ยืมเงินออมสิน ฟรีแลนซ์ 5 แสนบาท 2566

เรียกได้ว่าออกมาเรียกความสนใจและสร้างกระแสกันไม่น้อยสำหรับ สินเชื่อวงเงินสูงของธนาคารออมสิน ซึ่งสินเชื่อนี้ไม่เพียงเฉพาะจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความต้องการเงินด่วนสามารถยื่นสมัครขอวงเงินได้สูงสุดถึง 5 แสนบาท แต่แม้ท่านจะประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือไม่มีหลักประกันใด ๆ ก็สามารถยื่นกู้ได้ และเพื่อให้ทุกท่านได้รับรายละเอียดและข้อมูลครบถ้วน วันนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำ “ยืมเงินออมสิน ฟรีแลนซ์ 5 แสนบาท 2565 – 2566” ที่มีครบทั้งข้อมูล รายละเอียดและวิธีการสมัคร เราไปดูกัน

 

ยืมเงินออมสิน สินเชื่อส่วนบุคคล

แม้ว่ารายการสินเชื่อส่วนบุคคลหลายรายการของธนาคารออมสินจะมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ การเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เสริมเติมให้ทุกท่านสามารถประกอบอาชีพและทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้ แต่ด้วยความเข้าใจและเน้นการเข้าถึง ส่งผลให้ ณ เวลานี้แม้ท่านจะประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถกู้ขอยืมเงินออมสินได้ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสามารถให้วงเงินสูงสุดแก่ท่านได้ถึง 500,000 บาทและเปิดโอกาสให้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 7 ปี โดยรายการสินเชื่อนี้มีรายละเอียดและข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ยืมเงินออมสิน ฟรีแลนซ์ 500,000 แสนบาท

สินเชื่อส่วนบุคคลรายการนี้ของธนาคารออมสินเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงิน สามารถเข้ามาดำเนินการขอสินเชื่อกับธนาคารได้ โดยสามารถได้รับวงเงินสูงุสดที่ 10 เท่าของรายได้ และไม่เกินรายละ 500,000 บาท ซึ่งท่านที่สมัครและรับวงเงินไปสามารถเลือกผ่อนชำระเงินคืนได้ยาวนานสูงสุดที่ 7 ปี โดยเมื่อนำระยะเวลาการผ่อนชำระนั้นมารวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี โดยทางธนาคารมีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครสินเชื่อยืมเงินออมสิน ไว้ดังนี้

 • กรณีที่ขอกู้โดยไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สุดไม่เกิน 7 ปี
  • หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
 • กรณีที่ขอกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินคืนจะสามารถขึ้นไปสูงสุดได้ที่ 7 ปี

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้สำหรับรายการสินเชื่อยืมเงินออมสิน 5 แสนบาท 2565 – 2566

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการชำระเงินคืนแล้วจะต้องไม่มีเกิน 65 ปี
 • กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมของสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้)
  • ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร และสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน
  • บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
  • มีอายุการทำงานที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้เท่านั้น
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปและมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานหรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สินเชื่อรายการนี้ไม่สามารถกู้ร่วมได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (หากไม่เป็น ก็สามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้วันที่สมัคร)

ต้องมีคนค้ำไหม ถ้ามีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

จากข้อมูลและรายละเอียด พบว่าสำหรับท่านที่ต้องการขอยืมเงินออมสิน 5 แสนบาทโดยใช้บุคคลค้ำประกันนั้น ทางธนาคารออมสินได้ดำเนินการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของ ผู้ซึ่งจะสามารถมาเป็นบุคคลค้ำประกันท่านได้ โดยมีรายละเอียดและข้อมูล ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระกับอายุแล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนและสามารถติดต่อได้
 • ต้องมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการที่ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนที่ 30,000 บาท และมีอายุงานหรือดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถดำเนินการเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านสะดวกได้ทันที เพื่อสมัครและขอยืมเงินออมสิน สูงสุดได้ถึง 5 แสนบาทและจากเงื่อนไข แม้ท่านจะประกอบอาชีพอิสระก็สามารถสมัครและขอยืมเงินออมสินได้เช่นกัน และหากท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตัวท่านเอง ที่นี่ หรือติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ Call Center ที่หมายเลข 1115

อ้างอิง 1