300 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ เท่ๆ เกี่ยวกับชีวิตและความรัก

แคปชั่นอังกฤษ หรือคำคมภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในถ้อยคำสั้น ๆ ที่เปี่ยมความหมาย บางครั้งก็ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจจากวันอันอ่อนล้า หรือปลุกพลังให้ลุกขึ้นสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต คำคมอังกฤษจำนวนไม่น้อยจึงได้รับความนิยมและส่งต่อกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ twitter เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านแคปชั่น คำคมอังกฤษสั้น ๆ ความหมายดี ๆ เพราะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้รับพลังบวกสำหรับต่อกรกับชีวิตประจำวันอันตึงเครียดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย วันนี้เราจึงได้รวบรวม 300 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ ไว้ในบทความนี้ ให้ทุกท่านได้นอนอ่านและซึมซับกับพลังบวกที่แคปชั่นอังกฤษเหล่านี้มอบให้ ดังนั้น หากพร้อมแล้วมาท่องโลกแคปชั่นกันเลยดีกว่า

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิต

100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิต 2024

 • Life is a journey, not a destination. ชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมาย
 • Every day is a new opportunity to create something amazing. ทุกวันคือโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆ
 • Life is too short to waste time on negativity. ชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาคิดลบ
 • Embrace the uncertainty of life and see where it takes you. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต
 • Cherish every moment with those you love. ดื่มด่ำกับทุกจังหวะชีวิต
 • Life is like a camera, focus on the good times. ชีวิตก็เหมือนกล้อถ่ายรูป โฟกัสเฉพาะสิ่งสำคัญ
 • You only get one shot at life, make it count. เรามีแค่ชีวิตเดียว ใช้มันให้คุ้มค่า
 • The best things in life are the memories we’ve made. สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือความทรงจำที่เราร่วมสร้างขึ้นมา
 • Live your life to the fullest, don’t hold back. ใช้ชีวิตให้เต็มเหนี่ยว
 • Life is full of ups and downs, but it’s the journey that counts. ชีวิตมีขึ้นมีลง แต่การเดินทางเท่านั้นที่สำคัญ
 • Live in the moment and enjoy the little things. อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ
 • Life is a precious gift, cherish it. ชีวิตคือสิ่งมีค่า
 • Life is what you make it, so make it amazing. ชีวิตคือสิ่งที่เลือก เลือกให้ดี
 • Life is a beautiful thing, take a moment to appreciate it. ชีวิตคือสิ่งสวยงาม ดื่มด่ำกับมัน
 • Be yourself, everyone else is taken. เป็นตัวของตัวเอง
 • Life is about creating yourself, not finding yourself. ชีวิตคือการสร้างตัว ไม่ใช่ค้นหาตัวเอง
 • Don’t let fear hold you back from living your life. อย่าปล่อยให้ความกลัวฉุดเราจากการใช้ชีวิต
 • Life is a balance between holding on and letting go. ชีวิตคือสมดุลระหว่างการเหนี่ยวรั้งและปล่อยวาง
 • Life is short, make it sweet. ชีวิตสั้น ทำให้มันอ่อนหวาน
 • The best things in life are free. สิ่งดี ๆ ในชีวิตล้วนฟรี
 • Life is too short to be anything but happy. ชีวิตสั้น จงมีความสุข
 • Life is like a box of chocolates, you never know what you’re going to get. ชีวิตเหมือนกล่องช็อคโกแลต เราไม่รู้ว่าจะเปิดเจออะไร
 • Life is a journey, enjoy the ride. ชีวิตคือการเดินทาง จงมีความสุขกับมัน
 • Live your life with purpose and passion. ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและไฟฝัน
