สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน

สินเชื่อออนไลน์ หรือ แอพยืมเงิน เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่ภายใต้ความนิยมดังกล่าว ก็นำมาซึ่งมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสสร้างแอพปลอมขึ้นมาหลอกลวงคนที่มีความต้องการทางการเงิน ดังนั้น ผู้ทีต้องการสมัครสินเชื่อเงินด่วน จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้เท่าทัน รู้จักการแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เพราะสินเชื่อแม้จะเป็นเครื่องมือการเงินเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถานภาพการเงินของท่าน แต่ก็เป็นภาระผูกพันให้ต้องชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

หากคุณเป็นคนที่สนใจการสมัครสินเชื่อออนไลน์ หรือเป็นมือใหม่ที่อยากรูขั้นตอนการสมัครยืมเงินด่วน 2567 อย่างละเอียด บทความนี้รวบรวมข้อมูล การสมัครสินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย อธิบายตั้งแต่สินเชื่อคืออะไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีคุณสมบัติอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ พร้อมกับเคล็ดลับการสมัครสินเชื่อยังไงให้ผ่าน หากท่านอ่านบทความนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ จะเข้าใจ วิธีการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย 2567 ทุกขั้นตอน และสามารถนำไปใช้ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วนด้วยตัวเองอย่างแน่นอน

ทำความรู้จักกับ สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย

สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย

สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย คืออะไร?

สินเชื่อ คือ การกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแบบ Non-Bank โดยที่ผู้กู้เงินสามารถนำเงินไปใช้สอยต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ เช่น หากเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย หากเป็นสินเชื่อบ้านก็นำเงินดังกล่าวไปซื้อบ้านกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือหากเป็นสินเชื่อธุรกิจก็จะนำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนทำธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ยื่นไว้กับสถาบันการเงิน แต่สมัครสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินนั้น ไม่ใช่การแจกเงินฟรี เพราะผู้กู้เงินต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทนให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งบางสินเชื่อจะมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงมากเลยมีเดียว โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านที่มีเป็นสินเชื่อระยะยาว

สินเชื่อออนไลน์ คือ สินเชื่อที่สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อ หรือที่บางคนเรียกติดปากว่า แอพยืมเงิน นั่นเอง สินเชื่อออนไลน์หรือสินเชื่อดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสินเชื่อหลักในอนาคต เพราะมีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดภาระด้านเอกสาร เพราะสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้เลย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอื่น ๆ อย่างพนักงานพิจารณาสินเชื่อ เพราะสามารถใช้ AI ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ ทำให้ผู้ขอสินเชื่อมีโอกาสที่จะทราบผลการอนุมัติรวดเร็วสูงสุดภายใน 1 วัน เมื่อเทียบกับในอดีตที่การสมัครสินเชื่อนั้นอาจต้องรอผลการอนุมัตินานถึง 2 สัปดาห์เลยทีเดียว

สินเชื่อมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

สินเชื่อมีทั้งหมด 3 ประเภท แบ่งตามจุดประสงค์ของสินเชื่อ ระยะเวลา และหลักประกัน ดังนี้

 • 1.จุดประสงค์ของสินเชื่อ คือ เป้าหมายที่สินเชื่อจะถูกนำไปใช้ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ที่ผู้กู้สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ได้อิสระ สินเชื่อบ้านสำหรับนำไปซื้อบ้าน คอนโด หรือที่ดิน สินเชื่อรวมหนี้ สำหรับนำไปใช้รวมหนี้บัตรเครดิตต่าง ๆ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยและผ่อนได้นานขึ้น
 • 2.ระยะเวลาของสินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อระยะสั้น เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล มีระยะเวลาผ่อนชำระประมาณ 1-2 ปี สินเชื่อระยะกลาง เช่น สินเชื่อรถยนต์ มีระยะเวลาผ่อนชำระประมาณ 5-7 ปี และสินเชื่อระยะยาว เช่น สินเชื่อบ้าน มีระยะเวลาผ่อนชำระประมาณ 30-40 ปี
 • 3.หลักประกันของสินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อที่มีหลักประกัน และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ส่วนใหญ่สินเชื่อที่มีหลักประกันจะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน สมุดเล่มทะเบียนรถ ส่วนสินเชื่อที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ สามารถเตรียมเอกสารเพื่อสมัครได้เลย โดยเฉพาะสลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชี

สมัครสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การสมัครสินเชื่อแต่ละประเภท ผู้กู้จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ส่วนใหญ่จะแบ่งเอกสารที่ต้องเตรียมออกเป็น 2 ประเภท คือ เอกสารยืนยันตัวจน และเอกสารยืนยันรายได้ มีรายละเอียดดังนี้

1.เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

2.เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สินเชื่อมีดอกเบี้ยกี่ประเภท?

