากแล้วต้องการยืมเงินด่วน สินเชื่อ OD Happy Life ก็นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธนาคารออมสินโดยเฉพาะ รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและการส่งชำระเงินกู้สามารถดูได้ที่นี่

 

ยืมเงินออมสิน 5000 ด่วน เงินกู้ ออมสิน สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อสำหรับเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือห้องชุดที่ต้องการเงินด่วนมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือประกอบอาชีพที่ไม่ใช่การประกอบธุรกิจ มีลักษณะเป็นสินเชื่อระยะยาว มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา กรณีเป็นเงินกู้ระยะยาว มีวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยให้กู้ 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารหรือไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด กรณีเป็นเงินกู้แบบผสม ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท และไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งที่ดินพร้อมอาคารและห้องชุด

 

เงินกู้ ออมสิน ยืมเงินด่วน สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565
ที่มา : GSB.or.th

อ้างอิง สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน 

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ยืมเงินด่วน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
ยืมเงินด่วน พิโกไฟแนนซ์