50 คำบอกลาซึ้ง ๆ ภาษาอังกฤษ

5 แหล่ง ยืมเงิน 5000 ด่วน โอนเข้าบัญชี 2023

งานเลี้ยงทุกงานย่อมมีวันเลิกรา เมื่อมีพบก็ต้องมีจาก มีคบหาดูใจก็อาจจะต้องมีวันเลิกหมดรัก และที่สำคัญสูงสุดสำหรับชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุก ๆ คนก็คือ เมื่อมีเกิดก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการจากลาไปสู่ภพหน้า แต่เมื่อถึงเวลาเล่านั้น คงไม่มีสิ่งใดที่เราจะสามารถมอบให้การลาจากนั้นไปได้ดีเท่ากับ “คำบอกลาซึ้ง ๆ” ซึ่งเป็นไปด้วยความรัก ความห่วงให้และความปรารถนาดีที่ยังคงมีให้กันเสมอ ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยทุกท่าน ในการบอกลา ไม่ว่าจะเป็นลาจากชั่วคราวหรือการลาลับ เราจึงมาพร้อมกับบทความรวม “50 คำบอกลาซึ้ง ๆ ภาษาอังกฤษ” แปลไทยด้วยความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ เราไปดูกันเลย

 

คำบอกลาซึ้งๆ ภาษาอังกฤษ 2024

คำบอกลาซึ้งๆ ภาษาอังกฤษ 2023

There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart. Mahatma Gandhi. มันไม่มีคำกล่าวอำลาสำหรับเรา ไม่ว่าเธอจะไปที่ใด เธอจะยังคงอยู่ในใขฉันเสมอ

This is not a goodbye, my darling, this is a thank you. Nicholas Sparks (Message in a bottle).มันไม่มีการกล่าวอำลา ที่รัก นี่คือการขอบคุณ

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. Dr Seuss. จงอย่าร้องไห้เพราะมันสิ้นสุด แต่เพราะมันได้เกิดขึ้นต่างหาก

It’s time to say goodbye, but I’d much rather say hello. Hello to a new adventure. Ernie Harwell. มันถึงเวลาที่จะต้องกล่าวอำลาแล้ว แต่ฉันชอบการกล่าวทักทายมากกว่า ทักทายให้กับการเริ่มต้นใหม่

Never say goodbye, because goodbye means going away and going away means forgetting. J.M. Barrie (Peter Pan). จงอย่ากล่าวคำอำลา เพราะการกล่าวลานั้นหมายถึงการจากไป และการจากไปนั้น หมายถึงการลืม

We’ll meet again, Don’t know where and when but I know we’ll meet again some sunny day. Vera Lynn (We’ll Meet Again). เราจะพบกันอีก ไม่รู้ว่าที่ใดและเมื่อไหร่ แต่ฉันรู้ว่าเราจะพบกันอีกในวันที่แสงส่องสว่าง

Remember me and smile, for it’s better to forget than to remember me and cry. Dr Seuss.จงจดจำฉันและยิ้มแล้วลืมมัน ซึ่งมันดีกว่าการจดจำฉันและร้องไห้

Life is a journey, not a destination. Ralph Waldo Emerson. ชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

Goodbyes are not forever, goodbyes are not the end. They simply mean I’ll miss you, until we meet again. การกล่าวอำลานั้นไม่ใช่ตลอดกาล การกล่าวอำลาไม่ใช่จุดจบ แต่มันเป็นสิ่งที่เรียบง่าย คือฉันคิดถึงเธอ และจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้ง

Farewell!! God knows when we shall meet again. William Shakespeare. ลาก่อน พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้พบกันอีก

 

แคปชั่นบอกลา ภาษาอังกฤษ 2024

 

แคปชั่นบอกลา ภาษาอังกฤษ 2024

Every new beginning comes from some other beginning’s end. Semisonic. ทุก ๆ การเริ่มต้นใหม่มาพร้อมกับจุดจบของการเริ่มต้นเสมอ

It’s sad, but sometimes moving on with the rest of your life, starts with “Goodbye”. Carrie Underwood. จริงอยู่ที่มันเศร้าแต่บางครั้งเราก็ต้องก้าวผ่านด้วยชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอ และเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำว่า “ลาก่อน”

If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Paulo Coelho. ถ้าเธอกล้าหาญพอที่จะกล่าวคำอำลา ชีวิตก็จะมอบรางวัลให้เธอด้วยการทักทายครั้งใหม่

