30 แคปชั่นพลังบวก ภาษาอังกฤษ 2024

สวัสดีครับ วันนี้ Bkklovehoro กลับมาพร้อมกับ 30 แคปชั่นพลังบวก ภาษาอังกฤษ เพื่อปลุกพลังบวกในตัวทุกท่านให้สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ เป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะรู้สึกเหนื่อย ท้อ หรือน้อยใจจนไม่อยากทำอะไร แต่ขอให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ล้วนเกิดขึ้นกับทุกคน การมีคำปลุกพลังใจดี ๆ ก็อาจช่วยให้ทุกท่านฝ่าฟันความเหนื่อยล้าแล้วลุกขึ้นมาทำตามความฝันและเป้าหมายได้อีกครั้ง

 

แคปชั่นพลังบวก 2023

1.Never give up things that make you smile. อย่ายอมเสียสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ไป

2.Hustle until you no longer to introduce yourself. ทำงานหนักจนกว่าคุณจะไม่ต้องแนะนำตัวเองอีกต่อไป

3.Stay patient and stick to the plan. อดทนและทำตามแผนที่วางไว้

4.Your thoughts shape your future. ความคิดของคุณกำหนดอนาคตของคุณเอง

5.If you want quality, act as if you already have it. ถ้าอยากได้คุณภาพ ทำตัวให้เหมือนว่าคุณมีคุณภาพ

6.Do something today that your future self will thank you for. ทำสิ่งที่ตัวคุณเองในอนาคตจะขอบคุณที่เริ่มทำมันวันนี้

7.Good days are coming. วันดีๆ กำลังจะมา

8.Everyday is opportunity to improve yourself. ทุกวันคือโอกาสของการพัฒนาตัวเอง

9.Focus on long-term success. โฟกัสที่ความสำเร็จระยะยาว

10.Always stay focus on the main goal. โฟกัสที่เป้าหมายหลักของคุณเสมอ

คำคมปลุกพลังบวก 2023

11.Hang out with people who force you to level up. อยู่กับคนที่กระตุ้นให้คุณพัฒนาตัวเอง

12.If you want to succeed, focus on what is in your control. ถ้าอยากประสบความสำเร็จ โฟกัสในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้

13.Prove it to yourself. Not others. พิสูจน์ตัวเองให้ตัวเองเห็น ไม่ใช่พิสูจน์ให้คนอื่นเห็น

14.Calm is superpower. ความใจเย็นคือพลังอำนาจ

15.Everyday, try to help someone who can’t reciprocate your kindness. ทุกวันพยายามช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถต่างตอบแทนคุณได้

16.Opportunities are all around you, but you’ve got to show up. โอกาสอยู่รอบตัว แต่คุณต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลา

17.Your biggest mistakes will lead to your biggest learning opportunities. ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่จะนำไปสู่บทเรียนที่ใหญ่ยิ่ง

18.No struggle, no success. ไม่มีปัญหา ไม่มีความสำเร็จ

19.When you win, say nothing. When you lose, say less. เมื่อคุณชนะ ไม่ต้องพูดอะไร เมื่อคุณแพ้ ยิ่งต้องพูดให้น้อยยิ่งกว่า

20.Don’t give up, your days will come. อย่ายอมแพ้ วันของคุณจะมาถึง

แคปชั่นให้กำลังใจ พลังบวก 2023

21.It’s never too late to start. ไม่สายเกินกว่าจะเริ่มต้น

22.Don’t wait for opportunity, create it. อย่ารอโอกาส แต่จงสร้างโอกาส

23.Time bring opportunities to those who worked hard. เวลานำโอกาสมาให้คนทำงานหนัก

24.Don’t be afraid of failure. อย่ากลัวความล้มเหลว

25.Tough situations build strong people. เวลายากลำบาก สร้างคนแกร่ง

26.Never forget the struggles you’ve been through. อย่าลืมความยากลำบากที่คุณฝ่าฟันมา

27.Talk less, do more. พูดให้น้อย ทำให้เยอะ

28.You’re either using time or losing time. คุณใช้เวลาหรือเสียเวลา คุณเลือกเอง

29.Everyday is a second chance. ทุกวันคือโอกาสที่สอง

30.Never trade respect for attention. อย่าแลกความเคารพด้วยการเป็นที่สนใจ