 • Life is a roller coaster, embrace the ride. ชีวิตคือรถไฟเหาะ จงยอมรับมัน
 • Life is a canvas, make it a masterpiece. ชีวิตเหมือผืนผ้าใบ วาดมันให้เป็นผลงานชิ้นเอก
 • Life is what happens when you’re busy making other plans. ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อขึ้นกำลังตั้งใจทำบางสิ่ง
 • Life is about making an impact, not an income. ชีวิตคือการสร้างผลกระทบ ไม่ใช่เงินทอง
 • Life is a precious gift, use it wisely. ชีวิตคือของขวัญมีค่า ใช้มันให้ดี
 • Life is about the people you meet and the memories you make. ชีวิตคือการพบผู้คนและสร้างความทรงจำ
 • Life is a journey, make sure you pack the right things. ชีวิตคือการเดินทาง ตรวจให้ดีว่าคุณเตรียมสัมภาระครบดี
 • Life is a story, make it a good one. ชีวิตคือเรื่องเล่า สร้างมันให้ดี
 • Life is like a garden, you reap what you sow. ชีวิตคือสวน คุณได้สิ่งที่หว่านลงไป
 • Life is too short to be anything but yourself. ชีวิตสั้น จงเป็นตัวเอง
 • Life is about living, not just existing. ชีวิตไม่ใช่การมีชีวิต แต่จงใช้ชีวิต
 • Life is a dance, enjoy the music. ชีวิตคือการเต้นรำ จงดื่มด่ำกับเสียงดนตรี
 • Life is a puzzle, put the pieces together. ชีวิตคือจิ๊กซอว์ ต่อมันเข้าด้วยกัน
 • Life is an adventure, go out and explore. ชีวิตคือการผจญภัย ออกไปค้นหามัน
 • Life is about taking risks and chasing your dreams. ชีวิตคือการเสี่ยงและไล่ตามความฝัน
 • Life is a game, play it to win. ชีวิตคือเกม จงเอาชนะมัน
 • Life is a roller coaster, hold on tight. ชีวิตคือรถไฟเหาะ จับมันไว้ดีๆ
 • Life is a journey, make it a good one. ชีวิตคือการเดินทาง สร้างทริปที่ดี
 • Life is a gift, open it up and enjoy it. ชีวิตคือของขวัญ เปิดแล้วมีความสุขกับมัน
 • Life is about the moments that take your breath away. ชีวิตคือโมงยามที่ทำให้คุณลืมหายใจ
 • Life is a journey, make sure you enjoy the ride. ชีวิตคือการเดินทาง อย่าลืมมีความสุขระหว่างทาง
 • Life is about the memories you make. ชีวิตคือความทรงจำที่เกิดขึ้น
 • Life is a work of art, make it a masterpiece. ชีวิตคืองานศิลปะ ทำมันให้เป็นงานชิ้นโบแดง
 • Life is a river, go with the flow. ชีวิตก็เหมือนแม่น้ำ ปล่อยมันลอยไป
 • Life is too short to hold grudges. ชีวิตสั้นกว่าจะเคียดแค้น
 • Life is about learning from your mistakes and growing. ชีวิตคือการเรียนรู้ความผิดพลาดและเติบโต
 • Life is a book, make it a bestseller. ชีวิตคือหนังสือ เขียนให้มันขายดี
 • Life is about following your heart and living with no regrets. ชีวิตคือการตามหัวใจและไม่เสียดาย
 • Life is a journey, enjoy the scenery. ชีวิตคือการเดินทาง ดื่มด่ำกับวิวระหว่างทาง
 • Life is about the relationships we build. ชีวิตคือความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้น
 • Life is a race, run your own pace. ชีวิตคือการวิ่งทางไกล วิ่งด้วยความเร็วของตัวเอง
 • Life is a journey, make it a beautiful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันสวยงาม
 • Life is about creating memories that last a lifetime. ชีวิตคือการสร้างความทรงจำที่จะอยู่ไปชั่วชีวิต
 • Life is a puzzle, find the missing pieces. ชีวิตคือตัวต่อ หาตัวต่อที่หายไป
 • Life is about being true to yourself. ชีวิตคือการเป็นตัวของตัวเอง
 • Life is a song, sing it with all your heart. ชีวิตคือบทเพลง ร้องมันด้วยหัวใจ
 • Life is about finding joy in the little things. ชีวิตคือการหาความสุขกับสิ่งเล็กๆ
 • Life is about taking chances and embracing change.