We laughed until we had to cry, we loved right down to our last goodbye, we were the best.. เราหัวเราะกันจนกระทั่งเราร้องไห้ เรารักกันจนถึงการอำลาครั้งสุดท้าย เราเจ๋งที่สุด

Be well, do good work, and keep in touch. ขอให้อยู่ดีมีสุข ทำงานให้ดีและติดต่อกลับมานะ

This is the beginning of anything you want. นี่คือการเริ่มต้นของทุก ๆ สิ่งที่เธอต้องการ

Thank you for everything that you’ve accomplished so far, and good luck to everything you will in the future. ขอบคุณสำหรับทุก ๆ สิ่งที่เธอได้ทำ ขอให้โชคดีสำหรับทุก ๆ สิ่งที่กำลังจะเข้ามาเช่นกัน

Having awesome colleagues is a bad habit, because it’ll be impossible to work with someone else now that you’re leaving. Goodbye. การที่มีเพื่อนร่วมงานที่เจ๋งแบบนี้ ทำให้เกิดนิสัยที่แย่มาก เพราะมันจะเป็นไปไม่ได้อีกเลยที่จะทำงานกับคนอื่น ๆ เมื่อเธอจากไปแล้ว ลาก่อน

May the road rise up to meet you, may the wind be ever at your back. May the sun shine warm upon your face and the rain fall softy on your fields. And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand. ขอให้ถนนข้างหน้าอุ้มชูเธอ ขอให้กระแสลมหนุนหลัง ขอให้แสงอาทิตย์ส่องสว่างให้ไออุ่นกระทบหน้า และสายฝนที่นุ่มนวลโปรยปราย จนว่าจะพบกันอีก ขอฝากเธอไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

I’ll miss you until you come back with some awesome gifts. ฉันจะคิดถึงเธอ จนกว่าเธอจะกลับพร้อมของขวัญสุดพิเศษ

 

แคปชั่นบอกลาเพื่อน  แคปชั่น บอกลาแฟน ภาษาอังกฤษ

 

แคปชั่นบอกลาเพื่อน  แคปชั่นบอกลาแฟน ภาษาอังกฤษ

Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and soul there is no such thing as separation. คำกล่าวอำลาเป็นเพียงสำหรับพวกเขาเหล่านั้นที่รักด้วยรูปลักษณ์ภายนอก เพราะสำหรับคนที่เรารักด้วยใจแล้วมันจะไม่มีการลาจาก

The Story of life is quicker than the wink of an eye, the story of love is hello and goodbye, until we meet again. เรื่องราวของชีวิตนั้น รวดเร็วเสียยิ่งกว่าชั่วกระพริบตา เรื่องราวของความรักคือการกล่าวทักทายและคำกล่าวลา จนกว่าเราจะได้พบกัน 

You’ve changed me forever. And I’ll ever forget you. Goodbye. เธอได้เปลี่ยนตัวฉันไปตลอดกาล และฉันจะไม่มีวันลืมเธอได้ ลาก่อนนะ

Goodbye? Oh no please. Can’t we go back to page one and do it all over again? Winnie The Pooh. กล่าวอำลาหรือ? โอ้ไม่ ได้โปรดเถอะ เราไม่สามารถกลับไปที่หน้าแรกแล้วเริ่มต้นกันใหม่หรือ

Thanks for the great memories. ขอขอบคุณสำหรับวามทรงจำที่ยอดเยี่ยม

It’s not a goodbye, it’s a see you later. มันไม่ใช่การกล่าวอำลา แต่เป็นเพียงการไว้พบกันใหม่

You are my favorite Hello, and my hardest Goodbye. เธอคือคำกล่าวทักทายที่ฉันชอบที่สุดและเป็นคำกล่าวอำลาที่ยากลำบากที่สุดเช่นกัน

Saying Goodbye is the most painful way of solving a problem. การกล่าวคำอำลาเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เจ็บปวดที่สุด

The two hardest things to say in life are Hello for the first time and Goodbye for the last. สิ่งที่ยากลำบากที่สุดสองสิ่งในชีวิตคือ การกล่าวทักทายครั้งแรก และการกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้าย

The only time Goodbye is painful is when you know you will never say hello again. เวลาแห่งการกล่าวคำอำลาที่เจ็บปวด คือช่วงเวลาที่เธอรู้ว่าเธอจะไม่ได้กล่าวคำทักทายอีกต่อไป

 

แคปชั่นบอกลาคนคุย 2024

 

แคปชั่นบอกลาคนคุย 2024

The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected. สาเหตุที่มันเจ็บปวดมาก ๆ ที่ต้องแยกจาหกันเพราะจิตวิญญาณของเราผูกกัน

