Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น ทำไง 2564

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินอีกแห่ง ที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ หรือช่วงข้าวยากหมากแพง ธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินกู้และอื่น ๆ เพื่อมาให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อน โดยสินเชื่อรากฐานหรือที่หลายท่านรู้จักในชื่อ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mymo แอปพลิเคชั่นสุดทันสมัยจากธนาคารออมสินก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชน โดยเป็นนโยบายพิเศษจากทางภาครัฐ ซึ่ง ณ ขณะนี้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564

ดังนั้น ในวันนี้เราจึงขอมาเน้นย้ำข้อมูลและรายละเอียด เพิ่มเติมสำหรับท่านที่ยังอาจจะไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียด โดยมีทั้งการแนะนำวิธีการสมัคร และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานแอป เพื่อขอสินเชื่อนี้

 

1.Mymo สินเชื่อรากฐาน คืออะไร

 

Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น ทำไง 2564

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นหนึ่งในมาตรการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของภาครัฐ ที่นำเสนอสินเชื่อเพื่อให้เงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนรับการให้บริการได้ โดยในปัจจุบันโครงการได้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถสมัครสินเชื่อรากฐานได้ง่าย ๆ ทันทีผ่านแอป Mymo โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารสาขา

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและภัยทางเศรษฐกิจ

 

2.ปัญหา Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น สมัครสินเชื่อ Mymo ไม่ได้

 

Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น ทำไง 2564

ด้วยความทันสมัยทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ลูกค้าทุกท่านสามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อรากฐานนี้ได้ทันที ผ่านแอป Mymo แต่เมื่อพบปัญหา เช่น ในกรณีปุ่มสมัครสินเชื่อ ไม่ปรากฏหรือไม่ขึ้นให้เห็นในระบบ ลูกค้าสามารถดำเนินการตรวจสอบ Version หรือ ให้ตรวจดูระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของท่านก่อนว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่ โดยอย่างน้อยจะต้องมีการอัปเดตเวอร์ชั่นแอป Mymo สำหรับ iOS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.38.0 และเวอร์ชั่น 1.41.0 สำหรับ Android ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการอัปเดตได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจ เรามาทบทวนขั้นตอนการขอสินเชื่อผ่านแอป Mymo กันเล็กน้อย โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 • หลังจากอัปเดตแอปเวอร์ชั่นล่าสุด ทำการ Login เข้าแอป
 • กดเมนู “สมัครสินเชื่อเสิรมพลังฐานราก” ผ่าน Mymo
 • ศึกษารายละเอียดและข้อมูลของผลิตภัณฑ์
 • กรอก Laser ID หลังบัตรประชาชน แล้วตรวจสอบข้อมูล
 • กด “ยอมรับ” ข้อกำหนดและเงื่อนไข และกด “ยืนยัน”
 • กดรับรหัส OTP ทาง SMS เพื่อ Verity หมายเลขโทรศัพท์ผู้ใช้
 • หน้าจอจะแสดงหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะสามารถกด Save ที่ เพื่อบันทึกไฟล์รูปได้
 • หลังจากนั้น เป็นขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยจะใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
 • โดยลูกค้าจะได้รับผลการพิจารณาสินเชื่อทาง SMS และการแจ้งผ่าน Mymo
 • หลังจากได้รับผลการพิจารณาอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะต้องกดทำสัญญาภายใน 7 วัน
 • ดังนั้น โปรดศึกษารายละเอียดสินเชื่อ กดปุ่มยอมรับ และรับรหัส OTP เพื่อจบการสมัครสินเชื่อ

 

3.วิธีแก้ไข Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น

 

Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น ทำไง 2564

การแก้ไขปัญหา ปุ่มสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อรากฐานนั้นสามารถแก้ไขได้โดยการเข้าตรวจสอบรายละเอียดเวอร์ชั่นของแอป Mymo ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากปัญหาการใช้งานแอป Mymo ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากเวอร์ชั่นของแอปไม่อัปเดตนั่นเอง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบเวอร์ชั่น ดังนี้

 • Login เข้าแอป Mymo
 • เลือก Icon 3 ขีดแนวนอนที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ
 • เลือกเมนู “อื่น ๆ”
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ”
 • จะมีการแสดงรายละเอียด ข้อมูลของเวอร์ชั่นล่าสุดของ Mymo

ทั้งนี้เมื่อลูกค้าดำเนินการกดสมัครสินเชื่อแล้วระบบแสดงข้อความ Error ไม่สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสิน เพื่อตั้งค่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีหลักสำหรับการรับเงิน (E:062:0005)” ลูกค้าสามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานะของบัญชีหลังได้ดังนี้

 • การจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ประวัติการปรับปรุงข้อมูล
 • ค้าหารายการ Mobile Banking – Primary Account

ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีหลัก Mymo ของลูกค้า ให้สาขาทำการตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวมีสถานะเป็น Active หรือไม่ หากไม่ใช่ ให้ติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีหลัก Mymo ใหม่

กรณีกรอกเลขหลังบัตรแล้วระบบแจ้งเตือน คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ (E:062:0001)” หมายความว่า ลูกค้าไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ อายุ อาชีพ ติดข้อจำกัดอื่น ๆ หรืออาจจะมีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ มีบัญชีหนี้นอกระบบ มีสถานะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือติดสถานะแบล็คลิส

นอกจากนี้ หากลูกค้าพบปัญหาในการสมัครและใช้งานแอป Mymo สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 1143 Mymo Call Center หรือ ที่เว็บไซต์ Mymo

 

4.ทางเลือกยืมเงินด่วน กรณี Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น

 

Mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น ทำไง 2564

นอกจากสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อรากฐานแล้ว ธนาคารออมสินยังมีสินเชื่ออีกหลายตัวที่พร้อมให้บริการทุกท่าน โดยในที่นี้ เราขอนำเสนอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ โดยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อเงินสดโดยมีจุดเด่นที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โดยรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ก็สามารถกู้เงินออมสินได้ทันที ไม่ว่าคุณจะนำเงินไปใช้เพื่อรักษาพยาบาล ปลดหนี้ หรือ อื่น ๆ ได้อย่างไร้กังวล

โดยสินเชื่อไทรทอง สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์นี้ สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสำหรับการกู้สินเชื่อเงินสด โดยมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท ตามราคาประเมินของหลักทรัพยนั้น เช่น ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เป็นสินเชื่อเงินสด ออมสินที่คุณสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 25 ปี สำหรับกรณีที่ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2564 ไม่เกิน 3 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปีสำหรับการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท

สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2564 ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ, ออมสินปล่อยสินเชื่อ 1000 บาท, กู้เงินออมสิน, ยืมเงินด่วนฉุกเฉิน 5000 บาท 

 

สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ 2564
กู้เงินออมสิน
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน