advertisement

70 แคปชั่นอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ ล่าสุด 2023

หลังจากที่เราเคยเขียนบทความเกี่ยวกับแคปชั่นอังกฤษ และคำคมภาษาอังกฤษ ไปเมื่อหลายปีก่อนและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก วันนี้ Bkklovehoro.com จึงกลับมาอีกครั้งกับ แคปชั่นภาษาอังกฤษใหม่ ๆ พร้อมคำแปลภาษาไทย แบบที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน โดยเราได้คัดเลือกแคปชั่นอังกฤษปังๆ โดนๆ ที่มั่นใจว่าจะเรียกยอด LIKE ได้อย่างแน่นอน มาให้ทุกท่านได้เลือกนำไปใช้แล้วในบทความนี้

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

แคปชั่นอ่อย

แคปชั่นอังกฤษ

แคปชั่นกวนๆ

แคปชั่นน่ารักๆ

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ ความหมายดีๆ 2023

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

1.If it keeps you happy, keep it private. อะไรที่ทำให้มีความสุข ให้เก็บมันเป็นเรื่องส่วนตัว

2.A private life is a happy life. ชีวิตที่เป็นส่วนตัว คือ ชีวิตที่เป็นสุข

3.Not everyone deserves to know the real you. ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรจะรู้จักตัวตนที่แท้ของคุณ

4.Train yourself to take nothing personally. ฝึกให้ตัวเองไม่ถือสิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัว

5.If you want to succeed. You have to read. ถ้าอยากประสบความสำเร็จ ต้องอ่านให้มาก

6.The best apology is changing behavior. คำขอโทษที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

7.Your future needs you, not your past. อนาคตต้องการคุณ ไม่ใช่อดีต

8.If you want to be trusted. Be honest. ถ้าอยากน่าเชื่อถือ จงซื่อสัตย์

9.At your lowest. You realized a lot. ในห้วงต่ำสุดของชีวิต เราเรียนรู้หลายสิ่ง

10.Trust your intuition. It never lies. เชื่อลางสังหรณ์ มันไม่เคยโกหก

 

คำคมภาษาอังกฤษ 2023

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

11.Maturity is mindset, not age. วุฒิภาวะมาจากความคิด ไม่ใช่อายุ

12.The strongest hearts have the most scars. หัวใจที่เข้มแข็ง เต็มไปด้วยรอยบาดแผล

13.Be real, not perfect. เป็นคนจริง ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ

14.Fall in love with souls, not faces. ตกหลุมรักวิญญาณ ไม่ใช่ใบหน้า

15.Your comfort zone is killing your potential. คอมฟอร์ตโซนของคุณกำลังฆ่าความสามารถ

16.Be nice to yourself while you’re learning. ใจดีกับตัวเองขณะที่กำลังเรียนรู้

17.Make money but act broke. หาเงินเยอะ ๆ แต่ใช้ชีวิตเหมือนถังแตก

18.Learn to react less. เรียนรู้ที่จะตอบโต้ให้น้อยลง

19.Be obsesses with becoming the best version of yourself. หมกมุ่นในการเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

20.Everyday is today you vs yesterday you. ทุกวันคือการต่อสู้ระหว่างคุณวันนี้กับคุณเมื่อวาน

 

แคปชั่นฮีลใจ ภาษาอังกฤษ 2023

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

21.Cutting off toxic people is self-care. ตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิต คือ การรักตัวเอง

22.You’re not failing, you’re just learning. คุณไม่ได้ล้มเหลว แค่กำลังเรียนรู้

23.Stay close to people who make you smile. อยู่ใกล้ ๆ คนที่ทำให้ยิ้มได้

24.Be proud of how far you’ve come. ภูมิใจว่าเธอมาไกลแค่ไหนแล้ว

25.You are bigger than your anxious thought. คุณใหญ่กว่าความคิดกังวลของคุณ

26.Give yourself time and you will get better. ให้เวลากับตัวเองแล้วจะดีขึ้น

27.Problems are part of life, facing them is an art of life. ปัญหาคือส่วนหนึ่งของชีวิต การเผชิญหน้ามันคือศาสตร์แห่งการใช้ชีวิต

28.Learn to be strong alone. เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งเพียงลำพัง

29.Some people deserves your silence. บางคนก็คู่ควรกับความเงียบของเธอ

30.Nothing lasts forever, not even pain. ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน ความเจ็บปวดก็เช่นกัน

 