สิ่งที่ธนาคารและสถาบันการเงินได้รับจากการให้กู้คือดอกเบี้ย ซึ่งปกติแล้วแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

 • 1.อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือ ดอกเบี้ยที่จะลดลงตามจำนวนเงินต้น ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ยิ่งโปะเงิน ก็ยิ่งลดลงเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่จะพบในสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
 • 2.อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) คือ ดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้วตายตัว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการโปะเงินเพิ่มจนกว่าจะหมดอายุสัญญา เนื่องจากมีการนำดอกเบี้ยทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนงวดชำระเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่สินเชื่อที่นิยมใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ สินเชื่อรถยนต์

การสมัครสินเชื่อออนไลน์มีกี่ขั้นตอน ต้องทำอะไรบ้าง?

การสมัครสินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย จะมีขั้นตอนที่สะดวกสบายกว่าการสมัครสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่สามารถดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ได้จากที่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเราจะมาแนะนำขั้นตอนการสมัครสินเชื่อออนไลน์อย่างละเอียดกัน

1.เลือกสินเชื่อที่ต้องการ

ก่อนอื่นท่านต้องเลือกสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกัน สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักประกัน สินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว หรือสินเชื่อบ้าน รวมถึงหาธนาคารที่สะดวก และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม หรือหากง่ายกว่านั้น ก็สามารถสมัครสินเชื่อดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ เช่น แอพ K Plus ของธนาคารกสิกรไทย หรือแอพฟินนิกซ์ของบริษัท มันนิกซ์ ได้เช่นกัน ซึ่งสินเชื่อแต่ละประเภทก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขให้ละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสินเชื่อออนไลน์

2.เตรียมเอกสารให้พร้อมอัพโหลดออนไลน์

เมื่อเลือกสินเชื่อที่จะสมัครได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการอัพโหลดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่ท่านสามารถใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปหรือใช้แอพสแกนเอกสารได้เลย หรือถ้าให้ดีที่สุดคือแปลงเอกสารทั้งหมดให้เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ JPEG เพราะว่าจะง่ายต่อการอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ผ่านแอพยืมเงินหรือเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอรายการเดินบัญชี (statement) จากแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ใช้งานอยู่อีกด้วย

3.สมัครสินเชื่อออนไลน์

การสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอพยืมเงินนั้น ค่อนข้างง่ายและสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสมัครได้ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารได้เลย โดยเลือกที่เมนูสมัครสินเชื่อ จากนั้นให้เลือกสินเชื่อประเภทที่ท่านต้องการสมัคร กรอกรายละเอียด วงเงินที่ต้องการ อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร จากนั้นก็ตรวจสอบความครบถ้วนให้เรียบร้อย แล้วจึงส่งใบสมัครสินเชื่อ ส่วนใหญ่แล้วการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะใช้เวลาตั้งแต่ 24 ชั่วโมง – 3 วันทำการ ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ความครบถ้วนของเอกสาร และจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมเงินเป็นสำคัญ

เคล็ดลับสมัครสินเชื่อยังไงให้ผ่านง่าย

สมัครสินเชื่อให้ผ่านง่าย

การสมัครสินเชื่อออนไลน์ให้ผ่าน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้กู้ เงื่อนไขของสินเชื่อ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่หลายคนคาดไม่ถึง เช่น อัพโหลดเอกสารไม่ครบ ทำให้ AI มีเอกสารไม่เพียงพอในการพิจารณา เป็นต้น อย่างไรก็ดี การเตรียมตัวให้พร้อมก็จะช่วยให้ท่านมีโอกาสสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้ผ่านมากขึ้น ดังนี้

1.ตรวจสอบประวัติการเงินของตนเอง

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ สมัครสินเชื่อออนไลน์ อยากให้ท่านตรวจสอบประวัติการเงินของตนเองก่อนว่ามีการค้างชำระหนี้หรือผ่อนสินค้าอะไรอยู่แล้วเกินความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ หากมีหนี้หลายแห่ง ขอแนะนำให้ใช้เงินก้อนปิดหนี้ให้เรียบร้อยก่อนในระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครสินเชื่อให้ผ่านการอนุมัติ

2.เตรียมเอกสารให้พร้อม

การเตรียมเอกสารยืนยันรายได้ให้พร้อมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสมัครสินเชื่อให้ผ่าน เพราะเป็นหน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องแสดงหลักฐานให้ผู้ให้กู้เชื่อถือได้ว่าผู้กู้จะสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ดังนั้น การเตรียมเอกสารยืนยันรายได้อย่างสลิปเงินเดือน และ Statement โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือพ่อค้าแม่ขาย เอกสาร Statement ที่มีเงินเข้า-ออกประจำ สำคัญกับการขอสินเชื่อมาก เพราะเป็นเอกสารหลักที่ธนาคารและสถาบันการเงินจะใช้ตัดสินว่าท่านมีศักยภาพในการชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

3.มีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้หลายคนสมัครสินเชื่อผ่านง่าย แม้ว่าจะทำงานอิสระหรือรับจ้างทั่วไป มาจากการมีรายได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งเป็นหลักฐานว่าท่านมีศักยภาพในการชำระหนี้ได้ เพราะฉะนั้น หากท่านเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือทำงานอิสระก็สามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน ทำอาชีพเสริมหรืองานเสริมออนไลน์ทำที่บ้านได้ เพราะนอกจากจะทำให้ท่านสมัครสินเชื่อผ่านง่ายขึ้น ยังช่วยสร้างกระแสเงินสด (Cash Flow) ในชีวิตอีกด้วย

แนะนำ 5 สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย ที่น่าสนใจในปี 2567

1.FINNIX

แอพยืมเงิน ที่ได้รับความนิยมมากในปี 2567 ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท มันนิกซ์ ในเครือ SCBX มีจุดเด่นที่สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่สมัครออนไลน์ได้สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้เวลานานในการรอผล นอกจากนี้ ยังพบว่าคนที่ติดเครดิตบูโรบางท่าน มีโอกาสสมัครผ่านอีกด้วย หากต้องการวงเงินไม่มาก

รายละเอียดการสมัครยืมเงินด่วน FINNIX

 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาอนุมัติ ประมาณ 30 นาที – 1 วัน
 • เงื่อนไขสำคัญ อายุ 20-60 ปี
 • รายได้เดือนละ 8,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่อนสูงสุด 12 เดือน

ดูบทความเพิ่มเติม รีวิว แอพยืมเงินสด FINNIX

ดาวน์โหลดแอพ FINNIX.co

2.PROMISE

สินเชื่อพรอมิส (PROMISE) เป็นอีกหนึ่ง สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย 2567 ที่หลายท่านแนะนำในเรื่องของการสมัครง่าย ไม่จุกจิก ใช้เวลาสมัครไม่นาน อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือ เพราะให้บริการโดยบริษัทในเครือ SMBC Consumer Finance จากญี่ปุ่น ซึ่งสินเชื่อพรอมิสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการสมัครยืมเงินด่วน PROMISE

 • วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 15-25% ต่อปี
 • ระยะเวลาอนุมัติ ภายใน 24 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขสำคัญ อายุ 20-64 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 12-48 เดือน

ดูบทความเพิ่มเติม สินเชื่อพรอมิส เช็คบูโรไหม

3.MONEY HUB

แอพยืมเงิน มันนี่ฮับ (Money Hub) เป็นสินเชื่อออนไลน์ ที่กำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถสมัครออนไลน์ได้ผ่านแอพ Money Hub โดยตรง อัตราดอกเบี้ยชัดเจน มีระยะเวลาผ่อนชำระที่แน่นอน และที่สำคัญ เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถโปะเพื่อลดดอกเบี้ยได้

