ยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ทำไง 2566

ปัจจุบันการผูกพร้อมเพย์ไว้กับเบอร์มือถือเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากสะดวกต่อการรับโอนเงิน โดยไม่จำเป็นต้องจำเลขบัญชี เพียงบอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถรับโอเงินได้สบายๆแล้ว แต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชี SCB แต่ไม่ได้ใช้บริการแล้ว หรือต้องการเปลี่ยนไปผูกกับธนาคารอื่น จำเป็นที่จะต้องยกเลิกการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเดิมก่อนจึงจะสามารถผูกกับบัญชีใหม่ได้ โดยวิธีการยกเลิกพร้อมเพย์ SCB สามารถดำเนินการได้ 4 วิธี คือ

1) ผ่านแอป SCB EASY

2) ผ่าน Website scbeasy.com

3) ผ่านตู้ ATM ไทยพาณิชย์ 

4) สามารถยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา

สรุปรายละเอียดดังนี้

 

Advertisement

1.การยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ผ่านแอป SCB EASY

 

ยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ทำไง

1) เข้าไปที่แอป SCB EASY จากนั้นเลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์” กดเลือกที่ช่อง “ฉันได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว” และ กด “ถัดไป”

2) จากนั้นแอปจะนำไปที่หน้า จัดการ SCB พร้อมเพย์ ให้ท่านเลือกบัตรประชาชน หรือ เบอร์มือถือ ที่ท่านต้องการยกเลิกบริการพร้อมเพย์ SCB

3) กด “ยกเลิกผูกบัญชี” ตรงแถบสีแดง จากนั้นหน้าแอปจะขึ้น “ยกเลิกการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้ว” พร้อมบอกรายละเอียดว่า ท่านได้ยกเลิกการผูกเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือกับบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด “เสร็จ” เพื่อออกจากหน้ายกเลิกยกเลิกพร้อมเพย์ SCB

 

2.การยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ผ่าน Website SCB EASY 

 

ยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ทำไง

เข้าไปที่ www.scbeasy.com  กดเลือกเมนู “จัดการบัญชีและตั้งค่า” จากนั้นเลือกเมนู “พร้อมเพย์ของฉัน” เพื่อดำเนินการยกเลิกพร้อมเพย์ SCB

 

การยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ผ่านตู้ ATM ไทยพาณิชย์

 

ยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ทำไง

เข้าไปที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์สาขาไหนก็ได้ ใส่บัตร ATM บัญชีที่ต้องการยกเลิกพร้อมเพย์ SCB กดรหัส ATM และเลือกเมนู “โอนเงิน/บริการพร้อมเพย์” จากนั้นเลือกเมนู “ยกเลิก SCB พร้อมเพย์” เช็คหน้าจอแสดงผลหมายเลขบัญชี และเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชนที่ท่านผูกบริการพร้อมเพย์ไว้ว่าถูกต้อง จากนั้นเลือกกด “ยืนยัน” เมื่อขึ้นข้อความ “เลิกผูกเลขพร้อมเพย์กับบัญชีนี้เรียบร้อยแล้ว” ถือว่าท่านยกเลิกพร้อมเพย์ SCB สำเร็จแล้ว

 

การยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์

 

ยกเลิกพร้อมเพย์ SCB ทำไง

ให้ท่านเดินทางไปที่สาขาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวก และให้นำสมุดบัญชี พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไป เมื่อถึงสาขาให้แจ้งว่าต้องการยกเลิกพร้อมเพย์ SCB

กรณีที่ท่านปิดบัญชีไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งธนาคารเพื่อขอยกเลิกบริการพร้อมเพย์ จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับทางธนาคารเพื่อขอทำการยกเลิกที่สาขาพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วย เนื่องจากบริการพร้อมเพย์จะไม่สามารถยกเลิกได้เองอัตโนมัติแม้มีการปิดบัญชีของท่านไปแล้ว

การยกเลิกพร้อมเพย์ SCB รวมถึงการสมัครพร้อมเพย์ SCB ในทุกช่องทางไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ดังนั้น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการผูกพร้อมเพย์ได้ตามที่สะดวก ทั้งนี้ บริการพร้อมเพย์เป็นรายการที่เพิ่มพิเศษมาเพื่อบริการแก่ลูกค้าที่ต้องการความสะดวกมากขึ้นในการรับโอนเงิน และเป็นบริการที่ลูกค้าต้องเกิดความสมัครใจในการใช้บริการ ดังนั้นลูกค้าจะใช้หรือไม่ใช้บริการดังกล่าวเมื่อไหร่ก็ย่อมสามารถทำได้ และจะไม่มีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์