คำคมภาษาอังกฤษ เด็ดๆ โดนๆ 2022

คำคม คำคมชีวิต คำคมโดนๆ 

คำคมดี ๆ สามารถช่วยเพิ่มพลังชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะคำคมจากบุคคลผู้ประสบความสำเร็จหลังจากก้าวพ้นความล้มเหลวมานับไม่ถ้วน วันนี้ Bkklovehoro จึงได้รวบรวม คำคมชีวิต ที่สกัดมาจากประสบการณ์ของคนทั่วโลกมาให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นกำลังใจขับเคลื่อนการทำตามความฝันต่อไป

 

1 “It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you have failed by default.” – J.K. Rowling
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ล้มเหลวในบางสิ่ง เว้นแต่คุณจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจนเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเลย และนั่นก็ทำให้คุณล้มเหลวในการใช้ชีวิต


2. “It’s fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.” – Bill Gates
การฉลองความสำเร็จเป็นเรื่องปกติ แต่มันสำคัญกว่าที่จะใส่ใจบทเรียนที่ได้รับจากความล้มเหลว


3. “Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit.” – Napoleon Hill
ทุกความแตกต่าง ทุกความล้มเหลว ทุกความเจ็บปวดมีเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จซ่อนอยู่


4. “Failure is the key to success; each mistake teaches us something.” – Morihei Ueshiba
ความล้มเหลว คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ ทุกความพลาดพลั้งมีบทเรียนสอนเราบางอย่างเสมอ


5. “Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not: nothing is more common than unsuccessful men with talent” – Calvin Coolidge
ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่ชนะความพากเพียรพยายามได้ พรสวรรค์ก็ชนะไม่ได้ ไม่มีอะไรที่ปกติธรรมดามากไปกว่าคนมีพรสวรรค์ที่ล้มเหลว (เพราะขาดความพยายาม)

 

6. “Far better is it to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checkered by failure… than to rank with those poor spirits who neither enjoy nor suffer much” – Theodore Roosevelt
การกล้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยากเย็น แม้จะเสี่ยงไปด้วยความล้มเหลว แต่ก็ดีกว่าคนที่กลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลย


7. “Winning is great, sure, but if you are really going to do something in life, the secret is learning how to lose. Nobody goes undefeated all the time” – William Rudolph
ชัยชนะคือสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต เคล็ดลับคือการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความล้มเหลว เพราะไม่มีใครที่เป็นผู้ชนะตลอดกาล


8. “Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again” – Richard Branson
อย่าอายที่จะล้มเหลว เรียนรู้จากมันและเริ่มสู้ใหม่อีกครั้ง


9. “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill
ความสำเร็จเกิดจากการก้าวข้ามความล้มเหลวไปสู่ความล้มเหลวหนึ่งโดยไม่สิ้นความพยายามฮึดสู้


10. “It’s not how far you fall, but how high you bounce that counts.” – Zig Ziglar
ไม่ได้อยู่ที่คุณล้มเหลวมากแค่ไหน มันอยู่ที่คุณสามารถฟื้นจากความล้มเหลวได้มากแค่ไหน

 

11. “Never let success get to your head. Never let failure get to your heart.” – Anonymous
อย่าปล่อยให้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวเข้ามาอยู่ในหัวของคุณนานเกินไป


12. “Failure is simply opportunity to begin again, this time more intelligently.” – Henry Ford
ความล้มเหลว คือ โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ฉลาดขึ้นกว่าเดิม


13. “Two things define you: Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything.” – Imam Ali
มีอยู่สองสิ่งที่จะบ่งบอกตัวตนของคุณ คือ ความอดทนเมื่อคุณไม่มีอะไรสักอย่าง และทัศนคติของคุณเมื่อคุณมีทุกอย่าง


14. “Successful people don’t fear failure, but understand that it’s necessary to learn and grow from.” – Robert T. Kiyosaki
คนที่ประสบความสำเร็จต่างไม่กล้าที่จะล้มเหลว แต่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งสำเป็นที่ต้องเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน


15. “Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.” – Nelson Mandela
โปรดอย่าตัดสินข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จ แต่จงตัดสินด้วยจำนวนครั้งที่ล้มเหลสและลุกขึ้นมาสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

 

16. “Fall down seven times, stand up eight.” – สุภาษิตญี่ปุ่น
หกล้มเจ็ดครั้ง ลุกขึ้นสู้แปดครั้ง


17. “I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” – Michael Jordan
ผมล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิต และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จ


18. “Failure is not fatal. Failure should be our teacher, not our undertaker” – William Ward
ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ความล้มเหลวควรเป็นครูของเรา ไม่ใช่สัปเหร่อ


19. “Failure is unimportant. It takes courage to make a fool of yourself.” – Charlie Chaplin
ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งสำคัญ มันต้องใช้ความกล้าในการทำตัวเองให้เป็นเรื่องตลก


20. “Don’t let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the way of your doing it.” – Earl Nightingale

อย่าปล่อยให้ความกลัวเวลาที่ใช้ในการทำบางสิ่งให้สำเร็จ ขัดขวางความพยายามในการทำสิ่งนั้น

 

21. “Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.” – Samuel Beckett
พยายามแล้วแต่ล้มเหลว ช่างมัน พยายามอีกครั้ง ล้มเหลวอีกครั้ง แต่ล้มเหลวให้ดีกว่าเดิม


22. “Winners never quit. And quitters never win.” – Vince Lombardi
ผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้ และผู้ยอมแพ้ไม่เคยชนะ


23. “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius
ไม่สำคัญว่าเดินช้าแค่ไหน แต่สำคัญที่การเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุด


24. “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw
ชีวิตไม่ได้อยู่ที่การค้นหาตัวเอง แต่คือการสร้างตัวตนในแบบของคุณ


25. “Many of life’s failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up.” – Thomas Edison
ความล้มเหลวในชีวิตของผู้คนเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาไม่รู้ว่าได้อยู่ใกล้ความสำเร็จแค่ไหนเมื่อประกาศยอมแพ้