ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด 2566

ชื่อและนามสกุลถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่อันเป็นที่รักของเรา ได้มอบและฝากไว้ติดตัวตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งสำหรับหลาย ๆ ท่าน “ชื่อ” ก็เปรียบเหมือนพรอันประเสริฐที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งมงคลแรก ๆ ที่เราในฐานะมนุษย์จะได้รับ ดังนั้นเมื่อถึงโอกาสที่เราจะเป็นผู้มอบชื่อหรือเป็นผู้ตั้งชื่อลูกอันเป็นที่รัก เราจึงต้องเลือกให้ดีที่สุด ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความสาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด โดยจะเป็นการให้หลักการและมาพร้อมกับชื่อมงคลมากมายตามดวงวันเกิดให้เป็นพรประจำตัวลูกน้อยไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เรามาดูกัน

หลักการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

หลักการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปดูว่าชื่อลูกสาวตามวันเกิดที่เหมาะสม ความหมายดี ๆ นั้นมีชื่ออะไรบ้าง เราคงต้องเข้าดูหลักการเลือกตั้งชื่อลูก ซึ่งมีหลักการในการเลือกพิจารณาและเรื่องที่ต้องคำนึงถึงหลายด้าน โดยประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญต่าง ๆ กันนี้

 • บริวาร หมายถึง คนที่อยู่ใกล้ชิด คู่ครอง ลูกหลาน เพื่อน ญาติพี่น้อง หัวหน้าเพื่อนร่วมงานและรวมไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
 • อายุ หมายถึง ความเป็นอยู่ วิถีการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย
 • เดช หรืออำนาจ หมายถึง วาสนา บารมี ลาภ ยศ การสรรเสริญ ชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวพันกับหน้าที่การงานเป็นสำคัญ
 • ศรี หมายถึง โชคลาภ ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์
 • ทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง มรดก หลักทรัพย์ความมั่นคงต่าง ๆ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือทุนทางเศรษฐกิจ
 • อุตสาหะ หมายถึง ความขยัน หมั่นเพียร การประกอบอาชีพ การทำงาน ความสำเร็จในชีวิตต่าง ๆ
 • มนตรี หมายถึง การมีผู้สนับสนุน หรือการได้รับความช่วยเหลือค้ำจุน ความเอ็นดู ซึ่งจะได้รับจากคนรอบข้าง
 • กาลกิณี หมายถึง ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะต้องเผชิญ

อักษรที่เหมาะสำหรับการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

 • ลูกเกิดวันอาทิตย์ สามารถตั้งชื่อโดยใช้ สระทั้งหมดเป็นบริวารได้
 • ลูกเกิดวันจันทร์ สามารถใช้ ก ข ค ฆ ง เป็นอักษรบริวารได้
 • ลูกเกิดวันอังคาร สามารถใช้ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นอักษรบริวารได้
 • ลูกเกิดวันพุธกลางวัน สามารถใช้ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นอักษรบริวารได้
 • ลูกเกิดวันพุธกลางคืน วันราหู สามารถใช้ ย ร ล ว เป็นอักษรบริวารได้
 • ลูกเกิดวันพฤหัสบดี สามารถใช้ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นอักษรบริวารได้
 • ลูกเกิดวันศุกร์ สามารถใช้ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นอักษรบริวารได้
 • ลูกเกิดวันอังคาร สามารถใช้ ด ต ถ ท ธ น เป็นอักษรบริวารได้

 

อักษรที่ห้ามนำมาตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

 • ลูกเกิดวันอาทิตย์ ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • ลูกเกิดวันจันทร์ ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้สระทั้งหมด
 • ลูกเกิดวันอังคาร ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • ลูกเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ลูกเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ลูกเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • ลูกเกิดวันศุกร์ ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้ตัวอักษร ย ร ล ว
 • ลูกเกิดวันอังคาร ห้ามตั้งชื่อลูกสาวโดยใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอาทิตย์