แคปชั่นเรียนจบ ภาษาอังกฤษ 2023

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

31.A journey of a thousand miles begin with a single step. การเดินทางหลายพันไมล์เริ่มที่ก้าวแรก

32.Success doesn’t rush. The greatest reward is the journey. ความสำเร็จไม่ได้รีบร้อน รางวัลที่ยิ่งใหญ่คือการเดินทาง

33.Graduation is not the end. It’s the beginning. การเรียนจบไม่ใช่ปลายทาง แต่คือจุดเริ่มต้น

34.Graduation is the first step to truly living. การเรียนจบคือก้าวแรกสู่ชีวิตจริง

35.The best way to predict future is to create it. การคาดการณ์อนาคตได้ดีที่สุด คือ การสร้างมัน

36.Be bold, be courageous, be your best. จงกล้า ห้าวหาญ และเป็นเวอร์ที่ดีที่สุด

37.Don’t underestimate the power of your dream. อย่าดูแคลนความฝันของตัวเอง

38.Don’t stop learning after your graduation. อย่าหยุดเรียนรู้หลังเรียนจบ

39.Follow your fear. It leads to success. ตามความกลัวไป มันจะนำทางสู่ความสำเร็จ

40.Success looks incredible on you. ความสำเร็จคู่ควรกับเธอมากเลย

 

แคปชั่นความสำเร็จ ภาษาอังกฤษ 2023

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

41.Some good byes are good for mental health. บางการจากลาดีต่อสุขภาพจิต

42.Never let anyone hear you complain. อย่าให้ใครได้ยินคุณบ่น

43.Admit when you’re wrong. กล้ายอมรับเมื่อเป็นฝ่ายผิด

44.Take yourself seriously. เคี่ยวกรำกับตัวเองให้หนัก

45.Reinforce the habit of showing up. พยายามสร้างนิสัยทีละนิด

46.Learn to remain calm during chaos. เรียนรู้ที่จะทำใจให้สงบแม้ในยามโกลาหล

47.Don’t share your plan with anyone. อย่าบอกแผนการของคุณกับใคร

48.Don’t talk about intimate details of your lifestyle. อย่าเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากไป

49.Never talk about how heroic you are. อย่าเล่าวีรกรรมของตัวเอง

50.Never talk about your family problem. อย่าเล่าปัญหาครอบครัว

 

แคปชั่นคนโสด คำคมคนโสด ภาษาอังกฤษ 2023

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

51.Vibe alone until you’re valued. อยู่คนเดียวจนกว่าคุณจะเปี่ยมคุณค่า

52.Being alone is a power very few can handle. การอยู่คนเดียวคือพลังที่น้อยคนจะทำได้

53.Never accept respect. อย่ายอมรับการไม่เคารพ

54.Learn how to say no without feeling bad. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิด

55.Your only permanent home is your body. Take good care of it. บ้านเดียวที่ถาวร คือ สุขภาพร่างกายของคุณ ดูแลมันให้ดี

56.Be nicer to yourself. ใจดีกับตัวเองหน่อย

57.Your life. Your choice. Your success. ชีวิตของคุณ ทางเลือกของคุณ ความสำเร็จของคุณ

58.Win in your mind and you will win in reality. ชนะในใจแล้วจะชนะในความเป็นจริง

59.Have a small social circle with high value. มีสังคมที่เล็ก แต่เปี่ยมคุณภาพ

60.Never afraid to walk alone sometime. อย่ากลัวที่จะเดินคนเดียวเป็นบางครั้ง

 

แคปชั่นหวานๆ ภาษาอังกฤษ 2023

แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ

61.Stay where your presence matter. อยู่ในที่ ๆ คุณมีความสำคัญ

62.Take it one day at a time. ทำวันนี้ให้ดี วันหน้าค่อยว่ากัน

63.It’s okay to be imperfect. มันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบ

64.Make space for better things in life. เหลือพื้นที่สำหรับสิ่งดีๆ ในชีวิตบ้างนะ

65.It’s okay if today didn’t go as planned. มันโอเคถ้าวันนี้จะไม่ได้เป็นไปตามแผน

66.Your happiness is non-negotiable. ความสุขของเธอ ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้

67.The World is better place because of you. โลกน่าอยู่ขึ้นเพราะคุณ

68.Stop watering dead plant. หยุดรดน้ำต้นไม้ที่ตายแล้ว

69.Take care of what you love. ดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรัก

70.Give your energy to the right people. ใช้พลังงานไปกับคนที่ใช่