 • Life is a journey, enjoy the detours. ชีวิตคือการเดินทาง มีความสุขกับการหลงทางบ้าง
 • Life is a gift, appreciate it every day. ชีวิตคือของขวัญ ขอบคุณทุกวันที่มีชีวิต
 • Life is about finding your purpose and living it out. ชีวิตคือการหาจุดหมาย และใช้มันเป็นพลัง
 • Life is about making a difference in the world. ชีวิตคือการสร้างความแตกต่างในโลก
 • Life is a canvas, paint it with bright colors. ชีวิตคือผืนผ้าใบ ระบายมันให้มีสีสัน
 • Life is about the memories we create with those we love. ชีวิตคือการสร้างความทรงจำดี ๆ กับคนรัก
 • Life is a journey, make it a wild one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันมันส์สุดเหวี่ยง
 • Life is about taking care of yourself, body, mind, and soul. ชีวิตคือการดูแลสุขภาพ จิตใจ และวิญญาณ
 • Life is about overcoming obstacles and growing stronger. ชีวิตคือการเอาชนะอุปสรรคและแข็งแกร่งขึ้น
 • Life is a journey, make it an epic one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันยิ่งใหญ่
 • Life is about giving back and making a positive impact. ชีวิตคือการสร้างสิ่งดีๆ
 • Life is about learning from your failures and celebrating your successes. ชีวิตคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด และฉลองให้ความสำเร็จ
 • Life is about finding beauty in the world around us. ชีวิตคือการหาสิ่งสวยงามในโลกรอบตัวเรา
 • Life is a puzzle, put the pieces together with love. ชีวิตคือตัวต่อ ต่อมันเข้าด้วยกันด้วยความรัก
 • Life is about being kind to yourself and others. ชีวิตคือการปรานีตัวเองและคนอื่น
 • Life is about taking the road less traveled and discovering new adventures. ชีวิตคือการเลือกเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนเดิม แล้วผจญภัย
 • Life is about celebrating the moments that take our breath away. ชีวิตคือการเฉลิมฉลองโมงยามที่ทำให้หยุดหายใจ
 • Life is a dance, let your heart guide your steps. ชีวิตคือการเต้นรำ ปล่อยหัวใจให้เข้าจังหวะ
 • Life is about finding your passion and pursuing it relentlessly. ชีวิตคือการหาแรงบันดาลใจ และทำมันให้ดี
 • Life is about being grateful for what we have and not dwelling on what we lack. ชีวิตคือพอใจกับสิ่งที่เรามี
 • Life is a journey, make sure to stop and smell the roses. ชีวิตคือการเดินทาง บางครั้งก็ต้องหยุดชมดอกไม้ข้างทางบ้าง
 • Life is about finding balance and harmony in all aspects of our lives. ชีวิตคือการรักษาสมดุลกับสิ่งที่พบรอบตัว
 • Life is a gift, use it to create a life you love. ชีวิตคือของขวัญ ใช้มันสร้างสิ่งดีๆ
 • Life is about finding happiness in the present moment. ชีวิตคือการหาความสุขในปัจจุบัน
 • Life is a journey, make it a meaningful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันมีความหมาย
 • Life is about being open to new experiences and opportunities. ชีวิตคือการเปิดใจให้กับประสบการณ์ใหม่ๆ
 • Life is a puzzle, solve it with creativity and innovation. ชีวิตคือตัวต่อ ต่อมันด้วยความคิดสร้างสรรค์
 • Life is about connecting with others and building meaningful relationships. ชีวิตคือการเชื่อมต่อกับคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ดีๆ
 • Life is a journey, make it a joyful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันสดชื่น
 • Life is about pursuing your dreams and never giving up. ชีวิตคือการไล่ตามความฝันและไม่ยอมแพ้
 • Life is about finding your inner strength and resilience. ชีวิตคือการค้นหาความแข็งแกร่งภายใน
 • Life is about embracing the unknown and stepping outside your comfort zone. ชีวิตคือการยอมรับความไม่รู้และก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน
 • Life is a journey, make it a purposeful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันมีเป้าหมาย
 • Life is about loving and accepting yourself just the way you are. ชีวิตคือการรักและเข้าใจตัวเอง
 • Life is about finding meaning and purpose in everything we do. ชีวิตคือการค้นหาความหมายในสิ่งที่เราทำ
 • Live life to the fullest. ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่
 • Enjoy every moment. มีความสุขกับทุกโมงยาม
 • Believe in yourself. เชื่อมั่นในตัวเอง
คำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ

100 คำคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ 2024

 • Living my best life. มีชีวิตที่ดี
 • Smiling through it all. ยิ้มผ่านทุกอย่าง
 • Blessed and grateful. จงพอใจ
 • Keepin’ it real. เป็นตัวจริง
 • Life is a journey, enjoy the ride. จงมีความสุขกับการเดินทาง
 • Making memories. สร้างความทรงจำ
 • Good vibes only. อารมณ์ดีๆ เท่านั้น
 • Just living. แค่ใช้ชีวิต
 • Never stop dreaming. อย่าหยุดฝัน
 • Adventure awaits. การผจญภัยรออยู่
 • Life’s too short, live it up. ชีวิตสั้น ใช้มันให้ดี
 • Embrace the chaos. ยอมรับความโกลาหล
 • Love this life. รักชีวิตนี้
 • Always stay true to yourself. ซื่อตรงกับตัวเอง
 • Life is better with friends. ชีวิตดีเพราะมีเพื่อน
 • Living the dream. ใช้ชีวิตที่ฝัน
 • Keep shining. จงเปล่งประกาย
 • Finding joy in the simple things. มีความสุขกับสิ่งง่ายๆ
 • Living life on my terms. ใช้ชีวิตในแบบตัวเอง
 • Following my heart. ตามหัวใจ
 • Always grateful for this life. ดื่มด่ำกับชีวิต
 • Living fearlessly. ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัว
 • Keep moving forward. เดินไปข้างหน้า
 • The best things in life are free. สิ่งที่ดีในชีวิตนั้นฟรี
 • Living with purpose. ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย
 • Carpe diem. จงฉกฉวยวันเวลา
 • Always be kind. มีเมตตา
 • Make the most of every moment. ใช้ทุกนาทีให้มีค่า
 • Life is a precious gift. ชีวิตคือสิ่งมีค่า
 • Taking on the world. ออกไปสู้กับโลก
 • Good times and tan lines. ใช้ชีวิตแบบพักร้อน
 • Dancing through life. เต้นไป ใช้ชีวิตไป
 • Live every day like it’s your last. ใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้าย
 • Finding beauty in every moment. หาสิ่งสวยงามในทุกโมงยาม
 • Life is full of surprises. ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องประหลาดใจ
 • Always look on the bright side. มองด้านดีๆ
 • Being true to yourself is key. จริงใจต่อตัวเอง
 • Live in the moment. อยู่กับปัจจุบัน
 • Doing what makes my soul happy. ทำสิ่งที่มีความสุข
 • Grateful for the little things. ยินดีกับสิ่งเล็กๆ
 • Make every day count. ทำทุกวันให้มีความหมาย
 • Live, laugh, love. ใช้ชีวิต หัวเราะ มีความรัก
 • Appreciating the journey. ขอบคุณทุกการเดินทาง
 • Keep the faith. จงมีศรัทธา
 • Dream big, work hard. ฝันให้ไกล ทำงานหนัก
 • Finding my way. หาหนทางของตัวเอง
 • Striving for greatness. มุ่งไปสู่ความยิ่งใหญ้
 • Making a difference. สร้างความแตกต่าง
 • Embracing my individuality. ยอมรับความแตกต่าง
 • The world is my playground. โลกคือสนามเด็กเล่น
 • Enjoying every sunset. มองตะวันตกดิน
 • Life is too short to be anything but happy. ชีวิตสั้น จงมีความสุข
 • Take the path less traveled. เลือกทางที่ไม่ค่อยมีคนไป
 • Living life with no regrets. ใช้ชีวิตอย่าไปเสียดาย
 • Chase your dreams. ไล่ตามความฝัน
 • Creating my own sunshine. สร้างแสงตะวันของตัวเอง
 • The best is yet to come. สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง
 • Keep pushing forward. ก้าวไปข้างหน้าเสมอ
 • Life is what you make it. ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้น
 • Take a deep breath and enjoy the ride. สูดลมหายใจและมีความสุขกับการเดินทาง
 • The present is a gift, cherish it. ปัจจุบันคือของขวัญ ยอมรับมัน
 • Keep calm and carry on. ใจเย็นแล้วก้าวต่อไป
 • Finding happiness in the little things. มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ
 • Living in the now. ใช้ชีวิตกับปัจจุบัน
 • Living a life of adventure. การมีชีวิตคือการผจญภัย
 • Always stay true to yourself. จงเป็นตัวของตัวเอง
 • A day in the life. วันหนึ่งของชีวิต
 • Live life, love life. ใช้ชีวิต รักชีวิต
 • Life is a balancing act. ชีวิตคือการรักษาสมดุล
 • Keep your head up. เชิดหน้าเข้าไว้
 • Live with passion. ใช้ชีวิตกับแพชชั่น
 • Finding inspiration in the everyday. หาแรงบันดาลใจในทุกวัน
 • Always stay positive. จงคิดบวกเสมอ
 • Life is full of possibilities. ชีวิตมีความเป็นไปได้มากมาย
 • Choose happiness every day. เลือกความสุขในทุกวัน
 • Savoring every moment. มีความสุขกับทุกโมงยาม
 • Never stop exploring. อย่าหยุดค้นหา
 • Carving my own path. สร้างทางของตัวเอง
 • Life is a story, make it worth telling. ชีวิตคือเรื่องราว ทำให้มันน่าสนใจ
 • Find joy in the journey. หาความสุขในการเดินทาง
 • Love the life you live. รักชีวิตที่คุณมี
 • Happiness is a choice. ความสุขคือทางเลือก
 • Dream big, live bigger. ฝันให้ไกล ใช้ชีวิตให้ไกลกว่า
 • Celebrating life every day. ฉลองให้ชีวิตในทุกวัน
 • Never give up. อย่ายอมแพ้
 • Embracing the unknown. ยอมรับความไม่รู้
 • Take the leap of faith. ก้าวไปบนโชคชะตา
 • Every day is a fresh start. ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่
 • Dream it, believe it, achieve it. ฝัน เชื่อ และทำให้เป็นจริง
 • The journey is the reward. การเดินทางคือรางวัลชีวิต
 • Stay strong and carry on. จงเข้มแข็งและก้าวต่อไป
 • The beauty of life is in its unpredictability. ความไม่แน่นอนคือความสวยงามของชีวิต

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ความรัก 2024

 • Love is a beautiful thing. ความรักคือสิ่งสวยงาม
 • Head over heels. สมองมาก่อนความสวย
 • Love is in the air. รักอยู่ในอากาศ
 • All you need is love. สิ่งเดียวที่ต้องการคือรัก
 • You are my sunshine. คุณคือแสงตะวัน
 • Love conquers all. ความรักชนะทุกอย่าง
 • Happily ever after. มีความสุขตลอดไป
 • Love is a journey. ความรักคือการเดินทาง
 • Love is patient, love is kind. ความรักคือการอดทน ความมีเมตตา
 • Forever and always. ตลอดกาลและตลอดไป
 • You are my everything. เธอคือทุกอย่าง
 • You complete me. เธอเติมเต็มฉัน
 • Love is the answer. ความรักคือคำตอบ
 • I am in love with you. ฉันตกหลุมรักเธอ
 • My heart beats for you. หัวใจเต้นเพื่อเธอ
 • Love is a verb. ความรักคือการกระทำ
 • The greatest of these is love. สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือรัก
 • A love like ours. ความรักของเรา
 • I choose you. ฉันเลือกเธอ
 • Together is my favorite place to be. การอยู่ด้วยกันคือความสุข
 • I love you to the moon and back. รักเธอเท่าพระจันทร์
 • You make my heart skip a beat. เธอทำให้หัวใจสะดุดรัก
 • In your arms, I am home. ในอ้อมกอดเธอ ฉันถึงบ้าน
 • You are the missing piece of my puzzle. เธอคือชิ้นส่วนที่หายไป
 • You are my soulmate. เธอคือพรหมลิขิต
 • I love us. ฉันรักเราเวลาอยู่ด้วยกัน
 • I never knew love until I met you. ไม่รู้รักจนได้เจอเธอ
 • Every love story is beautiful, but ours is my favorite. ทุกเรื่องรักงดงาม แต่รักเราสวยงามที่สุด
 • You are my forever. เธอคือตลอดไป
 • I am grateful for our love. ฉันดีใจกับรักเรา
 • I love the way you love me. รักวิธีที่เธอรักฉัน
 • You are my happily ever after. เธอคือความสุขชั่วชีวิต
 • You are my person. เธอคือคนของฉัน
 • Love is not just a feeling, it is a choice. ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่คือทางเลือก
 • Love is my anchor. ความรักทำให้โบยบิน
 • I am yours forever. ฉันคือตลอดกาลของเธอ
 • Love is the most powerful force in the universe. ความรักคือพลังอันยิ่งใหญ่ในจักรวาล
 • Love is the language of the soul. ควมรักคือภาษาใจ
 • You are the love of my life. เธอคือรักเดียวในชีวิต
 • You are my best friend and my soulmate. เธอคือเพื่อนแท้และคู่ชีวิต
 • In a world full of chaos, you are my peace. ในโลกที่วุ่นวาย เธอคือความสงบ
 • You had me at hello. รักเธอตั้งแต่แรกเห็น
 • Love is a journey worth taking. รักคือการเดินทางที่คุ้มค่า
 • You make my world a better place. เธอทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น
 • You are my better half. เธอคือด้านที่ดีกว่าของฉัน
 • I love the way you look at me. ชอบสายตาที่เธอมองมา
 • Love is a beautiful adventure. รักคือการผจญภัยที่สวยงาม
 • You are my forever and always. เธอคือตลอดกาลและตลอดไป
 • I am so lucky to have you in my life. โชคดีที่มีเธอในชีวิต
 • I love the way you love me, flaws and all. ชอบที่เธอรักฉัน แม้จะผิดพลาด
 • You are the reason why I smile. เธอคือรอยยิ้มของฉัน
 • True love never dies. รักแท้ไม่มีวันตาย
 • You make my heart sing. เธอทำให้หัวใจร้องเพลง
 • I am lost in your love. หลงไปในรักเธอ
 • I am yours, always and forever. ฉันเป็นของเธอ ตลอดกาลและตลอดไป
 • You are my heart and soul. เธอคือหัวใจของฉัน
 • Love is the greatest adventure of all. รักคือการผจญภัย
 • You are my happy place. เธอคือบ้านของหัวใจ
 • Love is a beautiful mess. รักคือความวุ่นวายที่งดงาม
 • You are the one I want to spend the rest of my life with. เธอคือหนึ่งเดียวที่ฉันอยากใช้ชีวิตด้วย
 • You are the missing piece of my heart. เธอคือชิ้นส่วนหัวใจที่หล่นหาย
 • Love is worth the risk. รักที่กล้าเสี่ยง
 • You are the love of my life and my best friend. เธอคือรักและเพื่อนแท้
 • You complete me in every way. เธอเติมเต็มฉันในทุกทาง
 • Love is a journey, not a destination. รักคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมาย
 • You make my heart skip a beat, every time. เธอทำให้หัวใจสะดุดทุกครั้งเลย
 • I love you more than words can say. รักเธอมากกว่าถ้อยคำใด
 • My heart belongs to you. หัวใจฉันเป็นของเธอ
 • Love is the glue that holds us together. รักคือกาวใจ
 • You make me a better person. เธอทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 • You are the missing piece of my soul. เธอคือชิ้นส่วนวิญญาณที่หายไป
 • I love you to infinity and beyond. รักเธอจนอนันต์
 • Love is the greatest gift of all. รักคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่
 • You are my forever and my always. เธอคือความรักชั่วนิรันดร์
 • Love is the most beautiful thing in the world. รักคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลก
 • You are the one I want to grow old with. เธอคือคนที่ฉันอยากแก่ไปด้วยกัน
 • I love you more than yesterday, but not as much as tomorrow. รักเธอมากกว่าเมื่อวาน แต่ไม่น้อยกว่าพรุ่งนี้
 • You are my rock, my anchor, my everything. เธอคือทุกอย่าง
 • You are my home, my safe haven, my heart. เธอคือบ้าน สวรรค์ และหัวใจ
 • Love is the light that guides ความรักคือแสงส่องทาง