 • กชมน หมายถึง มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว อ่านว่า กด – ชะ มน
 • กนกรดา หมายถึง ยินดีในทอง อ่านว่า กะ – หนก – ระ – ดา
 • กรรวี หมายถึง รัศมีแห่งพระอาทิตย์ อ่านว่า กอน – ระ – วี
 • เขมิกา หมายถึง มีความเกษมสันต์ อ่านว่า เข – มิ – กา
 • ขวัญฤดี หมายถึง ยินดีในมิ่งมงคล อ่านว่า
 • จารวี หมายถึง ผู้งดงาม อ่านว่า
 • จิณัฐตา หมายถึง ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา อ่านว่า
 • โชติมนต์ หมายถึง ประเสริฐในความรู้ อ่านว่า
 • ญาณิน หมายถึง ผู้มีความรู้ อ่านว่า
 • ฐิตาภา หมายถึง มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน อ่านว่า
 • ดลปพร หมายถึง บันดาลให้เกิดสิริมงคล อ่านว่า
 • ธนัญญา หมายถึง มีความรู้เรื่องทรัพย์ อ่านว่า
 • ธัญชนก หมายถึง ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค อ่านว่า
 • ธันยวีร์ หมายถึง มีโชคหรือมีความกล้า อ่านว่า
 • ธัญวรินทร์ หมายถึง โชคดีและประเสริฐยิ่ง อ่านว่า
 • เบญญาภา หมายถึง รุ่งเรืองด้วยปัญญา อ่านว่า เบน – ยา – พา
 • บุณยาพร หมายถึง ดีและประเสริฐ อ่านว่า บุน – ยา – พอน
 • ปภาวี หมายถึง ผู้มีอำนาจ อ่านว่า ปะ – พา – วี
 • ปัณณ์ทิชา หมายถึง ผู้เกิดสองครั้งในความรู้ อ่านว่า ปัน – ทิ – ชา
 • นัทธ์ณมน หมายถึง ผูกพันด้วนใจ อ่านว่า นัด – นะ – มน
 • นภาธร หมายถึง มั่นคงดั่งท้องฟ้า อ่านว่า นะ – พา – ทอน
 • นันท์ชวัล หมายถึง รุ่งเรืองน่ายินดี อ่านว่า นัน- ชะ – วัน
 • นวินดา หมายถึง ความสดชื่น อ่านว่า นะ – วิน – ดา
 • นิชาภัทร หมายถึง ดีงาม อ่านว่า นิ – ชา – พัด
 • พรรษสร หมายถึง ฝนทิพย์ อ่านว่า พัด – สอน
 • ภควรรณ หมายถึง ผิวพรรณดีมีโชค อ่านว่า พะ – คะ – วัน
 • รินรดา หมายถึง ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ อ่านว่า ริน – ระ – ดา
 • อาคิรา หมายถึง พระอาทิตย์ อ่านว่า อา – คิ – รา
 • อรปรียา หมายถึง นางผู้เป็นที่รัก อ่านว่า ออน – ปรี – ยา
 • อมลณดา หมายถึง ผู้ไม่มีมลทิน อ่านว่า อะ – มน – นะ – ดา

 

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันจันทร์

 • กชอร แปลว่า หญิงงามดุจดอกบัว อ่านว่า กด – ชะ – ออน
 • กรภัทร แปลว่า มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ อ่านว่า กอน – พัด
 • กมลฉันท์ แปลว่า ความพอใจ อ่านว่า กะ – มน – ฉัน
 • กนกพร แปลว่า ทองประเสริฐ อ่านว่า กะ – หนก – พอน
 • จันทรรัตน์ แปลว่า ไข่มุก อ่านว่า จัน – ทระ – รัด
 • จรรย์วรท แปลว่า มีกิริยาที่ประเสริฐ อ่านว่า จัน – วะ – รด
 • จรรยมณฑน์ แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ อ่านว่า จัน – ยา – มน
 • ทรงอัปสร แปลว่า รูปงามดั่งนางฟ้า อ่านว่า ทรง – อัป – สอน
 • ธมนวรรณ แปลว่า มีผิวพรรณสวยงาม อ่านว่า ทะ – มน – วัน
 • ธันยชนก แปลว่า ให้เกิดโชคดี อ่านว่า ธัน – ยะ – ชะ – นก
 • นภัทร แปลว่า มีสิริมงคลและความรู้ อ่านว่า นะ – พัด
 • นัทธมน แปลว่า มีใจผูกพัน อ่านว่า นัด – ธะ – มน
 • ณหทัย แปลว่า หัวใจแห่งความรู้ อ่านว่า นะ – หะ – ไท
 • ดรัลพร แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ อ่านว่า ดะ – รัน – พอน
 • ปภัสสร แปลว่า แสงสว่าง อ่านว่า ปะ – พัด – สอน
 • ปวรรัตน์ แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ อ่านว่า ปะ – วอน – รัด
 • ปัณณพร แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ อ่านว่า ปัน – นะ – พอน
 • ปณตพร แปลว่า การน้อมไหว้อันประเสริฐ อ่านว่า ปะ – นด – พอน
 • พรรณปพร แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ อ่านว่า พัน – ปะ – พอน
 • พรรณวรท แปลว่า การให้พรเรื่องผิวพรรณงาม อ่านว่า พัน – วะ – รด
 • พลอยรัตน์ แปลว่า ประสมด้วยเพชรนิลจินดา อ่านว่า พลอย – รัด
 • ภคพร แปลว่า มีโชคเป็นพร อ่านว่า พะ – คะ – พอน
 • ภรณ์ชนก แปลว่า การเลี้ยงดูบิดา อ่านว่า พอน – ชะ – นก
 • วรรณวนัช แปลว่า ผิวพรรณเหมือนดอกบัว อ่านว่า วัน – วะ – นัด
 • วรวลัญช์ แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ อ่านว่า วอ – ระ – วะ – ลัน
 • วรันธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร อ่านว่า วะ – รัน – ทอน
 • วลัยกร แปลว่า กำไลข้อมือ อ่านว่า วะ – ไล – กอน
 • หทัยภัทร แปลว่า จิตใจที่ดีงาม อ่านว่า หะ – ไท – พัด
 • หทัยรัตน์ แปลว่า แก้วใจ อ่านว่า หะ – ไท – รัด
 • อนัญพร แปลว่า ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า อ่านว่า อะ – นัน – ยะ – พอน

 

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอังคาร

 • จริยาวดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี อ่านว่า จะ – ริ – ยา – วะ – ดี
 • จริยาพร แปลว่า ความประพฤติดี อ่านว่า จะ – ริ – ยา – พอน
 • จินต์จุฑา แปลว่า มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ อ่านว่า จิน – จุ – ทา
 • ชฎารัตน์ แปลว่า มงกุฎแก้ว อ่านว่า ชะ – ดา – รัด
 • ชุติมณฑน์ แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ อ่านว่า ชุ – ติ – มน
 • ญาณิดา แปลว่า มีความรู้ อ่านว่า ยา – นิ – ดา
 • ญาณิน แปลว่า ผู้มีความรู้ อ่านว่า ยา – นิน
 • ญาดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์ อ่านว่า ยา – ดา
 • ฐปนีย์ แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น อ่านว่า ถะ – ปะ – นี
 • ฐิติภา แปลว่า แสงสว่าง อ่านว่า ถิ – ติ – พา
 • ดารินทร์ แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา อ่านว่า ดา – ริน
 • ดรัลพร แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ อ่านว่า ดะ – รัน – พอน
 • ติณณา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์ อ่านว่า ติน – นา
 • ตุลยดา แปลว่า ความเสมอภา คอ่านว่า ตุน – ยะ – ดา
 • ทัตพิชา แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้ อ่านว่า ทัด – พิ – ชา
 • ธวัลยา แปลว่า บริสุทธิ์ อ่านว่า ทะ – วัน – ยา
 • นภาลัย แปลว่า ฟากฟ้า อ่านว่า นะ – พา – ลัย
 • นรียา แปลว่า สตรี อ่านว่า นะ – รี – ยา
 • ภัทรวรรณ แปลว่า มีผิวพรรณดีงาม อ่านว่า พัด – ทระ – วัน
 • หทัยรัตน์ แปลว่า แก้วใจ อ่านว่า หะ – ไท – รัด
 • ธัญสิริ แปลว่า โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ อ่านว่า ทัน – ยะ – สิ – หริ
 • นิพิษฐา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น มั่นคง อ่านว่า นิ – พิด – ถา
 • นิรัชพร แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ อ่านว่า นิ – รัด – ชะ – พอน
 • นิศารัตน์ แปลว่า พระจันทร์ อ่านว่า นิ – สา – รัด
 • บุญญาพร แปลว่า มีบุญเป็นพร อ่านว่า บุน – ยา – พอน
 • ปทิตตา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว อ่านว่า ปะ – ทิด – ดา
 • ณัฐสุดา แปลว่า สาวนักปราชญ์ อ่านว่า นัด – ถะ – สุ – ดา
 • ชนิศา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน อ่านว่า ชะ – นิ – สา
 • วรณัน แปลว่า การสรรเสริญ การพรรณนา อ่านว่า วอ – ระ – นัน
 • นวินดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น อ่านว่า พู – บะ – ดิน

