mymo สินเชื่อ ออมสิน 10000 คุณสมบัติ เอกสาร 2565

แม้ว่าระยะเวลาการดำเนินโครงการของสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ของธนาคารออมสินจะล่วงเลยและดำเนินการการมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ทางธนาคารออมสินก็ยังคงให้ข้อมูลและพร้อมยืนยันว่า หากวงเงินสินเชื่อ ออมสิน 10000 บาทนั้นยังไม่หมด ทางธนาคารก็จะไม่ปิดการรับสมัคร ส่งผลให้ ณ เวลานี้ ทางธนาคารยังคงยินดีและพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีปัญหาและต้องการเงินด่วนอย่างน้อยก็ 1 หมื่นบาทสามารถเข้ามาสมัครและขอวงเงินสินเชื่อนี้ได้ทันทีผ่านแอพ mymo หรือการให้บริการ E – Banking ของธนาคารออมสิน ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา วันนี้เราจึงขอยิบยกรายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 หรือสินเชื่อออมสิน 10000 บาทมาให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้ง

 

สมัครสินเชื่อออมสิน 10000 บาท ผ่านแอพ mymo

 

mymo สินเชื่อ ออมสิน 10000 คุณสมบัติ เอกสาร

สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจและต้องการสมัครเพื่อขอรับเงิน 10000 บาทจาการให้บริการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ของธนาคารออมสินนั้น ทุกท่านต้องเข้าดำเนินการจองสิทธิผ่านแอพ mymo เสียก่อน ซึ่งสินเชื่อ ออมสิน 10000 นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขผู้สมัครไว้ ดังนี้

 • จะต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการแอพ MyMo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งสามารถมีอายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/ ไม่เป็นผู้ว่างงาน/ ไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน

โดยหากท่านดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วว่า ไม่เป็นผู้ที่ผิดเงื่อนไข ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าจองสิทธิสินเชื่อ ออมสิน 10000 บาทได้ทันที ผ่านแอพ MyMo เพียงเข้ากรอกหมายเลข โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพ mymo หลังจากนั้นให้ท่านกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนจองสิทธิ” สินเชื่อออมสิน 10000 ซึ่งก่อนที่ท่านจะดำเนินการ ทางธนาคารออมสินยินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ให้ทุกท่านดำเนินการผ่านแอพ mymo เท่านั้น เพราะทางธนาคารนั้นไม่มีนโยบายในการให้ท่านโอนเงินค่าสมัครหรือดำเนินการอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงและชักชวนให้ท่านสมัครผ่านช่องทางอื่น ๆ ซึ่งท่านอาจจะตกเป็นเยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้

 

สมัครสินเชื่อ COVID – 19 ผ่านแอพ mymo

หลังจากที่ได้ดำเนินการกดจองสิทธิเรียบร้อยแล้ว ทางแอพจะดำเนินการนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเข้าดำเนินการกดสมัครสินเชื่อผ่านแอพ mymo ซึ่งท่านต้องเข้ามากดสมัครอีกครั้ง โดยจะต้องเป็นการการเข้าสมัครให้ช่วงเวลาที่ได้รับการนัดหมาย โดยแถบเมนูการสมัคร “สินเชื่อสู้ภัย COVID – 19” จึงจะปรากฏขึ้นในเมนูบนแอพพลิเคชั่น MyMo ซึ่งหลังจากนั้นท่านสามารถดำเนินการกดสมัครที่แถบเมนูนั้นได้ทันที ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 • เข้าใช้งานแอพ MyMo
 • เมื่อท่านได้ดำเนินการจองสิทธิไว้แล้ว และได้เข้าสมัครสินเชื่อ ณ วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ท่านจะเห็นเมนูการสมัครสินเชื่อ ซึ่งสามารถกดสมัครได้ทันที
 • หลังจากนั้นอ่านและศึกษารายละเอียดทั้งหมด กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและกด ถัดไป
 • หลังจากนั้นให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดของมาตรการออมสินสู้ภัย COVID – 19
 • เลือนหน้าจอลงมาแล้วกด “ยอมรับ”
 • กดถัดไปและให้กรอกรหัส OTP
 • หลังจากกดยืนยันระบบจะดำเนินการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติระบบจะส่งไปต่อที่ขั้นตอนทำสัญญา
 • เมื่อถึงขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถดำเนินการทำสัญญาผ่านแอพ MyMo ได้ทันที ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน โดยกดยอมรับและยืนยันวงเงินสินเชื่อ ด้วยรหัส OTP
 • หลังจากการทำสัญญาผ่านแอพ MyMo เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าตรวจสอบออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2565 ล่าสุดได้ที่หน้าแสดงสถานะของแอพ MyMo
 • ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้าหน้าที่ได้ทันทีที่ 1143

 

mymo สินเชื่อ ออมสิน 10000 คุณสมบัติ เอกสาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ ออมสิน 10000

สำหรับทุกท่านที่เข้าศึกษารายละเอียดและต้องการสมัครสินเชื่อ ออมสิน 10000 บาทนั้น คงพอจะทราบวิธีการและกระบวนการสมัครกันไปแล้ว ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้มีการกำหนดเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อสู้ภัยวิด – 19 นี้ ไว้เพียงขอแต่ท่านมี “บัตรประชาชน” ก็สามารถดำเนินการเข้ามาสมัครได้ทันที ซึ่งประเด็นสำคัญของการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารอื่น ๆ ที่ทางธนาคารไม่จำเป็นต้องเรียกนั้น เนื่องจากทุกท่านที่มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้ใช้บริการแอพ mymo อยู่แล้ว ซึ่งทางธนาคารจะมีประวัติด้านการใช้จ่าย การเดินบัญชีของธนาคารออมสินอยู่แล้วนั่นเอง ประกอบการการให้สินเชื่อ ออมสิน 10000 บาทนี้เป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจำนวนเพียง 10000 บาท ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องขอหลักประกันหรือเอกสารประกอบการกู้ให้ยุ่งยาก ทั้งนี้ทุกท่านต้องอย่าลืมว่า สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อที่เน้นการให้บริการผ่านแอพ mymo ดังนั้นในขั้นตอนของการทำสัญญาเงินกู้ ก็จะเป็นการดำเนินการผ่านรูปแบบ e – Contract ผ่านแอพ ซึ่งสามารถทำสัญญาเงินกู้นี้ผ่านแอพได้ทันที เพียงเข้าไปกด “ยืนยันการสมัคร” ด้วยการกรอกรหัส OTP และ PIN Code ซึ่งจะเทียบเท่าการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

 

สินเชื่อ ออมสิน 10000 กี่วันอนุมัติ

ทั้งนี้จากรายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อ ออมสิน 10000 นั้น ทางธนาคารได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ออมสิน 10000 นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน โดยจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ ออมสิน 10000 บาท หรือสินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 นี้ผ่าน 2 ช่องทางหลักคือ Notification บนแอพ Mymo และการแจ้งผ่าน SMS ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ต้องการเงินด่วน สินเชื่อ ออมสิน 10000 นี้ยังพร้อมให้บริการทุกท่านตั้งแต่วันนี้ และขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้นหากท่านกำลังมองหาแหล่งเงินด่วน สินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ของธฯคารออมสินยังพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่าน และหากสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ ที่นี่ หรือโทร. 1143 Call Center ของแอพ MyMo

อ้างอิง 1 2

 

Tags
MyMo สินเชื่อ ออมสิน 10 000
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 65
ลงทะเบียนmymo ออมสิน ออนไลน์
ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด
mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ไม่ผ่าน
สินเชื่อออมสิน30000
สินเชื่อออมสินออนไลน์
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000