seasycash ถูกระงับชั่วคราว แก้ยังไง 2566

ฟังก์ชั่นเมนู SEasyCash ถูกระงับชั่วคราว หรืออยู่ ๆ ก็เข้าไปใช้งานไม่ได้ เรื่องนี้คงจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลาย ๆ ท่าน ดังนั้นวันนี้ด้วยบทความของเรา ทุกท่านจะได้รับคำตอบพร้อมแนวทางแก้ไขแน่นอน เพราะเมื่อเหตุการณ์สินเชื่อ SeasyCash ใช้ไม่ได้เกิดขึ้น ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้าง จะแก้ไขยังไงดี เรามาตามไปดูกันเลย

 

SeasyCash ถูกระงับชั่วคราว เพราะอะไร

 

SeasyCash ถูกระงับชั่วคราว

การถูกระงับการใช้งานชั่วคราวของ SEasyCash ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นข้อสงสัยและความกังวลใจลำดับต้น ๆ จากลูกค้าสินเชื่อนาโนไม่เช็คบูโรชื่อดังอย่าง “สินเชื่อ Shopee” หรือการให้บริการ เงินด่วนออนไลน์ S Easy Cash ซึ่งเป็นการพิจารณาสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีจากแพลตฟอร์ม Shopee หนึ่งในร้านค้าออนไลน์รายใหญ่ที่กลุ่มบริษัทแม่ในเครือของ SEA Group ซึ่งได้รับใบอนุญาตดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อออนไลน์  

โดยสาระสำคัญของประเด็นปัญหาในครั้งนี้ คือ การที่ สินเชื่อ SEasyCash ของท่านถูกระงับนั้น เป็นผลมาจาก การมียอดค้างชำระคืนสินเชื่อเกินกำหนด ซึ่งท่านไม่ได้ดำเนินการชำระสินเชื่อให้ครบและตรงตามการเรียกเก็บบิล ส่งผลให้สินเชื่อ SEasyCash จึงถูกระงับชั่วคราวโดยท่านจะสามารถกลับมาใช้งานสินเชื่อนี้ได้อีก เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินคืนสินเชื่อ SEasyCash ครบทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ สาเหตุการถูกระงับสินเชื่อ SEasycash ของท่านนั้น อาจจะมาจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทมิได้พิจารณาจากเพียงเหตุผลประการใดประการหนึ่งเท่านั้น แต่อาจจะรวมไปถึงสาเหตุต่าง ๆ เช่น

 • ประวัติและลักษณะการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
 • ประวัติการชำระเงินและความสามารถในการชำระเงิน
 • ปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจจะมีการลงชื่อเข้าใช้งานที่ผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยระบบจึงแจ้งระงับสินเชื่อชั่วคราว
 • พฤติการณ์อื่นที่อาจเป็นการกระทำทุจริตโดยการใช้สินเชื่อ
 • การผิดนัดชำระอย่างต่อเนื่อง หรือมีความเสี่ยงด้านเครดิต
 • ท่านมีการผิดนัดชำระสินเชื่อรายการอื่น ๆ ในเครือ SeaMoney หรือ Unicorn เป็นต้น

 

SEasycash ถูกระงับชั่วคราว มีผลอย่างไร?

ทั้งนี้เมื่อท่านถูกระงับการเข้าใช้งานในส่วนของสินเชื่อ Seasycash ท่านจะไม่สามารถดำเนินการและธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ

 • ท่านจะไม่สามารถซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้
 • จะมีการระงับบัญชีสินเชื่อ Seasycash ชั่วคราว
 • หากท่านยังไม่ดำเนินการชำระเงินสินเชื่อคืนตรงตามารเรียกเก็บหรือไม่ชำระให้ครบถ้วนตามรอบบิล ท่านอาจถูกพิจารณาระงับบัญชีสินเชื่อถาวรได้เช่นกัน

กรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ

 • ท่านจะไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อหรือไม่สามารถลงขายสินค้าใหม่ได้
 • ท่านจะถูกระงับการได้รับเงินที่คงค้างจากการขาย
 • จะมีการระงับบัญชีสินเชื่อ Seasycash ชั่วคราว
 • หากท่านยังไม่ดำเนินการชำระเงินสินเชื่อคืนตรงตามาเรียกเก็บหรือไม่ชำระให้ครบถ้วนตามรอบบิล ท่านอาจถูกพิจารณาระงับบัญชีสินเชื่อถาวรได้เช่นกัน

 

SEasyCash แก้ยังไง?

 

seasycash ถูกระงับชั่วคราว แก้ยังไง 2566

สำหรับทุกท่านที่ถูกระงับสินเชื่อ Seasycash นั้น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่าน คือ การค้างชำระสินเชื่อหรือการชำระช้ากว่ากำหนด แต่อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาซึ่งมีผลให้ท่านถูกระงับนั้น แท้จริงแล้วอาจจะมาจากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย โดยสิ่งที่ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทีคือ การชำระยอดคงค้างของสินเชื่อให้ครบตรงตามกำหนดนั่นเอง เพราะท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าการให้บริการสินเชื่อ SeasyCash จะเป็นการนำเสนอวงเงินสินเชื่อนาโนไม่เช็คบูโร ไม่มีการยื่นเอกสารใด ๆ แต่เมื่อท่านได้รับวงเงินสินเชื่อแล้ว การยืมเงินมาก็ย่อมจะต้องจ่ายคืน ซึ่งหากท่านผิดนัดชำระจ่ายเงินคืน เจ้าหนี้หรือบริษัทย่อมมีสิทธิในการระงับการให้บริการสินเชื่อนั้น ๆ แก่ท่าน

และสำหรับท่านที่ถูกระงับสินเชื่อ seasycash ชั่วคราวจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือ เพราะการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องแจ้งประสานงานเพื่อปลดล็อคหรือแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป

โดยหากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถูกระงับสินเชื่อ Seasy Cash ท่านก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเช่นกัน ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ Shopee Help Center ที่นี่ หรืออีเมลเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่นี่ และสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่ 02 – 018 – 6600 หรือ Call Center 02 – 017 – 8399

 

 

อ้างอิง 1 2