สินเชื่อไทยเครดิต ปรับโครงสร้างหนี้ 2566

ความสุขและความฝันอันสูงสุดของคนเป็นหนี้นั้น คงหนี้ไม่พ้นการปลดหนี้ ปลดภาระทั้งหมดที่แบกไว้ และด้วยนโยบายพร้อมกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งต่างตอบรับและพร้อมเข้าช่วยแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้ของทุกท่าน ซึ่งในครั้งนี้เราจึงได้หยิบยกข้อมูลและรายละเอียดของรายการสินเชื่อรวมหนี้ไทยเครดิต หนึ่งในธนาคารที่มีความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อรวมหนี้ไว้ที่เดียวเพื่อให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นครั้งใหม่ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นอย่ารอช้า เราไปดูกันเลยว่าสินเชื่อรวมหนี้ไทยเครดิตนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 

ปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยเครดิต (รวมหนี้มาไว้ที่เดียว)

ธนาคารไทยเครดิตเป็นอีกหนึ่งธนาคารรายย่อยที่มีวัตถุประสงค์มุ่งสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมนำเสนอสินเชื่อในลักษณะของไมโครไฟแนนซ์ ซึ่งจะเป็นสินเชื่อรายย่อยจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้ปลอดหนี้และปลดภาระ พร้อมทั้งสามารถสร้างวินัยทางการเงินให้ดีขึ้น ซึ่งในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำสินเชื่อรวมหนี้ไทยเครดิต ซึ่งจะสามารถช่วยให้ทุกท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ง่าย ๆ จากการรวมหนี้ไว้ที่เดียว ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ปลดภาระหนี้ซึ่งสำหรับบางท่านอาจจะผ่อนหลายที่ให้สามารถนำหนี้มารวมไว้ที่เดียว ผ่อนเยอะที่เดียวจบได้ โดยเรามีสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกท่าน 2 รายการ ดังนี้

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส ไทยเครดิต

 

สินเชื่อรายการนี้ของธนาคารไทยเครดิตเป็นหนึ่งในสินเชื่อรวมหนี้ไว้ที่เดียวตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้ลูกค้าสามารถรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งท่านอาจจะมีกับสถาบันการเงินอื่น ให้รีไฟแนนซ์มารับวงเงินส่วนเพิ่มซึ่งจะเป็นการให้สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมหนี้ไว้ที่เดียวกับธนาคารไทยเครดิต ซึ่งทุกท่านจะสามารถดำเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ

 • เป็นการรวมหนี้ภายในธนาคารเดียวกัน หมายถึง ท่านจะสามารถรวมหนี้เป็นก้อนเดียวได้โดยมีหนี้สินเชื่อบ้านและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารไทยเครดิต
 • เป็นการรวมหนี้โดยการโอนหนี้สินเชื่อรายย่อย จากสถาบันอื่น ๆ มารวมกันไว้ที่ธนาคารไทยเครดิต
 • เป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านมาจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมกับขอรวมหนี้ไว้ที่เดียวกับสินเชื่อรายย่อยของธนาคารไทยเครดิต

 

โดยการดำเนินการดังนี้ ทุกท่านจะสามารถรวมหนี้ไว้ที่เดียวและผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทันที ขอเพียงทุกท่านมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • กรณีเป็นพนักงานประจำในบริษัททั่วไปหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท โดยจะต้องรับเงินสุทธิไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทขึ้นไปมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • กรณีเป็นพนักงานในบริษัทชั้นนำ จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท และต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

ทั้งนี้สำหรับสินเชื่อรวมหนี้ไทยเครดิตรายการนี้ เจ้าของกิจการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณารายละเอียดและข้อมูล จะพบว่าสินเชื่อรวมหนี้ไทยเครดิตนั้น จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปที่เป็นพนักงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และกำลังผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่นและมีความต้องการรวมหนี้ไว้ที่เดียว ซึ่งอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยท่านจะได้รับการพิจาณราและรวมหนี้ไทยเครดิตได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เราได้นำเสนอไป โดยหากท่านสนใจและหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อและสมัครสินเชื่อได้ทันทีที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยสาขาใกล้บ้านท่าน

 

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ไทยเครดิต

 

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลไทยเครดิต เป็นอีกหนึ่งรายการสินเชื่อที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ โดยเงื่อนไขแรกคือ ทุกท่านจะต้องรับเงินเดือนอย่างน้อย 2 หมื่นบาทขึ้นไป ซึ่งรายการสินเชื่อรวมหนี้ไทนเครดิตนี้จะสามารถให้วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้แก่ท่านได้ เมื่อชำระแล้วก็สามารถดำเนินการเบิกถอนใช้ใหม่ได้ทันที ซึ่งสำหรับท่านที่กำลังมองหาสินเชื่อรวมหนี้ไว้ที่เดียวก็สามารถสมัครและขอวงเงินได้เช่นกัน

ข้อมูลและจุดเด่นของสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุดได้ถึง 2 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 8.88% ต่อปี
 • จ่ายคืนขั้นต่ำได้ต่ำสุดเพียง 3% เท่านั้น
 • ใช้รีไฟแนนซ์ หรือรวมหนี้ไว้ที่เดียวได้ง่าย ๆ
 • เป็นวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อ

สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลรายการนี้ได้ โดยทางธนาคารได้ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ
 • ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งรายได้นั้นสามารถนำรวมร่วมกับเงินเดือน รายได้อื่น ๆ ที่รับเท่า ๆ กันทุกเดือนได้
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถได้รับวงเงินพิเศษไว้สำหรับใช้จ่ายหรืออาจจะสามารถรวมหนี้ไว้ที่เดียวได้แบบสบาย ๆ ผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยการจ่ายชำระขั้นต่ำสุดได้ถึง 3% และหากสนใจก็สามารถกด ที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสนใจและให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อประสานงานกลับเพื่อดำเนินการต่อไป

อ้างอิง 1 2