50 แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลไทย

ภูเขาคือสถานที่ธรรมชาติอันเปี่ยมด้วยมนต์ขลังและความลึกลับ แม้ว่าภูเขาจะไม่ได้กว้างใหญ่และสวยงามเหมือนท้องทะเล แต่ภูเขาก็เป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่หลายคนชื่นชอบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ภูเขาปกคลุมไปด้วยสายหมอก อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเที่ยวภูเขา ดังนั้นในบทความนี้เราจึงได้เตรียม 50 แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ มาฝากทุกท่าน ดังนี้

 

แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ 2024

 

แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ
 • 1.The mountains are calling and I must go.” ภูเขาร้องเรียกให้ฉันต้องไป
 • 2.”A mountain a day keeps the stress away.” เที่ยวภูเขาช่วยคลายเครียด
 • 3.”The higher you climb, the better the view.” ภูเขายิ่งสูงยิ่งวิวสวย
 • 4.”Mountains are nature’s masterpiece.” ภูเขาคืองานชิ้นโบแดงของธรรมชาติ
 • 5.”Adventures are waiting in the mountains.” การผจญภัยรออยู่บนภูเขา
 • 6.”The mountains are a reminder of how small we are.” ภูเขาย้ำให้เราตระหนักว่าเราตัวเล็กแค่ไหน
 • 7.”Life is better with mountains in sight.” ชีวิตดีกว่าเมื่อเห็นภูเขาอยู่ใกล้ๆ
 • 8.”In the mountains, every step is a step closer to freedom.” ในภูเขา ทุกย่างก้าวคืออิสระ
 • 9.”The mountains are a sanctuary for the soul.” ภูเขาคือที่พักวิญญาณ
 • 10.”Mountains are the ultimate test of determination and willpower.” ภูเขาคือที่ทดสอบความตั้งใจและความมุ่งมั่น

คำคมภูเขา ภาษาอังกฤษ 2024

 

แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ
 • 11.”The mountains are a place where nature exceeds imagination.” ภูเขาคือที่ซึ่งธรรมชาติล้ำเกินจินตนาการ
 • 12.”Every mountain top is within reach if you just keep climbing.” ภูเขาทุกลูกอยู่เอื้อม เพียงคุณไม่หยุดปีนป่าย
 • 13.”Where the air is thin, the soul breathes better.” เมื่ออากาศบาง วิญญาณเราหายได้ดีขึ้น
 • 14.”There’s no wifi in the mountains, but you’ll find a better connection.” แม้ไม่มีสัญญาณไวไฟบนภูเขา แต่เราเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้น
 • 15.”Life’s journey is not always easy, but the views are worth it.” เส้นทางชีวิตไม่เคยง่าย แต่วิวก็สวยงามสมการรอคอย
 • 16.”Mountains are like mentors, they inspire us to aim higher.” ภูเขาเหมือนโค้ชที่สอนให้เราตั้งเป้าหมายสูง ๆ เสมอ
 • 17.”The mountains are a playground for the adventurous at heart.” ภูเขาคือสนามเด็กเล่นของคนรักการผจญภัย
 • 18.”The mountains teach us that challenges are opportunities for growth.” ภูเขาสอนเราว่าความท้าทายคือโอกาสสำหรับเติบโต
 • 19.”The mountains are the perfect escape from the hustle and bustle of life.” ภูเขาคือที่พิเศษสำหรับการหลบหนีชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวาย
 • 20.”Nothing beats the feeling of conquering a mountain and enjoying the view from the top.” ไม่มีความรู้สึกใดดีไปกว่าการเอาชนะภูเขา และมีความสุขกับวิวด้านบน

แคปชั่นหลงรักภูเขา ภาษาอังกฤษ 2024

 

แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ
 • 21.”The mountains are a source of strength and inspiration.” ภูเขาคือแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งและแรงบันดาลใจ
 • 22.”Every mountain has its own story to tell.” ภูเขาทุกลูกมีเรื่องเล่าของตัวเอง
 • 23.”In the mountains, life is simply better.” บนภูเขา ชีวิตง่ายกว่าเยอะ
 • 24.”The mountains are a symbol of resilience and endurance.” ภูเขาคือสัญลักษณ์ของความอดทนและความยืดหยุ่น
 • 25.”A mountain is a canvas of nature’s beauty.” ภูเขาคือภาพแทนความงดงามของธรรมชาติ
 • 26.”The mountains are a place where we can find peace and serenity.” ภูเขาคือที่ ๆ เราสามารถหาสันติภาพและความสงบ
 • 27.”There’s nothing quite like the feeling of standing on top of a mountain.” ไม่มีอะไรเหมือนการยืนอยู่บนยอดภูเขา
 • 28.”Mountains are a reminder of our place in the world.” ภูเขาย้ำเตือนที่ ๆ ของเราในโลก
 • 29.”The mountains are a constant reminder that the world is full of wonders.” ภูเขาชี้ให้เห็นว่าโลกเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์
 • 30.”Mountains are a testament to the beauty and power of nature.” ภูเขาคือหลักฐานของความสงบงามและอำนาจของธรรมชาติ

