12 โรงรับจำนำ เชียงใหม่

ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ทั้งของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย พบว่าบรรยากาศตามสถานธนานุบาล โรงรับจำนำรัฐบาลและโรงรับจำนำเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีความคึกคักมากกว่าปกติ โดยมีประชาชนที่เป็นคุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าใช้บริการกันอย่างเนืองแน่น เพื่อนำทรัพย์สินที่มีอยู่เข้าไปจำนำแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าเทอม ค่าอุปกรณ์และเพื่อเตรียมการสำหรับการเปิดเทอมให้แก่บุตรหลาน ซึ่งบทความนี้ผู้เขียนจึงใคร่ขอนำเสนอข้อมูลทั่วไปและช่องทางการติดต่อของสถานธนานุบาล เชียงใหม่ที่มีฐานะเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล รวม 12 แห่ง ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1

ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนกลางเมืองเชียงใหม่ ที่ตั้ง ณ 10 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง เยื้องจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีฐานะเป็นโรงรับจำนำรัฐบาล ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันหยุดตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ให้บริการรับจำนำทรัพย์สินโดยคิดดอกเบี้ยอัตราต่ำ ซึ่งแบ่งตามจำนวนเงินต้นของการจำนำ เช่น เงินต้นไม่เกิน 500 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ไปจนถึง เงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยที่ ร้อยละ 2.00 ต่อเดือน โรงรับจำนำ จำนำทอง นาก เพรชพลอย เงิน นาฬิกา กล้องและเครื่องใช้ไฟฟ้า และดำเนินการจำหน่ายของหลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ติดต่อโทร 053-234612

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ 1

สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2

สถานธนานุบาล เชียงใหม่ 2 ตั้งอยู่ที่ 108-112 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 053-213066 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพุทธศาสนา และวันหยุดตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ดำเนินการจำหน่ายของหลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มีสถานะเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล ที่อยู่ในการกำกับดูแลของเทศบาลและสำนักงาน จ.ส.ท (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล) ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ด้านประตูช้างเผือก ใกล้คิวรถช้างเผือก สถานีรถโดยสาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไป – มาสะดวกเนื่องจากมีรถประจำทางวิ่งผ่านตลอดเวลา

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ 2

สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3

สถานธนานุบาล เชียงใหม่ 3 อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ 25/2 ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ติดต่อที่ 053-276944 อยู่ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ด้านประตูเชียงใหม่ มีหน้าเฟสบุ๊คสามารถดำเนินการนับหมายเข้าใช้บริการและสอบถามรายละเอียดได้ ทาง โรงรับจำนำ-สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 รับจำนำทรัพย์สินหลากหลายชนิด ยกเว้น ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ไม่สามารถรับจำนำได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ 3

สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4

ตั้งอยู่ที่ 3/3-5 ซอย 1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-326092 อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง อยู่ในเขตเมืองเก่าใกล้เรื่อนจำกลางหญิง (เก่า) และที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บนถนนอินทวโรรส ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.และมีการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ประชาชนนำมาจำนำ จะเป็นทรัพย์สินประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา ทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าโรงรับจำนำเอกชนและร้านรับฝากทองอื่น ๆ

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ 4

สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5

โรงรับจำนำน้องใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 5 ถนนท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053 242 229 เปิดให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือนร้อนทางการเงินให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักของนโยบายการบริการราชการด้านเศรษฐกิจและเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาลแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง แขวงกาวิละ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 8 ล้านบาท มีการให้บริการในรูปแบบใหม่ ใช้การสแกนลายนิ้วมือแทนการพิมพ์ลายนิ้วมือ มีระบบบาร์ Code และใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกข้อมูลการรับจำนำ สำหรับการพิมพ์ตั๋วรับจำนำ การไถ่ถอน การจำหน่ายของหลุดจำนำ การจัดทำทะเบียนและบัญชี เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ 5

