30 คำคมความสุขเล็กๆ แคปชั่นความสุขอยู่รอบตัวเรา

ความสุขอยู่รอบตัวเราก็จริง แต่คนเราก็ยังดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุข เพราะสำหรับหลายคน ชีวิตคือการตามหาความสุขในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น วันนี้เราจะพาทุกท่านมาหาคำตอบของความสุขกันในรูปแบบของ คำคมความสุขเล็ก ๆ แคปชั่นความสุข ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ทุกท่านเข้าใจนิยามของความสุขของคนแต่ละคนมากขึ้น พร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ 

 

แคปชั่นความสุขเล็กๆ

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” เราสามารถหาความสุขได้ในโมงยามอันมืดมิด อย่าลืมที่จะจุดไฟให้ส่องแสง

 

“The only way to find true happiness is to risk being completely cut open.” การหาความสุขบางครั้งก็แลกด้วยความเจ็บปวด

 

“The greatest happiness you can have is knowing that you do not necessarily require happiness.” ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องการมัน

 

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” ความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำ

 

“Happiness is a warm puppy.” ความสุขคือลูกหมาอุ่นๆ

 

“The purpose of our lives is to be happy.” เป้าหมายของชีวิต คือ การมีความสุข

 

Happiness is freedom from fear. ความสุขคือการหลุดพ้นจากความกลัว

 

“Happiness is only real when shared.” ความสุขคือสิ่งจริงแท้ที่เราแบ่งปัน

 

“I have decided to be happy because it is good for my health.” มีความสุขทำให้สุขภาพดี

 

“Happiness is not a destination, it’s a journey. ความสุขไม่ใช่ปลายทาง แต่คือการเดินทาง

……

 

คำคมความสุขเล็กๆ แคปชั่นความสุขอยู่รอบตัวเรา 2023

แคปชั่นความสุขอยู่รอบตัวเรา

“Happiness is a state of mind. ความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ

 

“Happiness is a direction, not a place.” ความสุขคือทิศทางไม่ใช่สถานที่

 

“The happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of everything.” คนที่มีความสุขไม่ต้องเก่งทุกเรื่อง แต่ทำทุกเรื่องอย่างดีที่สุด

 

“Happiness is something you design for the present.” ความสุขคือสิ่งที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน

 

“Happiness is not a goal… it’s a by-product of a life well-lived.” ความสุขไม่ใช่เป้าหมาย แต่เกิดขึ้นจากการมีชีวิตที่ดี

 

Nothing will make you happy until you choose to be happy.” อะไรก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้ ถ้าเราไม่เลือกที่จะมีความสุข

 

“The happiest people live positively every day.” คนที่มีความสุขเลือกที่คิดบวกในชีวิต

 

“Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.” ความสุขไม่ใช่การหนีปัญหา แต่คือการจัดการปัญหา

 

“Happiness is not having what you want, but wanting what you have.” ความสุขไม่ใช่การได้สิ่งที่ปรารถนา แต่คือการปรารถนาในสิ่งที่มีอยู่แล้ว

 

“Happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed.” ความสุขคือการไม่เก็บเรื่องเก่ามาคิด

 

“Happiness is not a state to arrive at, but a manner of traveling.” ความสุขไม่ใช่การถึงจุดหมาย แต่คือวิธีการเดินทาง

 

“Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting some on yourself.” ความสุขไม่ใช่น้ำหอมที่ฉีดให้คนอื่นโดยไม่ฉีดให้ตัวเองก่อน

 

………………

 

คำคมความสุขเล็กๆ แคปชั่นความสุขอยู่รอบตัวเรา 2023

คำคมความสุข ภาษาอังกฤษ 

“Happiness is a warm hug.” ความสุขคืออ้อมกอดอุ่นๆ

 

“Life is short, but happiness lasts forever.” ชีวิตสั้น แต่ความสุขยืนยาว

 

“Find happiness in the little things.” หาความสุขในสิ่งเล็กๆ

 

“Happiness is the key to a beautiful life.” ความสุขคือกุญแจสู่ชีวิตที่งดงาม                     

 

“Happiness is not a destination, it’s a journey.” ความสุขคือการเดินทาง

 

“Choose happiness every day.” เลือกที่มีสุขในทุกวัน

 

“Happiness is contagious, spread it around.” ความสุขแพร่กระจายได้

 

“The secret of happiness is gratitude.” ความลับของความสุขคือทัศนคติ

 

“Happiness is not about having everything, it’s about being content with what you have.” ความสุขคือการพอใจในสิ่งที่มี

 

“Happiness is the sunshine of the soul.” ความสุขของแสงสว่างของใจ

 

“Happiness is a feeling of joy that comes from within.” ความสุขเกิดขึ้นภายใน

 

“The happiness you feel is in direct proportion to the love you give.” ความสุขมาจากความรักที่หยิบยื่นให้คนอื่น

 

“Find happiness in the present moment.” ความสุขมาจากการอยู่กับปัจจุบัน

 

“True happiness comes from within, not from external sources.” ความสุขที่แท้มาจากภายในใจ

 

“Happiness is not found at the end of the road, it’s experienced along the way.” ความสุขเกิดขึ้นจากประสบการณ์ระหว่างทาง

 

“The more you give, the more happiness you receive.” ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับความสุข

 

“The pursuit of happiness is the journey of a lifetime.” การตามหาความสุขคือการเดินทางชั่วชีวิต