300 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ เท่ๆ เกี่ยวกับชีวิตและความรัก

แคปชั่นอังกฤษ หรือคำคมภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในถ้อยคำสั้น ๆ ที่เปี่ยมความหมาย บางครั้งก็ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจจากวันอันอ่อนล้า หรือปลุกพลังให้ลุกขึ้นสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต คำคมอังกฤษจำนวนไม่น้อยจึงได้รับความนิยมและส่งต่อกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ twitter เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านแคปชั่น คำคมอังกฤษสั้น ๆ ความหมายดี ๆ เพราะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้รับพลังบวกสำหรับต่อกรกับชีวิตประจำวันอันตึงเครียดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย วันนี้เราจึงได้รวบรวม 500 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ ไว้ในบทความนี้ ให้ทุกท่านได้นอนอ่านและซึมซับกับพลังบวกที่แคปชั่นอังกฤษเหล่านี้มอบให้ ดังนั้น หากพร้อมแล้วมาท่องโลกแคปชั่นกันเลยดีกว่า

 

100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิต 2023

 

Life is a journey, not a destination. ชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมาย

Every day is a new opportunity to create something amazing. ทุกวันคือโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆ

Life is too short to waste time on negativity. ชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาคิดลบ

Embrace the uncertainty of life and see where it takes you. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

Cherish every moment with those you love. ดื่มด่ำกับทุกจังหวะชีวิต

Life is like a camera, focus on the good times. ชีวิตก็เหมือนกล้อถ่ายรูป โฟกัสเฉพาะสิ่งสำคัญ

You only get one shot at life, make it count. เรามีแค่ชีวิตเดียว ใช้มันให้คุ้มค่า

The best things in life are the memories we’ve made. สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือความทรงจำที่เราร่วมสร้างขึ้นมา

Live your life to the fullest, don’t hold back. ใช้ชีวิตให้เต็มเหนี่ยว

Life is full of ups and downs, but it’s the journey that counts. ชีวิตมีขึ้นมีลง แต่การเดินทางเท่านั้นที่สำคัญ

Live in the moment and enjoy the little things. อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ

Life is a precious gift, cherish it. ชีวิตคือสิ่งมีค่า

Life is what you make it, so make it amazing. ชีวิตคือสิ่งที่เลือก เลือกให้ดี

Life is a beautiful thing, take a moment to appreciate it. ชีวิตคือสิ่งสวยงาม ดื่มด่ำกับมัน

Be yourself, everyone else is taken. เป็นตัวของตัวเอง

Life is about creating yourself, not finding yourself. ชีวิตคือการสร้างตัว ไม่ใช่ค้นหาตัวเอง

Don’t let fear hold you back from living your life. อย่าปล่อยให้ความกลัวฉุดเราจากการใช้ชีวิต

Life is a balance between holding on and letting go. ชีวิตคือสมดุลระหว่างการเหนี่ยวรั้งและปล่อยวาง

Life is short, make it sweet. ชีวิตสั้น ทำให้มันอ่อนหวาน

The best things in life are free. สิ่งดี ๆ ในชีวิตล้วนฟรี

Life is too short to be anything but happy. ชีวิตสั้น จงมีความสุข

Life is like a box of chocolates, you never know what you’re going to get. ชีวิตเหมือนกล่องช็อคโกแลต เราไม่รู้ว่าจะเปิดเจออะไร

Life is a journey, enjoy the ride. ชีวิตคือการเดินทาง จงมีความสุขกับมัน

Live your life with purpose and passion. ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและไฟฝัน

Life is a roller coaster, embrace the ride. ชีวิตคือรถไฟเหาะ จงยอมรับมัน

Life is a canvas, make it a masterpiece. ชีวิตเหมือผืนผ้าใบ วาดมันให้เป็นผลงานชิ้นเอก

Life is what happens when you’re busy making other plans. ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อขึ้นกำลังตั้งใจทำบางสิ่ง

Life is about making an impact, not an income. ชีวิตคือการสร้างผลกระทบ ไม่ใช่เงินทอง

Life is a precious gift, use it wisely. ชีวิตคือของขวัญมีค่า ใช้มันให้ดี

Life is about the people you meet and the memories you make. ชีวิตคือการพบผู้คนและสร้างความทรงจำ

Life is a journey, make sure you pack the right things. ชีวิตคือการเดินทาง ตรวจให้ดีว่าคุณเตรียมสัมภาระครบดี

Life is a story, make it a good one. ชีวิตคือเรื่องเล่า สร้างมันให้ดี

Life is like a garden, you reap what you sow. ชีวิตคือสวน คุณได้สิ่งที่หว่านลงไป

Life is too short to be anything but yourself. ชีวิตสั้น จงเป็นตัวเอง

Life is about living, not just existing. ชีวิตไม่ใช่การมีชีวิต แต่จงใช้ชีวิต

Life is a dance, enjoy the music. ชีวิตคือการเต้นรำ จงดื่มด่ำกับเสียงดนตรี

Life is a puzzle, put the pieces together. ชีวิตคือจิ๊กซอว์ ต่อมันเข้าด้วยกัน

Life is an adventure, go out and explore. ชีวิตคือการผจญภัย ออกไปค้นหามัน

Life is about taking risks and chasing your dreams. ชีวิตคือการเสี่ยงและไล่ตามความฝัน

Life is a game, play it to win. ชีวิตคือเกม จงเอาชนะมัน

Life is a roller coaster, hold on tight. ชีวิตคือรถไฟเหาะ จับมันไว้ดีๆ

Life is a journey, make it a good one. ชีวิตคือการเดินทาง สร้างทริปที่ดี

Life is a gift, open it up and enjoy it. ชีวิตคือของขวัญ เปิดแล้วมีความสุขกับมัน

Life is about the moments that take your breath away. ชีวิตคือโมงยามที่ทำให้คุณลืมหายใจ

Life is a journey, make sure you enjoy the ride. ชีวิตคือการเดินทาง อย่าลืมมีความสุขระหว่างทาง

Life is about the memories you make. ชีวิตคือความทรงจำที่เกิดขึ้น

Life is a work of art, make it a masterpiece. ชีวิตคืองานศิลปะ ทำมันให้เป็นงานชิ้นโบแดง

Life is a river, go with the flow. ชีวิตก็เหมือนแม่น้ำ ปล่อยมันลอยไป

Life is too short to hold grudges. ชีวิตสั้นกว่าจะเคียดแค้น

Life is about learning from your mistakes and growing. ชีวิตคือการเรียนรู้ความผิดพลาดและเติบโต

Life is a book, make it a bestseller. ชีวิตคือหนังสือ เขียนให้มันขายดี

Life is about following your heart and living with no regrets. ชีวิตคือการตามหัวใจและไม่เสียดาย

Life is a journey, enjoy the scenery. ชีวิตคือการเดินทาง ดื่มด่ำกับวิวระหว่างทาง

Life is about the relationships we build. ชีวิตคือความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้น

Life is a race, run your own pace. ชีวิตคือการวิ่งทางไกล วิ่งด้วยความเร็วของตัวเอง

Life is a journey, make it a beautiful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันสวยงาม

Life is about creating memories that last a lifetime. ชีวิตคือการสร้างความทรงจำที่จะอยู่ไปชั่วชีวิต

Life is a puzzle, find the missing pieces. ชีวิตคือตัวต่อ หาตัวต่อที่หายไป

Life is about being true to yourself. ชีวิตคือการเป็นตัวของตัวเอง

Life is a song, sing it with all your heart. ชีวิตคือบทเพลง ร้องมันด้วยหัวใจ

Life is about finding joy in the little things. ชีวิตคือการหาความสุขกับสิ่งเล็กๆ

Life is about taking chances and embracing change.

Life is a journey, enjoy the detours. ชีวิตคือการเดินทาง มีความสุขกับการหลงทางบ้าง

Life is a gift, appreciate it every day. ชีวิตคือของขวัญ ขอบคุณทุกวันที่มีชีวิต

Life is about finding your purpose and living it out. ชีวิตคือการหาจุดหมาย และใช้มันเป็นพลัง

Life is about making a difference in the world. ชีวิตคือการสร้างความแตกต่างในโลก

Life is a canvas, paint it with bright colors. ชีวิตคือผืนผ้าใบ ระบายมันให้มีสีสัน

Life is about the memories we create with those we love. ชีวิตคือการสร้างความทรงจำดี ๆ กับคนรัก

Life is a journey, make it a wild one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันมันส์สุดเหวี่ยง

Life is about taking care of yourself, body, mind, and soul. ชีวิตคือการดูแลสุขภาพ จิตใจ และวิญญาณ

Life is about overcoming obstacles and growing stronger. ชีวิตคือการเอาชนะอุปสรรคและแข็งแกร่งขึ้น

Life is a journey, make it an epic one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันยิ่งใหญ่

Life is about giving back and making a positive impact. ชีวิตคือการสร้างสิ่งดีๆ

Life is about learning from your failures and celebrating your successes. ชีวิตคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด และฉลองให้ความสำเร็จ

Life is about finding beauty in the world around us. ชีวิตคือการหาสิ่งสวยงามในโลกรอบตัวเรา

Life is a puzzle, put the pieces together with love. ชีวิตคือตัวต่อ ต่อมันเข้าด้วยกันด้วยความรัก

Life is about being kind to yourself and others. ชีวิตคือการปรานีตัวเองและคนอื่น

Life is about taking the road less traveled and discovering new adventures. ชีวิตคือการเลือกเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนเดิม แล้วผจญภัย

Life is about celebrating the moments that take our breath away. ชีวิตคือการเฉลิมฉลองโมงยามที่ทำให้หยุดหายใจ

Life is a dance, let your heart guide your steps. ชีวิตคือการเต้นรำ ปล่อยหัวใจให้เข้าจังหวะ

Life is about finding your passion and pursuing it relentlessly. ชีวิตคือการหาแรงบันดาลใจ และทำมันให้ดี

Life is about being grateful for what we have and not dwelling on what we lack. ชีวิตคือพอใจกับสิ่งที่เรามี

Life is a journey, make sure to stop and smell the roses. ชีวิตคือการเดินทาง บางครั้งก็ต้องหยุดชมดอกไม้ข้างทางบ้าง

Life is about finding balance and harmony in all aspects of our lives. ชีวิตคือการรักษาสมดุลกับสิ่งที่พบรอบตัว

Life is a gift, use it to create a life you love. ชีวิตคือของขวัญ ใช้มันสร้างสิ่งดีๆ

Life is about finding happiness in the present moment. ชีวิตคือการหาความสุขในปัจจุบัน

Life is a journey, make it a meaningful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันมีความหมาย

Life is about being open to new experiences and opportunities. ชีวิตคือการเปิดใจให้กับประสบการณ์ใหม่ๆ

Life is a puzzle, solve it with creativity and innovation. ชีวิตคือตัวต่อ ต่อมันด้วยความคิดสร้างสรรค์

Life is about connecting with others and building meaningful relationships. ชีวิตคือการเชื่อมต่อกับคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ดีๆ

Life is a journey, make it a joyful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันสดชื่น

Life is about pursuing your dreams and never giving up. ชีวิตคือการไล่ตามความฝันและไม่ยอมแพ้

Life is about finding your inner strength and resilience. ชีวิตคือการค้นหาความแข็งแกร่งภายใน

Life is about embracing the unknown and stepping outside your comfort zone. ชีวิตคือการยอมรับความไม่รู้และก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน

Life is a journey, make it a purposeful one. ชีวิตคือการเดินทาง ทำให้มันมีเป้าหมาย

Life is about loving and accepting yourself just the way you are. ชีวิตคือการรักและเข้าใจตัวเอง

