advertisement

50 Caption ภาษาอังกฤษ อ่อย ความรัก ความหมายดีๆ 2023

Caption ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อย สามารถเปลี่ยนชีวิตคนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ แม้เป็นเพียงถ้อยคำหรือวลีสั้น ๆ แต่ก็อาจฉุดใครคนหนึ่งขึ้นจากหลุมบ่อแห่งความมืดมิดได้ โดยเฉพาะ Caption ให้กำลังใจที่มาถูกที่ถูกเวลา ดังนั้น วันนี้ Bkklovehoro.com จึงได้รวบรวม 50 Caption ภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดีๆ มาให้ทุกท่านได้เลือกใช้นำไปตั้ง status ใน facebook หรือ Instagram เพื่อบ่งบอกความรู้สึกหรือส่งให้กับคนที่เรารักและห่วงใย

Caption ภาษาอังกฤษ อ่อย 2023

1.Wish you be mine. อยากให้เธอเป็นของเรา

2.I adore you now and forever. รักเธอเดี๋ยวนี้และเสมอไป

3.Everyday is just for you. ทุกวันของฉันเป็นของเธอ

4.Still can’t believe that you’re mine. ยังไม่อยากเชื่อว่าเธอเป็นของฉัน

5.You are my favourite notification. เธอคือการแจ้งเตือนโปรดของฉัน

6.I’m luck to have you. ฉันโชคดีจังที่มีคุณ

7.You are still in my heart. เธอยังอยู่ในใจเสมอ

8.You are the easiest YES I’ve ever said. คุณคือคนที่ใช่ง่ายที่สุดที่ฉันเคยพบ

9.Baby you are magic. ที่รัก เธอคือเวทมนต์ในชีวิตฉัน

10.You smell and feel like love. เธอสัมผัสและมีกลิ่นราวกับความรัก

 

Caption ภาษาอังกฤษ สั้นๆ 2023

11.Be kind to youself today. วันนี้ใจดีกับตัวเองหน่อยนะ

12.Beauty is simplicity. ความงดงาม คือ ความเรียบง่าย

13.Be patient with your progress. อดทนกับพัฒนาการของตัวเอง

14.It hurts but it will change you. มันเจ็บปวด แต่มันจะเปลี่ยนคุณ

15.You are allowed to re-write your story. คุณเท่านั้นที่จะเขียนชีวิตตัวเองได้

16.Everybody has a chapter they don’t read out loud. ทุกคนมีบทหนึ่งในชีวิตที่ไม่อยากให้ใครรู้

17.Choose yourself more often. เลือกตัวเองบ่อยขึ้นหน่อยนะ

18.It’s more peaceful when it’s private. ยิ่งเป็นส่วนตัว ยิ่งรู้สึกสงบ

19.Everything is hard, before it’s easy. ทุกสิ่งยากก่อนที่จะง่าย

20.No risk, no story. ไม่เสี่ยงก็ไม่มีเรื่องเล่า

 

Caption ภาษาอังกฤษ ความรัก 2023

21.Let it hurt, let it heal and let it go. ปล่อยให้ใจเจ็บ เยียวยา และปล่อยวาง

22.Listen to your heart. It knows best. ฟังเสียงของหัวใจ มันรู้ดีที่สุด

23.My heart is not for everybody. หัวใจของฉันไม่ใช่ของคนทุกคน

24.Heart has a funny way of healing. หัวใจมีวิธีเยียวยาที่น่าขัน

25.For what it’s worth. It is never too late. ไม่มีคำว่าสายสำหรับสิ่งที่สำคัญ

26.It its rare to find someone like you. มันยากยิ่งจะหาคนแบบคุณ

27.My heart is just beats differently for you. หัวใจฉันเต้นผิดปกติยามอยู่ใกล้คุณ

28.One day love will invite you in. วันหนึ่งความรักจะพานพบคุณ

29.You are not alone. เธอไม่ได้โดดเดี่ยว

30.I’m proud of you. ฉันภูมิใจในตัวคุณนะ

 

Caption ภาษาอังกฤษ ชีวิต 2023

31.Protect your peace. ปกป้องความสงบของคุณ

32.Embrace all that is you. ยอมรับทุกสิ่งที่เป็นตัวคุณ

33.You are one of the kind. เธอคือแบบฉบับหนึ่งเดียว

34.Be proud of who you have become. จงภูมิใจกับตัวเองในปัจจุบัน

35.Your boundaries don’t have explanation. โลกส่วนตัวของคุณไม่ต้องการคำอธิบาย

36.Accepting. Learning. Developing. ยอมรับ เรียนรู้ และพัฒนา

37.You are your own hero. คุณคือฮีโร่ของตัวเอ

38.You’re somebody’s dream. คุณคือความฝันของใครหลายคน

39.Please don’t be mean to yourself. โปรดอย่างใจร้ายกับตัวเอง

40.Enjoy the present moment. มีความสุขกับปัจจุบันขณะ

 

Caption ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ 2023

41.Celebrate small victories. ฉลองให้ชัยชนะเล็กๆ

42.Be patient with yourself. อดทนกับตัวเอง

43.Trust the timing of your life. เชื่อในจังหวะชีวิตของตัวเอง

44.Apprciate where you are now. พอใจกับจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้

45.Find a way or make one. หาหนทางหรือสร้างมันใหม่

46.Everything will come to you at the right time. สิ่งดีๆ จะมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสม

47.Everything needs time and patience. ทุกสิ่งต้องใช้เวลาและความอดทน

48.It’s okay to feel bad sometime. เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกแย่เป็นครั้งคราว

49.Be alone for a while. ลองอยู่กับตัวเองบ้างเป็นบางครั้ง

50.Be your own happy place. เป็นบ้านที่มีความสุขให้กับตัวเอง

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต