ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง 2566

ถือว่าเป็นการซ้อม “ถูกรางวัล” สำหรับบทความนี้ ที่เราคัดเลือกมานำเสนอให้ทุกท่านเผื่อจะเป็นบทความนำโชคว่าเมื่อท่านถูกรางวัลแล้วจะสามารถไปขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง 2565 ดังนั้น อย่ามัวมานั่งเสียเวลา เราไปดูกันเลยว่าหากท่านถูกรางวัล ท่านจะสามารถไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง เพราะอย่างน้อย ๆ ก็เป็นการมโนหรือฝันกลางวันเผื่อความหวังนี้จะเป็นจริงในอนาคต เราไปดูกัน

 

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

 

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

จากหน้าข่าวหรือการอัปเดตเรื่องเด็ดรายเดือน เชื่อว่าทุกท่านคงจะเคยได้ยินข่าวการถูกรางวัลลอตเตอรี่กันแทบทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น 6/ 12 / 18 ล้านหรือแม้กระทั้งรางวัลอื่น ๆ ซึ่งวันนี้เราได้มาพร้อมกับข้อมูลรายละเอียดของแหล่งที่ทุกท่านสามารถขึ้นเงินลอตเตอรี่ได้ โดยอาจจะไม่ต้องถูกหักเงินเยอะ ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นและการเก็บเอกสารที่ทุกท่านต้องเตรียมสำหรับการขึ้นเงินลอตเตอรี่นั้น มีดังนี้

 • สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล ฉบับจริงเท่านั้น (ในส่วนนี้เชื่อว่าทุกท่านคงจะดีใจเมื่อถูกรางวัล แต่ควรดำเนินการตรวจสอบตัวเลข งวดที่ออก และปีที่ออกให้รอบคอบอีกหลาย ๆ ครั้งเพื่อไม่ให้เสียเวลา หากตรวจรางวัลผิด)
 • บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุและไม่รับมอบอำนาจ

เพียงเท่านี้ ทุกท่านก็จะพร้อมในการขึ้นเงินลอตเตอรี่แล้ว ดังนั้นเราไปดูกันเลยว่าท่านจะสามารถขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

 

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

ถูกรางวัลจะขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง ถ้าไม่ไปกองสลากหรือสำนักงานสลากแล้วจะไปที่ไหน โดย ณ เวลานี้ สำนักงานสลากเตรียมพร้อมให้บริการทุกท่าน ซึ่งก็รวมไปถึงตัวแทนที่รับแลกเงินด้วยระบบการให้บริการที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ทุกท่านขึ้นเงินลอตเตอรี่ได้ทันที ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ทุกท่านต้องเตรียมสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
 • เข้าติดต่อเพื่อรับบัตรคิว
 • การโอนเงินรางวัลนั้น จะสามารถดำเนินการได้ทันที โดยหากเป็นการโอนเงินต่างธนาคารจะสามารถทำได้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ

ทั้งนี้หากท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่นี่

 

2.ธนาคารกรุงไทย

 

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นเงินลอตเตอรี่นั้น สามารถเข้าติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทันที ทั้งนี้ทางธนาคารจะดำเนินการให้บริการขึ้นเงินลอตเตอรี่สำหรับผู้ถูกรางวัลทุกรายการ ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยจะหักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1 % ของเงินรางวัล ทั้งนี้ไม่รวบค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โดยทุกท่านสามารถเข้าติดต่อธนาคารเพื่อขึ้นเงินลอตเตอรี่ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ผู้ถูกรางวัลจะต้องสามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1
 • ธนาคารจะดำเนินการจ่ายเงินเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้น ซึ่งนับตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
 • กรณีที่ท่านขึ้นเงินลอตเตอรี่ เงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถดำเนินการรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ ทั้งบัญชีธนาคารกรุงไทยและต่างธนาคาร
 • กรณีที่ท่านขึ้นเงินลอตเตอรี่ เงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถดำเนินการเลือกโอนเข้าบัญชีก็ได้ ทั้งบัญชีธนาคารกรุงไทยและต่างธนาคาร
 • กรณีที่ท่านขึ้นเงินลอตเตอรี่ เงินรวมมากกว่า 100,000 บาท จะต้องดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับทุกท่านที่ยังสงสัยว่าขึ้นเงินลอตเตอรี่ธนาคารหักกี่บาท หลังจากที่ศึกษารายละเอียดแล้วพบว่าจะหักไม่เกิน 1% และทางธนาคารยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มาใช้บริการว่า ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

3.ธนาคารออมสิน

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

ถือว่าเป็นการให้บริการ ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขคล้ายคลึงกับธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารออมสินนั้น สามารถให้บริการทุกท่านที่ต้องการขึ้นเงินลอตเตอรี่ได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 และจะต้องเป็นรางวัลงวดปัจจุบันเท่านั้นเช่นกัน โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทีนำมาขึ้นเงินรางวัลนั้น จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีรอบลบ ขูดขีดหรือชำรุด ซึ่งทางธนาคารออมสินนั้นได้มีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการขึ้นเงินลอตเตอรี่กับธนาคารออมสินไว้ คือ

 • ผู้เข้ารับการขึ้นเงินนั้น จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • โดยทุกท่านสามารถขอรับเงินรางวัลเป็นเงินสด/ หรือขอรับเงินรางวัลโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีในชื่อเดียวกันกับผู้มาขึ้นเงินลอตเตอรี่ โดยจะต้องไม่ใช่บัญชีร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

ทั้งนี้ส่วนของประเด็นข้อคำถามที่ว่า ขึ้นเงินลอตเตอรี่ธนาคารหักกี่บาท นั้น ธนาคารออมสินมีการกำหนดเงื่อนไขการเก็บค่าธรรมเนียมไว้ คือ สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น จะต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาท ในอัตรา 1 บาท และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสิน ในอัตรา 1% ของเงินรางวัล

 

4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

ด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับ 2 ธนาคารก่อนหน้า ธกส สามารถดำเนินการให้บริการทุกท่านที่ต้องการขึ้นเงินลอตเตอรี่ได้ทันที ทุกรางวัลยกเว้นท่านที่ถูกรางวัลที่ 1 ซึ่งท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อธนาคารได้ทันทีด้วยเอกสารประกอบการขึ้นเงินลอตเตอรี่ ดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • กรณีชาวต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทางแทนได้
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับจริงเท่านั้น

โดยทุกท่านสามารถเข้าติดต่อธนาคารได้ตามเวลาทำการ ซึ่งธนาคารจะดำเนินการคิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล และทุกท่านจะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย ทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน 1 % ของมูลค่าสลากที่ถูกรางวัล

 

5.ขึ้นเงินลอตเตอรี่ตามร้านผู้รับซื้อสลากทั่วไป

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง

สำหรับทุกท่านที่อาศัยอยู่ในเขตต่างจังหวัด คงจะพอคุ้นชินกับการขึ้นเงินลอตเตอรี่ในลักษณะนี้ เพราะด้วยความสะดวกและสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากการประกาศผลรางวัล เหล่าบรรดาผู้ขายสลากในวันก่อน ก็จะแปรเปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้รับซื้อสลากที่ถูกรางวัลในทันที โดยในส่วนนี้นั้น เหล่าพ่อค้าแม่ค้าสลากอาจจะมีการเก็บหรือหักค่าดำเนินการที่สูงกว่าการขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ธนาคาร ซึ่งโดยประมาณแล้วอาจจะอยู่ที่ 2 – 3% ของมูลค่าเงินรางวัลเลยทีเดียว แต่ก็หมดกังวลเรื่องขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนได้บ้าง เพราะสามารถขายคืนให้พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ได้เลย

อ้างอิง 1 2