advertisement

ที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหน 2565

ถือเป็นประเด็นร้อนและข่าวล่ามาแรง สำหรับการที่กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือที่เรา ๆ เรียกกันติดปากว่า “ที่ตรวจโควิดด้วยตัวเอง” โดยจากข่าวประกาศที่ทุกท่านคงพอจะรับทราบผ่านสื่อ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีมติ อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถจัดหาและซื้อที่ตรวจโควิดแบบด้วยตัวเองได้นั้น ในที่นี่จึงนำมาซึ่งประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของชุดตรวจและที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหนบ้าง วันนี้เพื่อให้ทุกท่านไม่ตกเทรนด์ เรามีคำตอบให้ที่นี่ กับบทความ “ที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหน” เราไปดูรายละเอียดกันเลย

 

ที่ตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kits (ATK)

 

ที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหน 2565

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อนุญาตให้มีการผลิตและนำเข้าชุดตรวจสำหรับ COVID – 19 ประเภท Rapid Test แบบที่ตรวจวิดที่หา Antigen โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มีการขึ้นทะเบียนสำหรับที่ตรวจโควิดเองสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งหมด 8 ยี่ห้อ และมีการขึ้นทะเบียนไว้สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานแนวหน้าอีก 32 ยี่ห้อ

ทั้งนี้ ชุดตรวจหรือที่ตรวจโควิดเอง สำหรับแบบ Antigen Test Kit ที่มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อได้เองนั้น จะมีลักษณะของก้าน Swab หรือ ก้านเก็บตัวอย่างที่สั้นกว่าที่ตรวจซึ่งใช้ในทางการแพทย์ โดยประชาชนทุกท่านจะต้องใช้งาน โดยแหย่เข้าไปให้ลึกประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร หรือให้ดำเนินการตามวิธีที่แต่ละยี่ห้อแนะนำ เพื่อลดความอันตรายและเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจหาเชื้อ

 

Antigen Test Kit ต่างจาก RT – PCR อย่างไร

 

ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบของคำถามที่ว่า ที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหน เราต้องมาทำความเข้าใจกับหลักการและความแตกต่างของชุดตรวจ ที่เราต้องซื้อและดำเนินการตรวจด้วยตนเองเสียก่อน โดยหากเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจแบบ RT – PCR ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไว เพราะดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการซึ่งมีความสามารถในการหาเชื้อที่ละเอียดและได้ผลชัดเจนมากกว่า แม้จะได้รับเชื้อมาแล้วเพียง 1 – 2 วัน แต่การดำเนินการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit นั้น จะเป็นการตรวจหาโปรตีนของเชื้อ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายเปลือกของไวรัส โดยต้องมีการหลั่งโปรตีนมาอย่างน้อย 3 – 5 วัน ดังนั้น หากทุกท่านรีบดำเนินการ อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ ซึ่งในการนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีคำแนะนำว่าให้รออย่างน้อย 3 วัน จึงค่อยตรวจหาเชื้อ ซึ่งจะได้ผลที่แม่นยำมากกว่า

 

ที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหน

มาถึงประเด็นคำถาม “ที่ตรวจโควิดเองซื้อที่ไหน” เราจึงได้สืบค้นและพร้อมนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลของแหล่งที่ท่านสามารถดำเนินการซื้อที่ตรวจโควิดได้ด้วยตนเอง โดยจากเพจศูนย์ข้อมูล COVID – 19 ได้มีการแชร์ข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่ ซึ่งมีการจัดจำหน่ายที่ตรวจโควิดเองให้แก่ประชาชนได้ โดยมีดังนี้

วิธีการตรวจหาสถานที่จัดจำหน่ายที่ตรวจโควิดเอง นั้นทุกท่านสามารถดำเนินการได้ โดยเข้าตรวจสอบ ที่นี่ หลังจากนั้นให้ดำเนินการเลือกที่ตรวจโควิดเองสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home Use) หรือกด ทีนี่ ซึ่งระบบจะแสดงฐานข้อมูลและรายการของผู้นำเข้าที่ตรวจโควิดเองแบบ Antigen Test Kit ทั้งนี้สำหรับที่ตรวจโควิดเองซื้อที่ไหนได้บ้างนั้นทุกท่านสามารถ หาซื้อได้ที่ คลินิก/ ศูนย์บริการสาธารณสุข/ โรงพยาบาล หรือเพียงสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบหาว่าที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหนได้บ้าง ดังนี้

 

ที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหน 2564

ตรวจโควิดเชิงรุก ด้วยที่ตรวจโควิดเอง

หลังจากที่ท่านพอจะทราบที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหนกันไปแล้ว เมื่อท่านดำเนินการตรวจหาเชื้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีการใช้ที่ตรวจโควิดนั้นเสียก่อน ซึ่งคำแนะนำจากบทความข้างต้น เสนอให้ท่านรออย่างน้อย 3 – 5 วันหลังจากที่ท่านสัมพันธ์หรือได้รับความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ เพื่อให้ชุดตรวจโควิดนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อทำการตรวจหาเชื้อโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำ และดำเนินการตามขั้นตอนดังที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแผนภาพอธิบายวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้

 

ที่ตรวจโควิดเองซื้อได้ที่ไหน 2564

อ้างอิง 1 2

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต