นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นห่วงการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ – จีน

สำนักข่าว The Stars รายงานว่า นายลีเซียนลุง นรม.สิงคโปร์ ให้สัมภาษณ์กับสถานี CCTC ของจีนว่าโลกจะไม่สามารถรับมือกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะจีนที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อโลกมากขึ้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้แนะนำให้ทั้งสหรัฐฯ และจีนพัฒนาความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่ราบรื่น

ทั้งนี้ บทบาทของสิงคโปร์น่าสนใจ เพราะเป็นรัฐขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด และต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันกันแย่งชิงอิทธิพลในทะเลจีนใต้ของสหรัฐฯ และจีนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ผ่านมาการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ช่วยส่งเสริมสถานะของสิงคโปร์ให้อยู่รอดมาได้หลายยุคหลายสมัย แม้ว่าจะเสียเปรียบทางด้านทรัพยากร และมีจุดเปราะบางทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่สิงคโปรก็มีจุดเด่นคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก รวมถึงการผลักดันให้สิงคโปร์เป็นฮับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงช่วยขับเน้นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะ Power Broker ในเกมอำนาจของสองยักษ์ใหญ่ได้อย่างน่าจับตามองอย่างยิ่ง

 

อ้างอิง The Star