Life is about finding meaning and purpose in everything we do. ชีวิตคือการค้นหาความหมายในสิ่งที่เราทำ

Live life to the fullest. ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

Enjoy every moment. มีความสุขกับทุกโมงยาม

Believe in yourself. เชื่อมั่นในตัวเอง

 

100 คำคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ 2023

 

Living my best life. มีชีวิตที่ดี

Smiling through it all. ยิ้มผ่านทุกอย่าง

Blessed and grateful. จงพอใจ

Keepin’ it real. เป็นตัวจริง

Life is a journey, enjoy the ride. จงมีความสุขกับการเดินทาง

Making memories. สร้างความทรงจำ

Good vibes only. อารมณ์ดีๆ เท่านั้น

Just living. แค่ใช้ชีวิต

Never stop dreaming. อย่าหยุดฝัน

Adventure awaits. การผจญภัยรออยู่

Life’s too short, live it up. ชีวิตสั้น ใช้มันให้ดี

Embrace the chaos. ยอมรับความโกลาหล

Love this life. รักชีวิตนี้

Always stay true to yourself. ซื่อตรงกับตัวเอง

Life is better with friends. ชีวิตดีเพราะมีเพื่อน

Living the dream. ใช้ชีวิตที่ฝัน

Keep shining. จงเปล่งประกาย

Finding joy in the simple things. มีความสุขกับสิ่งง่ายๆ

Living life on my terms. ใช้ชีวิตในแบบตัวเอง

Following my heart. ตามหัวใจ

Always grateful for this life. ดื่มด่ำกับชีวิต

Living fearlessly. ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัว

Keep moving forward. เดินไปข้างหน้า

The best things in life are free. สิ่งที่ดีในชีวิตนั้นฟรี

Living with purpose. ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย

Carpe diem. จงฉกฉวยวันเวลา

Always be kind. มีเมตตา

Make the most of every moment. ใช้ทุกนาทีให้มีค่า

Life is a precious gift. ชีวิตคือสิ่งมีค่า

Taking on the world. ออกไปสู้กับโลก

Good times and tan lines. ใช้ชีวิตแบบพักร้อน

Dancing through life. เต้นไป ใช้ชีวิตไป

Live every day like it’s your last. ใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้าย

Finding beauty in every moment. หาสิ่งสวยงามในทุกโมงยาม

Life is full of surprises. ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องประหลาดใจ

Always look on the bright side. มองด้านดีๆ

Being true to yourself is key. จริงใจต่อตัวเอง

Live in the moment. อยู่กับปัจจุบัน

Doing what makes my soul happy. ทำสิ่งที่มีความสุข

Grateful for the little things. ยินดีกับสิ่งเล็กๆ

Make every day count. ทำทุกวันให้มีความหมาย

Live, laugh, love. ใช้ชีวิต หัวเราะ มีความรัก

Appreciating the journey. ขอบคุณทุกการเดินทาง

Keep the faith. จงมีศรัทธา

Dream big, work hard. ฝันให้ไกล ทำงานหนัก

Finding my way. หาหนทางของตัวเอง

Striving for greatness. มุ่งไปสู่ความยิ่งใหญ้

Making a difference. สร้างความแตกต่าง

Embracing my individuality. ยอมรับความแตกต่าง

The world is my playground. โลกคือสนามเด็กเล่น

Enjoying every sunset. มองตะวันตกดิน

Life is too short to be anything but happy. ชีวิตสั้น จงมีความสุข

Take the path less traveled. เลือกทางที่ไม่ค่อยมีคนไป

Living life with no regrets. ใช้ชีวิตอย่าไปเสียดาย

Chase your dreams. ไล่ตามความฝัน

Creating my own sunshine. สร้างแสงตะวันของตัวเอง

The best is yet to come. สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง

Keep pushing forward. ก้าวไปข้างหน้าเสมอ

Life is what you make it. ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้น

Take a deep breath and enjoy the ride. สูดลมหายใจและมีความสุขกับการเดินทาง

The present is a gift, cherish it. ปัจจุบันคือของขวัญ ยอมรับมัน

Keep calm and carry on. ใจเย็นแล้วก้าวต่อไป

Finding happiness in the little things. มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ

Living in the now. ใช้ชีวิตกับปัจจุบัน

Living a life of adventure. การมีชีวิตคือการผจญภัย

Always stay true to yourself. จงเป็นตัวของตัวเอง

A day in the life. วันหนึ่งของชีวิต

Live life, love life. ใช้ชีวิต รักชีวิต

Life is a balancing act. ชีวิตคือการรักษาสมดุล

Keep your head up. เชิดหน้าเข้าไว้

Live with passion. ใช้ชีวิตกับแพชชั่น

Finding inspiration in the everyday. หาแรงบันดาลใจในทุกวัน

Always stay positive. จงคิดบวกเสมอ

Life is full of possibilities. ชีวิตมีความเป็นไปได้มากมาย

Choose happiness every day. เลือกความสุขในทุกวัน

Savoring every moment. มีความสุขกับทุกโมงยาม

Never stop exploring. อย่าหยุดค้นหา

Carving my own path. สร้างทางของตัวเอง

Life is a story, make it worth telling. ชีวิตคือเรื่องราว ทำให้มันน่าสนใจ

Find joy in the journey. หาความสุขในการเดินทาง

Love the life you live. รักชีวิตที่คุณมี

Happiness is a choice. ความสุขคือทางเลือก

Dream big, live bigger. ฝันให้ไกล ใช้ชีวิตให้ไกลกว่า

Celebrating life every day. ฉลองให้ชีวิตในทุกวัน

Never give up. อย่ายอมแพ้

Embracing the unknown. ยอมรับความไม่รู้

Take the leap of faith. ก้าวไปบนโชคชะตา

Every day is a fresh start. ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่

Dream it, believe it, achieve it. ฝัน เชื่อ และทำให้เป็นจริง

The journey is the reward. การเดินทางคือรางวัลชีวิต

Stay strong and carry on. จงเข้มแข็งและก้าวต่อไป

The beauty of life is in its unpredictability. ความไม่แน่นอนคือความสวยงามของชีวิต

 

100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ความรัก 2023

Love is a beautiful thing. ความรักคือสิ่งสวยงาม

Head over heels. สมองมาก่อนความสวย

Love is in the air. รักอยู่ในอากาศ

All you need is love. สิ่งเดียวที่ต้องการคือรัก

You are my sunshine. คุณคือแสงตะวัน

Love conquers all. ความรักชนะทุกอย่าง

Happily ever after. มีความสุขตลอดไป

Love is a journey. ความรักคือการเดินทาง

Love is patient, love is kind. ความรักคือการอดทน ความมีเมตตา

Forever and always. ตลอดกาลและตลอดไป

You are my everything. เธอคือทุกอย่าง

You complete me. เธอเติมเต็มฉัน

Love is the answer. ความรักคือคำตอบ

I am in love with you. ฉันตกหลุมรักเธอ

My heart beats for you. หัวใจเต้นเพื่อเธอ

Love is a verb. ความรักคือการกระทำ

The greatest of these is love. สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือรัก

A love like ours. ความรักของเรา

I choose you. ฉันเลือกเธอ

Together is my favorite place to be. การอยู่ด้วยกันคือความสุข

I love you to the moon and back. รักเธอเท่าพระจันทร์

You make my heart skip a beat. เธอทำให้หัวใจสะดุดรัก

In your arms, I am home. ในอ้อมกอดเธอ ฉันถึงบ้าน

You are the missing piece of my puzzle. เธอคือชิ้นส่วนที่หายไป

You are my soulmate. เธอคือพรหมลิขิต

I love us. ฉันรักเราเวลาอยู่ด้วยกัน

I never knew love until I met you. ไม่รู้รักจนได้เจอเธอ

Every love story is beautiful, but ours is my favorite. ทุกเรื่องรักงดงาม แต่รักเราสวยงามที่สุด

