40 แคปชั่นธุรกิจ 2566

การทำธุรกิจก็เหมือนกับการตัดสินใจสำคัญในชีวิตที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบ ทั้งต้นทุน ตลาด และสินค้าที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การลงทุนทำธุรกิจจึงไม่ต่างจากการแล่นเรือในมหาสมุทรที่ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งไม่คาดคิด และพลังอำนาจของธรรมชาติ ยิ่งแล่นออกไปไกลฝั่งเท่าไหร่ ก็จะเหลือเรือน้อยลงเท่านั้น มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งและอดทนเท่านั้นที่จะยืนหยัดได้ตลอดรอดฝั่ง วันนี้ Bkklovehoro.com จึงมาพร้อมกับ 40 แคปชั่นธุรกิจ 2566 เพื่อเป็นกำลังใจและข้อคิดแก่ทุกท่านที่อยู่หรือกำลังจะเข้าสู่สังเวียนธุรกิจ

ยาวไป เลือกอ่าน

 

แคปชั่นธุรกิจส่วนตัว 2566

แคปชั่นธุรกิจ

1.อย่าด่วนสรุปว่าคุณพบความสำเร็จ เพราะมีไอเดียใหม่หรือเคยทำอะไรได้ผลมาแล้ว

2.จงลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองเสมอ

3.ความสำเร็จมักเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามอย่างหนัก

4.ความสำเร็จ 1% มาจาก 99% ของความล้มเหลว

5.ยิ่งถูกปฏิเสธ ยิ่งเรียนรู้มากขึ้น

6.อย่าเป็นตัวเลือกของใคร แต่จงเป็นตัวจริง

7.ให้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน แล้วก้าวต่อไป

8.รักในสิ่งที่ทำ และเชื่อมั่นในตัวเอง

9.ความล้มเหลวที่แท้จริง คือ การไม่ลงมือทำ

10.อย่ากลัวพลาด เพราะคุณพลาดแน่นอน แต่ก็ดีกว่าไม่พลาด เพราะไม่ทำ

 

แคปชั่นนักธุรกิจ 2566

แคปชั่นธุรกิจ 2

11.อย่าหยุดเรียนรู้ เพราะถ้าหยุดเมื่อใด ธุรกิจเจ๊งแน่นอน

12.สิ่งที่สำเร็จในอดีต อาจจะไม่สำเร็จในอนาคต

13.ทุกสิ่งมีราคา สำคัญคือความคุ้มค่าที่ได้รับ

14.นักธุรกิจ คือ นักรบที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่อยู่ข้างหลัง

15.อย่าฝันถึงความสำเร็จ แต่จงทำงานหนักเพื่อมัน

16.นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากคนเล็กๆ

17.เจ้าของธุรกิจใหญ่ ๆ ทำตัวเล็ก เจ้าของธุรกิจเล็ก ๆ กลับทำตัวใหญ่

18.นักธุรกิจสร้างธุรกิจ ธุรกิจสร้างตัวเองไม่ได้

19.อย่าเป็นคนเดิม เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม

20.การลงมือทำ คือ หัวใจของความสำเร็จ

แคปชั่นธุรกิจครอบครัว 2566

แคปชั่นธุรกิจ 3

21.เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว มีบางคนที่ทำงานหนักกว่าคนอื่น

22.ธุรกิจคือธุรกิจ ครอบครัวคือครอบครัว

23.ธุรกิจครอบครัว คือ การเดินทางไม่รู้จบ

24.ธุรกิจครอบครัวต้องรู้จักการปรับตัวทุกช่วงอายุคน

25.การยืนระยะ คือ การพยายามทุกวันเพื่อรักษาธุรกิจ

26.ทำธุรกิจกับครอบครัว บางครั้งต้องแยกให้ออกระหว่างธุรกิจกับครอบครัว

27.อย่าพยายามควบคุมทุกอย่างไว้ที่คน ๆ เดียว

28.สร้างขอบเขตหน้าที่ของทุกคนให้ชัดเจน

29.ธุรกิจครอบครัวต้องเป็นธรรมกับทุกคน

30.อย่าให้เงินมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์

แคปชั่นธุรกิจ ภาษาอังกฤษ 2566

แคปชั่นธุรกิจ 4

31.Don’t wait for opportunities, create them. อย่ารอโอกาส สร้างมันขึ้นมา

32.Dreams only come true by action. ความฝันเป็นจริงด้วยการกระทำ

33.Do what you love, and success will follow. ทำสิ่งที่รักแล้วความสำเร็จจะตามมา

34.Success is not final, failure is not final also. ความสำเร็จไม่ใช่จุดจบ ความล้มเหลวไม่ใช่เช่นกัน

35.Without problem, business don’t grow. ถ้าไม่มีปัญหา ธุรกิจไม่โต

36.Success is for people who too busy to wait for it. ความสำเร็จจะมาหาคนที่ยุ่งเกินกว่าจะรอมัน

37.Quit talking and start doing. หยุดพูดแล้วเริ่มทำ

38.Become a person with purpose. จงเป็นคนที่มีจุดหมายในชีวิต

39.Be a priority not an option. เป็นตัวตึง ไม่ใช่ตัวเลือก

40.Be humble, you won’t stay fresh forever. จงถ่อมตัว คุณไม่สดใหม่ตลอดไป