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพุธกลางวัน

 • กมลเนตร แปลว่า ตางามดุจดอกบัวอ่านว่า กะ – มน – เนด
 • กานต์ธีรา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักอ่านว่า กาน – ที – รา
 • กุลธิดา แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดีอ่านว่า กุน – ทิ – ดา
 • กวินนาถ แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันดีงามอ่านว่า กะ – วิน – นาด
 • เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษมอ่านว่า เข – มิ – กา
 • คณิฏฐา แปลว่า ยืนหยัดได้ด้วยคณะอ่านว่า คะ – นิด – ถา
 • คคนางค์ แปลว่า ท้องฟ้าอ่านว่า คะ – คะ – นาง
 • ฐานิตา แปลว่า ผู้มีฐานะอ่านว่า ถา – นิ – ตา
 • ฐปิตา แปลว่า ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้วอ่านว่า ถะ – ปิ – ตา
 • ณัฏฐา แปลว่า นักปราชญ์อ่านว่า นัด – ถา
 • ณัฐนรี แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์อ่านว่า นัด – นะ – รี
 • ตุลยดา แปลว่า ความเสมอภาคอ่านว่า ตุน – ยะ – ดา
 • ธันยพร แปลว่า มีโชคอันประเสริฐอ่านว่า ทัน – ยะ – พอน
 • นารา แปลว่า รัศมีรุ่งเรืองอ่านว่า นา – รา
 • บัณฑิตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ อ่านอ่านว่า บัน – ดิ – ตา

 

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพุธกลางคืน

 • กนกนุช แปลว่า หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ อ่านว่า กะ – หนก – นุช
 • กนกลักษณ์ แปลว่า ลักษณะดุจทอง อ่านว่า กะ – หนก – ลัก
 • กฤตยา แปลว่า เกียรติ อ่านว่า กริด – ตะ – ยา
 • ขวัญจิรา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน อ่านว่า ขวัน – จิ – รา
 • คริษฐา แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด อ่านว่า คะ – ริด – ถา
 • คันธารัตน์ แปลว่า กลิ่นแก้ว อ่านว่า คัน – ทา – รัด
 • คุณิตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี อ่านว่า คุ – ณิ – ตา
 • จารุกัญญ์ แปลว่า หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง อ่านว่า จา – รุ – กัน
 • ฉันท์ชนก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ อ่านว่า ฉัน – ชะ – นก
 • ชลิตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว อ่านว่า ชะ – ลิ – ตา
 • จารีรัตน์ แปลว่า ผู้ประพฤติดี อ่านว่า จา – รี – รัด
 • ญาณิดา แปลว่า มีความรู้ อ่านว่า ยา – นิ – ดา
 • นลินญา แปลว่า ดอกบัว อ่านว่า นะ – ลิน – ญา
 • นวิยา แปลว่า สาวเสมอ สดชื่นเสมอ อ่านว่า นะ – วิ – ยา
 • โยษิตา แปลว่า สตรี อ่านว่า โย – ษิ – ตา

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพฤหัสบดี

 • กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ – มน – พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์
 • โกลัญญา อ่านว่า โก – ลัน – ยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
 • กรวรรณ อ่านว่า กอน – รา – วัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม
 • เกสรา อ่านว่า เกด – สะ – รา แปลว่า ผู้มีความงามดั่งเกสรดอกไม้
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ – ลิด – สะ – รา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เขมจิรา อ่านว่า เขม – จิ – รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
 • ขจีพร อ่านว่า ขะ – จี – พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม
 • จีรวรรณ อ่านว่า จี – ระ – วัน แปลว่า ผู้สวยนาน
 • จุฬาลักษณ์ อ่านว่า จุ – ลา – ลัก แปลว่า มีลักษณะเลิศโฉมงาม
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ – ยา – พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน – ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา – นิ – สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ณิชกมล อ่านว่า นิด – กะ – มน แปลว่า ลูกนักปราชญ์
 • ฐิรญา อ่านว่า ถิ – ระ – ยา แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน
 • บุณยวีร์ อ่านว่า บุน – ยะ – วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ
 • บุปผบฎ อ่านว่า บุบ – ผะ – บด แปลว่า ผ้าประดับดอกไม้
 • ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ – นัด – ดา แปลว่า นักปราชญ์
 • ไปรยา อ่านว่า ไป – ระ – ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา – นิ – สะ – รา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต
 • ปริยากร อ่านว่า ปะ – ริ – ยา – กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
 • พชิรา อ่านว่า พะ – ชิ – รา แปลว่า เพชร
 • พริมา อ่านว่า พะ – ริ – มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม
 • ลักษิกา อ่านว่า ลัก – สิ – กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา
 • มิรา อ่านว่า มิ – รา แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่ดุจมหาสมุทร
 • วริศรา อ่านว่า วะ – ริด – สะ – รา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • สุภัควี อ่านว่า สุ – พัก – คะ – วี แปลว่า ผู้มีโชค
 • สรชา อ่านว่า สอ – รา – ชา ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง
 • สาริศา อ่านว่า สา – ริ – สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร
 • อัคริมา อ่านว่า อัก – คริ – มา แปลว่า เป็นใหญ่
 • อรปรียา อ่านว่า ออน – ปรี – ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันศุกร์