You are my forever. เธอคือตลอดไป

I am grateful for our love. ฉันดีใจกับรักเรา

I love the way you love me. รักวิธีที่เธอรักฉัน

You are my happily ever after. เธอคือความสุขชั่วชีวิต

You are my person. เธอคือคนของฉัน

Love is not just a feeling, it is a choice. ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่คือทางเลือก

Love is my anchor. ความรักทำให้โบยบิน

I am yours forever. ฉันคือตลอดกาลของเธอ

Love is the most powerful force in the universe. ความรักคือพลังอันยิ่งใหญ่ในจักรวาล

Love is the language of the soul. ควมรักคือภาษาใจ

You are the love of my life. เธอคือรักเดียวในชีวิต

You are my best friend and my soulmate. เธอคือเพื่อนแท้และคู่ชีวิต

In a world full of chaos, you are my peace. ในโลกที่วุ่นวาย เธอคือความสงบ

You had me at hello. รักเธอตั้งแต่แรกเห็น

Love is a journey worth taking. รักคือการเดินทางที่คุ้มค่า

You make my world a better place. เธอทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

You are my better half. เธอคือด้านที่ดีกว่าของฉัน

I love the way you look at me. ชอบสายตาที่เธอมองมา

Love is a beautiful adventure. รักคือการผจญภัยที่สวยงาม

You are my forever and always. เธอคือตลอดกาลและตลอดไป

I am so lucky to have you in my life. โชคดีที่มีเธอในชีวิต

I love the way you love me, flaws and all. ชอบที่เธอรักฉัน แม้จะผิดพลาด

You are the reason why I smile. เธอคือรอยยิ้มของฉัน

True love never dies. รักแท้ไม่มีวันตาย

You make my heart sing. เธอทำให้หัวใจร้องเพลง

I am lost in your love. หลงไปในรักเธอ

I am yours, always and forever. ฉันเป็นของเธอ ตลอดกาลและตลอดไป

You are my heart and soul. เธอคือหัวใจของฉัน

Love is the greatest adventure of all. รักคือการผจญภัย

You are my happy place. เธอคือบ้านของหัวใจ

Love is a beautiful mess. รักคือความวุ่นวายที่งดงาม

You are the one I want to spend the rest of my life with. เธอคือหนึ่งเดียวที่ฉันอยากใช้ชีวิตด้วย

You are the missing piece of my heart. เธอคือชิ้นส่วนหัวใจที่หล่นหาย

Love is worth the risk. รักที่กล้าเสี่ยง

You are the love of my life and my best friend. เธอคือรักและเพื่อนแท้

You complete me in every way. เธอเติมเต็มฉันในทุกทาง

Love is a journey, not a destination. รักคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมาย

You make my heart skip a beat, every time. เธอทำให้หัวใจสะดุดทุกครั้งเลย

I love you more than words can say. รักเธอมากกว่าถ้อยคำใด

My heart belongs to you. หัวใจฉันเป็นของเธอ

Love is the glue that holds us together. รักคือกาวใจ

You make me a better person. เธอทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม

You are the missing piece of my soul. เธอคือชิ้นส่วนวิญญาณที่หายไป

I love you to infinity and beyond. รักเธอจนอนันต์

Love is the greatest gift of all. รักคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่

You are my forever and my always. เธอคือความรักชั่วนิรันดร์

Love is the most beautiful thing in the world. รักคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลก

You are the one I want to grow old with. เธอคือคนที่ฉันอยากแก่ไปด้วยกัน

I love you more than yesterday, but not as much as tomorrow. รักเธอมากกว่าเมื่อวาน แต่ไม่น้อยกว่าพรุ่งนี้

You are my rock, my anchor, my everything. เธอคือทุกอย่าง

You are my home, my safe haven, my heart. เธอคือบ้าน สวรรค์ และหัวใจ

Love is the light that guides ความรักคือแสงส่องทาง