 

แคปชั่นภูเขา กวนๆ ภาษาอังกฤษ 2024

 

แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ
 • 31.”I have a love-hate relationship with mountains. They’re breathtaking, but they take my breath away.”  ฉันมีความสัมพันธ์แบบรักๆ เกลียดๆ กับภูเขา
 • 32.”Why climb a mountain when you can just watch a documentary about it from your couch?” ปีนภูเขาไปทำไท ในเมื่อสามารถดูสารคดีเอาที่บ้านได้
 • 33.”Mountains: where the altitude is high, but the expectations are low.” ภูเขาคือที่ ๆ ความสูง แต่ความคาดหวังต่ำ
 • 34.”If at first, you don’t succeed, skydiving is not for you. Stick to climbing mountains.” การโดดร่มอาจไม่เหมาะ ปีนเขาต่อไปดีกว่า
 • 35.”I like my mountains like I like my coffee: tall, strong, and not afraid to give me a buzz.” ฉันชอบภูเขาเหมือนรักกาแฟ สูง แรง และไม่กลัวที่มันทำให้ใจสั่น
 • 36.”I’m not lazy, I’m just conserving my energy for the uphill climb.” ไม่ได้ขี้เกียจ แค่เก็บแรงไว้ปีนเขา
 • 37.”The mountains are the perfect place to disconnect and recharge my phone battery.” ภูเขาคือที่ ๆ เหมาะสมกับการงดใช้มือถือและชาร์จแบต
 • 38.”I climbed a mountain once, but then I realized there’s no elevator to the top.” ฉันเคยปีนภูเขาครั้งหนึ่งแล้วก็แปลกใจที่มันไม่มีลิฟท์ข้างบน
 • 39.”The only thing better than the view from a mountain top is the pizza waiting for me at the bottom.” สิ่งที่ดีกว่าวิวบนภูเขาคือพิซซ่าที่รออยู่ด้านล่าง
 • 40.”Mountains are like ice cream: they come in many flavors, but they all give brain freeze.” ภูเขาก็เหมือนไอติม อร่อยแต่ทำให้ปวดหัวเพราะความเย็น
 •  

แคปชั่นภูเขา ความรัก ภาษาอังกฤษ 2024

 

แคปชั่นภูเขา ภาษาอังกฤษ

41.”The mountains are a symbol of our love: strong, enduring, and always reaching new heights.” ภูเขาคือภาพแทนของความรัก ความเข้มแข็ง ความอดทน และความทะเยอทะยาน

42.”In the mountains, we find peace, but in each other’s arms, we find home.” บนภูเขา เราพบความสงบ แต่ในอ้อมกอดของกันและกัน เราพบบ้านของหัวใจ

43.”The mountains may be breathtaking, but they pale in comparison to your beauty.” ภูเขางดงามเสมอ แต่ยังน้อยกว่าคุณ

44.”As we climb this mountain together, I am reminded that there is nothing we cannot conquer as long as we are together.” เมื่อเราขึ้นภูเขาด้วยกัน ทำให้รู้ว่าตราบใดที่เราอยู่ด้วยกัน เราสามารถชนะได้ทุกสิ่ง

 • 45.”The mountains are a reminder that sometimes the most beautiful things in life are the hardest to reach.” ภูเขาคือสิ่งย้ำเตือนว่าสิ่งสวยงาม บางครั้งของยากที่จะไขว่คว้า
 • 46.”Like the mountains, our love is majestic, awe-inspiring, and everlasting.” ความรักเราเหมือนภูเขา งดงาม เร่าร้อน และยั่งยืน
 • 47.”The mountains may be towering, but they can’t hold a candle to the light in your eyes.” ภูเขาแม้จะสูง แต่ไม่สามารถส่องสว่างได้
 • 48.”In the mountains, I am humbled by the sheer beauty of nature, but in your arms, I feel like the luckiest person alive.” บนภูเขา ฉันดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติ แต่ในอ้อมกอดคุณ ฉันรู้สึกโชคดีที่มีชีวิต
 • 49.”As we climb this mountain together, I am reminded of how much I love you and how lucky I am to have you by my side.” เมื่อเราขึ้นภูเขา ฉันรู้สึกว่ารักคุณมากแค่ไหนและดีใจที่มีคุณอยู่เคียงข้างกัน
 • 50.”The mountains may be rugged and unyielding, but our love is soft and gentle, like a warm embrace on a cold mountain night.” ภูเขาอาจขรุขระและยากไปถึง แต่ความรักของเราอบอุ่นและอ่อนโยน เหมือนอ้อมกอดในคืนเหน็บหนาวบนภูเขา