 • กชนิภา อ่านว่า กด – ชะ – นิ – พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
 • กฤตินี อ่านว่า กริด – ติ – นี แปลว่า ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
 • กัญญชุดา อ่านว่า กัน – ยะ – ชุ – ดา แปลว่า หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
 • กาญจน์ณัฏฐา อ่านว่า กาน – นัด – ถา แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
 • คคนางค์ อ่านว่า คะ – คะ – นาง แปลว่า ท้องฟ้า
 • คุณิตา อ่านว่า คุ – นิ – ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี
 • จิณณพัต อ่านว่า จิน – นะ – พัด แปลว่า ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
 • ชฎาพันธ์ อ่านว่า ชะ – ดา – พัน แปลว่า กลุ่มชฎา
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ – นัน – ชิ – ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
 • ญาณิน อ่านว่า ยา – นิน แปลว่า ผู้มีความรู้
 • ญาณี อ่านว่า ยา – นี แปลว่า ผู้มีความรู้
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา – นิ – สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ญาดา อ่านว่า ยา – ดา แปลว่า ผู้รู้นักปราชญ์
 • นิฏฐา อ่านว่า นิด – ถา แปลว่า สำเร็จ
 • ทิพปภา อ่านว่า พิบ – ปะ – พา แปลว่า รุ่งเรืองดียิ่ง
 • ทิพานัน อ่านว่า ทิ – พา – นัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม
 • เบญญา อ่านว่า เบน – ยา แปลว่า ฉลาด
 • บัณฑิตา อ่านว่า บัน – ดิ – ตา แปลว่า ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน – ยา – พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ – นิ – ตา แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • เปมิกา อ่านว่า เป – มิ – กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • พิจักขณา อ่านว่า พิ – จัก – ขะ – นา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
 • พิชญาภา อ่านว่า พิด – ชะ – ยา – พา แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์
 • มานิดา อ่านว่า มา – นิ – ดา แปลว่า ผู้ที่คนนับถือ
 • เมธินี อ่านว่า เม – ทิ – นี แปลว่า ปราชญ์สตรี
 • สุทัชชา อ่านว่า สุ – ทัด – ชา แปลว่า ผู้ให้สิ่งดี
 • อติกานต์ อ่านว่า อะ – ติ – กาน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง
 • อติญา อ่านว่า อะ – ติ – ยา แปลว่า พิเศษ
 • อนันตญา อ่านว่า อะ – นัน – ตะ – ยา แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
 • อตินุช อ่านว่า อะ – ติ – นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่

ชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันเสาร์

 • กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
 • คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
 • ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา แปลว่า รัศมีรุ่งโรจน์
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
 • จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน
 • ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี แปลว่า ผู้มีความรู้
 • ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา แปลว่า เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
 • ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน แปลว่า ความสดชื่นรื่นเริง
 • นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง
 • นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน แปลว่า บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
 • บงกชรัตน์ อ่านว่า บง-กต-รัต แปลว่า ดอกบัวแก้ว
 • บวรกานต์ อ่านว่า บะ-วอน-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
 • เบญจพร อ่านว่า เบน-จะ-พอน แปลว่า พร 5 ประการ
 • ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ แปลว่า แก้มงาม , มะปรางแก้ว
 • ปราญชลี อ่านว่า ปราด-ชะ-ลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
 • ปริยฉัตร อ่านว่า ปะ-ริ-ยะ-ฉัด แปลว่า ฉัตรเป็นที่รัก
 • พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ
 • ภคนางค์ อ่านว่า พะ-คะ-นาง แปลว่า ผู้มีร่างกายนำโชค
 • ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
 • ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา แปลว่า มีความเจริญ
 • รมิตา อ่านว่า ระ-มิ-ตา แปลว่า ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
 • รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดี หรือ รื่นเริงอยู่เสมอ
 • รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
 • ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด แปลว่า สาวสวย
 • วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
 • วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
 • ศุภรดา อ่านว่า สุบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ขาวสะอาด
 • สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี แปลว่า ให้สำเร็จ
 • สิรี อ่านว่า สิ-รี แปลว่า ศรี