 • รายละเอียดการสมัครยืมเงินด่วน MONEY HUB
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 2% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาอนุมัติ 30 นาที-1 วัน
 • เงื่อนไขสำคัญ  อายุ 20-58 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด : 18 เดือน

ดูบทความเพิ่มเติม มันนี่ฮับ เช็คบูโรไหม กี่วันอนุมัติ

4.MONEY THUNDER

เงินทันเด้อ หรือ MONEY THUNDER เป็นแอพยืมเงินเจ้าแรก ๆ ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย โดยได้รับการพัฒนาจาก SCB ABAKUS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCBX มีจุดเด่นที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่เลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินก้อน หรือว่าวงเงินหมุนเวียน รวมทั้งสามารถยื่นกู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการอนุมัติก็จะได้รับเงินด่วนโอนเข้าบัญชี

รายละเอียดการสมัครยืมเงินด่วน MONEY THUNDER

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาอนุมัติ 24-36 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขสำคัญ อายุ 20-65 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 15 เดือน

ดูบทความเพิ่มเติม เงินทันเด้อ (Money Thunder) วิธีสมัคร เช็คบูโรไหม

5.RABBIT CASH

สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย อีกหนึ่งแหล่งที่อยากแนะนำ คือ สินเชื่อแรบบิทแคช (Rabbit Cash) ซึ่งให้บริการโดยบริษัท BTS Group หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นั่นเอง จุดเด่นของสินเชื่อแรบบิทแคช คือ สามารถสมัครผ่านแอพได้เลย นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อให้บริการหลายประเภท เช่น สินเชื่อเงินก้อน หรือสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนเหมือนกับบัตรกดเงินสด ขอเพียงแค่มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท/เดือน ขึ้นไปก็สามารถกู้ได้ นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับผู้ต้องการ ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน 2567

รายละเอียดการสมัครยืมเงินด่วน RABBIT CASH

 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 33% ต่อปี
 • ระยะเวลาอนุมัติ 30 นาที -24 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขสำคัญ อายุ 20-65 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 36 เดือน

 

สรุป

การสมัครสินเชื่ออนไลน์นั้น ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพราะปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากมาย ทำให้ท่านที่ตัวเลือกในการสมัครยืมเงินด่วนมากขึ้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 • เตรียมเอกสารยืนยันรายได้ให้พร้อม
 • มีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง
 • เลือกสินเชื่อที่มีเงื่อนไขเหมาะสม
 • เลือกวงเงินที่มั่นใจว่าผ่อนชำระได้
 • เคลียร์ภาระหนี้สินให้เรียบร้อยก่อนสมัครสินเชื่อใหม่

 

นอกเหนือจากข้อมูล สินเชื่อออนไลน์ ที่เราแนะนำในบทความนี้แล้ว เว็บไซต์ของเรายังมีบทความรีวิวสินเชื่อ หุ้น กองทุน และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย ที่ท่านสามารถเลือกเข้าชมและศึกษาข้อมูลได้ตามความสนใจ

 

แนะนำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน และสินเชื่อ

10 สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติออนไลน์ ได้เงินจริง

สินเชื่อเงินด่วนที่ใคร ๆ ก็สามารถสมัครได้ ทั้งมนุษย์เงินเดือนและอาชีพอิสระ ถูกกฎหมาย 100% ได้เงินจริงแน่นอน 

5 แอพยืมเงิน ยืมเงินง่ายแค่ปลายนิ้ว 

แอพยืมเงิน (Loan App) ถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยแน่นอน สมัครยืมเงินด่วนผ่านแอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

5 งานออนไลน์ ไม่ต้องอบรม

แนะนำ งานออนไลน์ ทำที่บ้าน ได้เงินจริง ไม่จกตา ทำได้เลยเดี๋ยวนี้ เหมาะสำหรับคนที่หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

หุ้นน่าลงทุน หุ้นระยะสั้นปันผลสูง

แนะนำหุ้นน่าลงทุนในปีนี้ สำหรับคนที่วางแผนใช้เงินออมเพื่อต่อยอด

10 กองทุนรวมที่น่าสนใจ

แนะนำกองทุนรวมที่น่าสนใจในปีนี้ สำหรับคนที่กำลังสนใจอยากใช้เงินเย็น ลงทุนกับกองทุนรวมประเภทต่างๆ