I cannot say Goodbye to those whom I Have grown to love, for the memories we have made will last a LIFETIME, and will never know a GOODBYE. ฉันไม่สามารถที่จะกล่าวอำลาหมู่คนซึ่งฉันได้เริ่มที่จะรัก สำหรับความทรงจำที่เรามีร่วมกันนั้นจะคงอยู่ตลอดไป และเราจะไม่กล่าวอำลากัน

I feel very lucky to know someone who is so hard for me to say Goodbye. ฉันรู้สึกโชคดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักคนที่ยากในการกล่าวอำลาเช่นนี้

Never say Goodbye because on one shinny day we will meet again. จงอย่ากล่าวคำอำลา เพราะในวันที่แสงส่องสว่างเราจะพบกันอีก

The world is round and the place which may seem like the end may also be the beginning. โลกมันช่างกลม และสถานที่ซึ่งน่าจะเป็นจุดจบนั้นก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้

I am seriously going to miss you here, best of luck for your new endeavor and the never-ending adventures. See you again. ฉันคงจะคิดถึงเธอจริง ๆ จัง ๆ เลยหล่ะ ขอให้เธอโชคดีสำหรับโอกาสและการผจญภัยครั้งใหม่นะ แล้วเจอกันอีกนะ

This is a whole new and exciting opportunity for you. We still cannot believe that you will be leaving us. Good luck out there and please keep in touch.นี่คือโอกาสใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับเธอ เรายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอกำลังจะจากพวกเราไป ขอให้โชคดีและยังไงก็ติดต่อกันนะ

Your skills and talents have always inspired me to be at your level. Farewell and good luck.ความสามารถและพรสวรรค์ของเธอ สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันไปอยู่ในจุดที่เธออยู่เสมอ ลาก่อนและขอให้โชคดีนะ

May the force be with you. (Star Wars).ขอพลังจงสถิตอยู่กับเธอ

I will miss you and think of you. Thank you for the good memories that we shared together.ฉันจะคิดถึงเธอ ขอบคุณสำหรับความทรงจำดี ๆ ที่เรามีร่วมกันนะ

 

คำบอกลาเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ

 

คำบอกลาเศร้าๆ ภาษาอังกฤษ

We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere. Tim McGraw. เราต่างเลือกทางเดินที่แตกต่าง แต่ไม่ว่าเราจะไปที่ใด เราจะมีกันและกันเสมอ

Sunsets are the proof that ending can be beautiful. ตะวันลับฟ้าเป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่า แม้จะเป็นจุดจบก็สามารถงดงามได้

Thank you for your part in my journey.ขอขอบคุณสำหรับส่วนของเธอในการเดินทางของฉัน

Life is a journey that lets you befriend many people on your way. But only a few are capable of staying in your heart forever. Goodbye my friend.ชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการเดินทาง ซึ่งเธอจะพบเจอผู้คนมากมาย แต่น้อยคนนักที่จะอยู่ในหัวใจเธอตลอดไป ลาก่อนเพื่อน

I’ll see you in another life when we are both cats.ฉันจะเจอเธอในอีกชีวิตหนึ่งนะ ที่ซึ่งเราเป็นแมวกันทั้ง 2 คน

You have been a blessing in my life and nothing will be the same without you anymore, dear friend Goodbye.เธอคือพรในชีวิตของฉัน ไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนได้ เพื่อนเอ๋อ ลาก่อน

Truly great friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget. G. Randolf

เพื่อนแท้นั้นยากที่จะค้นพบ ยากยิ่งกว่าที่จะละทิ้งพวกเขา และมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลืม

It takes a minute to say Hello but forever to say Goodbye.มันใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการพูดสวัสดี แต่ใช้ตลาดไปสำหรับการกล่าวอำลา

Saying goodbye doesn’t mean anything. It’s the time we spent together that matters.การกล่าวลาไม่ได้มีความหมายใด เพราะสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันต่างหาก

Each time you hear a sad guitar, know that I’m with you, the only way that I can be. Until you’re in my arms again. Remember me (Coco)ทุก ๆ ครั้งที่เธอได้ยินเสียงกีต้าแสนเศร้า ให้รู้ไว้ว่านั่นคือฉันที่กำลังอยู่กับเธอ เพราะมันเป็นเพียงวิธีเดียวที่ฉันทำได้ และจนกว่าเราจะได้เจอกันอีก จงจดจำให้ให้ดี