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ จอมทอง

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลจอมทอง สังกัดเทศบาลตำบลจอมทองและสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ 281/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 053-341649-50 เป็นอีกทางเลือกสำหรับประชาชนในการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาการผ่อนชำระยาว ให้บริการด้านการเงินที่สะดวกและรวดเร็ว แบบพึ่งพาตนเองโดยการนำทรัพย์สินของท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินกับโรงรับจำนำเชียงใหม่ จอมทอง

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ จอมทอง

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ แม่โจ้

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลแม่โจ้ สถานธนานุบาลเทศบาลแม่โจ้ ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 12 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ติดต่อ 053-499370 เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนของเทศบาลแม่โจ้ อยู่หน้าสถานีประมง แม่โจ้ เยื้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางสะดวก รับจำนำทรัพย์สินมากมายตามเงื่อนไขของสถานธนานุบาล ทั้ง ครกหิน ผ้าไหม ในหมวดทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด เป็นที่พึ่งความยากของประชาชน เดือนร้อนเรื่องเงินนำทรัพย์สินของท่านมาจำนำได้ที่ โรงรับจำนำเชียงใหม่ แม่โจ้

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ แม่โจ้

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ สารภี

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หรือ โรงรับจำนำเชียงใหม่สารภี ตั้งอยู่ที่ 22/2 ถนนหมู่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-321305 มีฐานะเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล ที่เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอใกล้เคียง ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของต้นสังกัด นอกจากการให้บริการด้านโรงรับจำนำแล้ว ทุกวันเสาร์ยังมีกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดินยางเนิ้ง ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ สารภี

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ หางดง

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหางดง ตั้งอยู่ที่ 15/2 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 053-442832 เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้บริการรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 500 บาทรับดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือน เงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน เงินต้นไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 2,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อเดือน ส่วนที่เกิน 2,000 บาทคิดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ หางดง

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ ฝาง

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเวียงฝาง แม้อยู่ไกลแต่พร้อมให้บริการและพี่น้องประชาชนทุกท่านเพราะความเดือนร้อนด้านการเงินนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก โณงรับจำนำเชียงใหม่ ฝาง ตั้งอยู่ที่ 191 หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 ติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 053-453250 อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลเวียงฝาง รับจำนำทรัพย์สินมากมาย เช่น ทองคำ เข็มขัดนาก เครื่องเงิน เพชร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่น VCD นาฬิกา กบไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า หินเจียร์ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น มีมาตรการการเก็บรักษาทรัพย์อย่างดี ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยไม่นำออกมาใช้และแสดง เมื่อไถ่ถอนทรัพย์สินจะอยู่ในสภาะเดิมทุกประการ การจำหน่ายของหลุดจำนำ จะทำการประมูลในวันเสาร์แรกของทุกเดือน ณ สถานธนานุบาลซึ่งเริ่มการประมูลเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

โรงรับจำ เชียงใหม่ ฝาง

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ สันป่าตอง

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตั้งอยู่ที่ 598 ถนน ม10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 053-355035, 053-355383 เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เปิดให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอสันป่าตอง รับจำนำทรัพย์สินทุกชนิด ยกเว้นทรัพย์ต้องห้ามตามเงื่อนไขของสถานธนานุบาล เช่น อาวุธปืน ที่ดิน

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ สันป่าตอง

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ ฮอด

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ที่ 99 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 053-461029 เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. การจำหน่ายของหลุดจำนำ จะทำการประมูลในวันเสาร์แรกของทุกเดือน ณ สถานธนานุบาลซึ่งเริ่มการประมูลเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นอกเหนือจากโรงรับจำนำของรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 12 แห่งแล้วยังมีโรงรับจำนำของเอกชนอีกหลายแห่งที่พร้อมให้บริการท่าน หากท่านมีความเดือดร้อยเรื่องการเงินโดยเฉพาะในยามวิกฤติเช่นนี้

 

โรงรับจำนำ เชียงใหม่ ฮอด
ยืมเงินด่วน เชียงใหม่
อยากยืมเงิน 200 – 500 บาท ด่วน ต้องทำยังไง
แอปยืมเงินสด 2563 ยืมเงินออนไลน์ได้จริง 2020