30 แคปชั่นเลือกตั้ง ภาษาอังกฤษ

วันเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้ว ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้สิทธิในฐานะพลเมืองของประเทศประชาธิปไตย เลือกผู้แทนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา ซึ่งไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนไหน พรรคใด ก็สุดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ไม่มีผิดไม่มีถูก แต่ที่สำคัญคือการไม่นอนหลับทับสิทธิ์ ออกไปเลือกตั้งกัน ใช้เวลาไม่นาน โดยวันนี้เราได้เลือก 30 แคปชั่นเลือกตั้ง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลไทยมาฝากทุกท่านให้ได้เลือกใช้กันตั้งสเตตัสในโซเชียลมีเดียพร้อมแล้วมาดูกันเลย

แคปชั่นเลือกตั้ง 2023

“Today we cast our vote for a brighter future.” เราเลือกตั้งวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

“Voting is not just a right, it’s a responsibility.” การเลือกตั้งไม่ใช่แค่สิทธิ แต่เป็นหน้าที่

“The future is in our hands. Let’s make our voices heard.” อนาคตอยู่ในมือเรา มาทำให้เสียงของเราได้ยินกัน

“Every vote counts. Let’s make history together.” ถูกบัตรลงคะแนนสำคัญ มาสร้างประวัติศาสตร์กัน

“Our vote is our power. Let’s use it to create change.” เสียงของเราคืออำนาจ ใช้มันสร้างความเปลี่ยนแปลง

“Don’t wait for change, be the change. Vote today.” อย่ารอการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ไปเลือกตั้ง

“Election day is not just about winning or losing, it’s about participation.” วันเลือกตั้งไม่ใช่แค่ชนะหรือแพ้ แต่เป็นการมีส่วนร่วม

“Today we honor those who fought for our right to vote by casting our ballot.” วันนี้เราสดุดีผู้ที่ต่อสู้ให้เราได้เลือกตั้ง ด้วยการออกไปใช้เสียง

“Your vote is your voice. Make it count.” คะแนนเสียงคือสิทธิของคุณ ทำให้มันคุ้มค่า

“The future of our country depends on our actions today. Vote like your life depends on it.” อนาคตของประเทศอยู่ที่เสียงของเราในวันนี้

 

แคปชั่นเลือกตั้ง ภาษาอังกฤษ

แคปชั่นการเมือง การเลือกตั้ง 2023

“Politics affects us all, whether we like it or not.” การเมืองส่งผลกระทบต่อทุกคน ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม

“The decisions made by politicians have real-life consequences.” การตัดสินใจของนักการเมืองส่งผลกระทบต่อทุกคน

“In a democracy, politics is not a spectator sport.” ในประชาธิปไตย การเมืองไม่ใช่กีฬาของผู้ชม

“Our future depends on the politicians we elect today.” อนาคตของเราขึ้นอยู่กับนักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปวันนี้

“If you don’t participate in politics, you are leaving your future in someone else’s hands.” ถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้ง คุณปล่อยให้อนาคตอยู่ในมือคนอื่น

“Politics is too important to be left to the politicians.” การเมืองสำคัญเกินกว่าจะปล่อยไว้ในมือของนักการเมือง

“The price of apathy towards politics is to be ruled by evil men.” ราคาของความใจอ่อนในการเมืองคือการถูกปกครองโดยทรราช

“Politics is the art of making the possible seem impossible.” การเมืองคือศิลปะของการสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

“Our political system may not be perfect, but it’s still our responsibility to engage with it.” ระบบการเมืองเราไม่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะไปเลือกตั้ง

“Politics is not just a game, it’s about people’s lives and livelihoods.” การเมืองไม่ใช่เกม มันคือชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน

 

แคปชั่นเลือกตั้ง ภาษาอังกฤษ

แคปชั่นเลือกตั้งฮาๆ 2023

“Politicians: promises made, promises broken.” นักการเมืองสัญญาและยกเลิกสัญญานั้น

“Why did the politician break up with his girlfriend? He wanted to be free to make more promises.” ทำไมนักการเมืองเลิกกับแฟน เพราะเค้าต้องการมีอิสระในการสัญญาอีกเรื่อยๆ

“Politics: where the truth is optional and the drama is mandatory.” การเมืองคือความจริงเป็นทางเลือก และดราม่าคือเรื่องจำเป็น

“Why did the politician cross the road? To get to the other side of the aisle.”

“Politics is like a game of chess, except the pieces are all clowns.” การเมืองก็เหมือนกระดานหมากรุก แต่ทุกหมากคือตัวตลก

“I don’t always follow politics, but when I do, I prefer to watch it on mute.” ไม่ชอบตามข่าวการเมือง แต่เวลาดูก็จะปิดเสียงดู

“Politics: the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.” การเมืองคือมองหาปัญหา และหาวิธีแก้ผิดๆ

“Politicians are like diapers. They should be changed often and for the same reason.” นักการเมืองก็เหมือนผ้าอ้อม ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

“Politics: the only profession where you can be wrong most of the time and still keep your job.” นักการเมืองคืออาชีพที่คุณอาจทำผิดเป็นประจำ แต่ยังไม่ตกงาน

“I tried to get involved in politics, but then I realized I don’t like working with people who are good at lying.” อยากเล่นการเมือง แต่ก็ไม่ชอบอยู่กับคนที่โกหกเก่งๆ