Estudent loan วิธีลงทะเบียน กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ 2564

คุณเชื่อหรือไม่ว่า มีนักเรียนและนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งประเทศ ที่ยังมีความต้องการแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใดก็ตาม ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อย่ออย่าง “กยศ.” จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การขอกู้ยืมเงิน กยศ. สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และง่ายดายมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบ estudent loan ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ซึ่งสามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 หรือสามารถส่งข้อความติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในกรณีเข้าระบบแล้ว ตรวสอบยอดหนี้ กยศ. ไม่ได้

และในครั้งนี้ เราจึงได้ศึกษาข้อมูล และพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบ และรูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ estudent loan เพื่อให้ทุกท่านที่มีสถานะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. เข้าใช้งานในระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

estudent loan คือ

estudentloan คือ ระบบที่ให้การสนับสนุนผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ให้สามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 และกรอกข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ทั้งหมด โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ที่จะเข้าใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ โดยผู้เข้าใช้งานจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมด ด้วยข้อมูลจริงที่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ซึ่งระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลนั้น และหากข้อมูลที่ระบบดำเนินการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้เข้าในงานจะไม่สามารถยื่นคำขอกู้ผ่านระบบได้

ดังนั้น เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้ และเพื่อสามารถยื่นคำขอกู้กับ กยศ. ได้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ที่เข้าใช้งานควรดำเนินการกรอกรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวของท่านเอง และ ต้องรักษารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ระบบจะสามารถทำงานที่เต็มประสิทธิภาพบทแพลตฟอร์มและโปรแกรม ตั้งแต่ Internet Explorer Version 8/ 10/ 11 และ Google Chrome และผู้เข้าใช้งานในระบบจะต้องมี E – Mail เป็นของตนเอง

 

Estudent loan วิธีลงทะเบียน กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ 2564

สิ่งที่ควรทราบก่อนเข้าระบบ estudent laon

ก่อนการเข้าสู่ระบบ estudent loan เพื่อเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 นักเรียนและนักศึกษาจะต้องทำการสมัครและขอกู้ยืมด้วยเอกสารเสียก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถสมัครผ่านระบบ estudent loan ได้ ซึ่งหากนักเรียนและนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม อีกทั้งการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ estudent loan นักเรียน นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องตามกำหนดที่สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย กำหนดอีกด้วย

ดังนั้น จะเห็นแล้วว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง การตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ไม่ได้ หรือการยื่นคำขอกู้ไม่ผ่านนั้น มีสาเหตุจากหลายประการ ทั้งนี้หากนักเรียน นักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถเข้าสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษา หรือคุณครูแนะแนวประจำโรงเรียน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน กยศ. estudent loan

หลังจากนักเรียนนักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องที่เป็นเอกสารแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าดำเนินการสมัครและทำสัญญากู้ยืมด้วยตนเอง ผ่านระบบ estudent loan และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ์ในการกู้ยืม กยศ. นักเรียนนักศึกษาต้องติดตามข่าวสารและเข้าระบบ estudent loan อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง โดยการลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ estudent loan มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

 • เข้าลงทะเบียนและใช้งานที่ studentloan.or.th
 • เลือก 01 สำหรับนักเรียน/ นักศึกษา และเลือก 02 สำหรับสถานศึกษา
 • คลิกลงทะเบียนใหม่
 • กรอกข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วัน เดือนและปีเกิด พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการติดต่อ เช่น e – mail หลังจากนั้นคลิกลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลรหัสผ่าน โดยสามารถระบุรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านได้ พร้อมทั้งเลือกคำถามป้องกันการลืมรหัสผ่าน และคำตอบได้ตามความต้องการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด กดยืนยันการลงทะเบียน
 • ระบบ estudent loan จะแสดงผลการลงทะเบียน และแจ้งให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาทำการกรอก แบบคำขอกู้ยืมในวันถัดไป

การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ estudent loan

นอกจากการเข้าใช้งานระบบเพื่อเช็คยอดหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชน 2564 แล้ว ขั้นตอนแรกที่นักเรียนนักศึกษาต้องดำเนินการคือ การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน โดยสามารถเริ่มต้นกระบวนการได้ ดังนี้

 • เข้าระบบ estudent loan และเลือกผู้มีรหัสผ่านแล้ว
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ
 • เลือกแบบคำขอกู้ยืมเงิน
 • กรอกชื่อสถานศึกษา โดยสามารถกดที่ปุ่ม “ค้นหา”
 • หลังจากนั้น กด ต่อไป
 • กรอกข้อมูลของผู้ขอกู้โดยละเอียดทุกช่อง และคลิกบันทึก
 • ระบบ estudent loan จะทำการแจ้งบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน และเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการทำสัญญา คลิก OK

ทั้งนี้ หากนักเรียนนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเข้าใช้งาในระบบ สามารถเข้าพบผู้ดูแลในสถานศึกษาของท่านได้ทันที เนื่องจากปัญหาบางประการ เช่น ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ไม่ได้ หรืออื่น ๆ อาจจะมีสาเหตุมาจากระบบและโปรแกรมที่ท่านใช้ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่อัพเดตตามเงื่อนไขการใช้งานของระบบ ที่กำหนดให้ผู้เข้าใช้งานต้องเข้าใช้งานจาก browser อาทิ Internet Explorer Version 8/ 10 / 11 และ Google Chrome เท่านั้น

การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer Ver. 10 – 11 ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2