ทวงหนี้เวลาไหนผิดกฎหมาย 2566

การเป็นหนี้เป็นสินไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย์เลยแม้แต่น้อย เพราะเมื่อถึงเวลาชำระหนี้ก็ต้องหาเงินมาชำระให้ตรงตามเวลา ยิ่งเวลาที่หมุนเงินไม่ทัน ผิดนัดชำระหนี้แล้ว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเครดิตทางการเงินแล้ว ยังอาจถูกตามทวงหนี้ทำให้อับอายอีกด้วย อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นเจ้าหนี้แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถทำอะไรกับลูกหนี้ได้ตามอำเภอใจ เพราะบ้านเมืองมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งช่วงเวลาและวิธีการที่ใช้ในการทวงหนี้

 

เจ้าหนี้คือใคร

เจ้าหนี้คือผู้มีสิทธิทวงหนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ธนาคาร ผู้ให้บริการสินเชื่อ ทั้งหนี้ในและนอกระบบ รวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ตามกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้ ซึ่งหากลูกหนี้ทวงถามต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจมาแสดงด้วย

ทวงหนี้เวลาไหนผิดกฎหมาย

เจ้าหนี้สามารถดำเนินการทวงหนี้ด้วยตัวเอง โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกซ์ เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่าง 08.00 – 20.00 น. ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ วันหยุดราชการ สามารถทวงหนี้ได้ระหว่าง 08.00 – 18.00 น. ดังนั้น หากถามว่าทวงหนี้เวลาไหนผิดกฎหมาย ก็คือวันธรรมดา หลังสองทุ่มเป็นต้นไป และในวันหยุดหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปนั่นเอง หากพบว่าเจ้าหนี้มีการทวงหนี้นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ลูกหนี้สามารถฟ้องร้องได้โดยมีโทษปรับเจ้าหนี้ 1 แสนบาท และต้องทวงหนี้กับตัวลูกหนี้ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเท่านั้น ห้ามไปทวงหนี้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง แฟน เพื่อนของลูกหนี้เป็นอันขาด มิฉะนั้น จะมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท

ทวงหนี้แบบไหนผิดกฎหมาย

1.ทวงถามหนี้กับคนอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้ เว้นแต่บุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้

2.บอกความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่น เนื่องจากกฎหมายไม่ให้ประจานลูกหนี้ หรือทำให้ลูกหนี้เสียชื่อเสียง โดยบอกคนที่ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้น เป็นคนในครอบครัวลูกหนี้ เช่น สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน และกรณีที่บุคคลอื่นถามเจ้าหนี้ว่า “มาติดต่อเพราะสาเหตุอะไร”

3.ใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจ บนซองจดหมาย หนังสือหรือสื่อใด ๆ ให้ (บุคคลอื่น) เข้าใจว่า ติดต่อเพื่อทวงหนี้

4.ติดต่อ แสดงตนทำให้ผู้ติดต่อด้วยเข้าใจผิด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อของลูกหนี้

5.ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น ถือว่ามีความผิด ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

6.ใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น

7.ทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศ