100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ อัพเดตใหม่ 2023

บางครั้งเวลาไม่รู้จะทำอะไร การเปิดมือถือขึ้นอ่านข้อความสั้น ๆ อย่าง แคปชั่นอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ ก็ช่วยให้กำลังใจหรือปลุกพลังบวกให้ชีวิตได้ดี บางครั้งก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากวันแย่ ๆ ได้ ดังนั้น วันนี้เราจึงได้รวบรวม 100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ อัพเดตใหม่ 2023 พร้อมคำแปลภาษาไทยมาฝากทุกคน พร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ 2023

“Living my best life.” มีความสุขกับชีวิต

“Chasing dreams, catching moments.” ไล่หาความฝัน ฉกฉวยโมงยาม

“Happiness is a choice.” ความสุขคือทางเลือก

“Creating memories, one step at a time.” สร้างความทรงจำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

“Embracing the beauty of simplicity.” ยอมรับความงดงามของธรรมดา

“Love and laughter fill the air.” ความรักและเสียงหัวเราะเติมเต็มบรรยากาศ

“Adventure awaits just around the corner.” การผจญภัยกำลังรออยู่

“Finding joy in the little things.” มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ

“Living in the present, cherishing the past.” อยู่กับปัจจุบัน โอบอุ้มอดีต

“Spreading kindness like confetti.” แพร่ขจายความเมตตาออกไป

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ เท่ๆ 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ เท่ๆ 2023

“Savoring every delicious moment.” หาโมงยามที่น่าจดจำ

“Dancing to the rhythm of life.” เต้นรำให้กับจังหวะชีวิต

“Exploring new horizons with open hearts.” สำรวจขอบฟ้าใหม่ด้วยใจเปิดกว้าง

“Letting go and embracing the unknown.” ปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่ไม่รู้

“Finding solace in nature’s embrace.” หาความสงบในธรรมชาติ

“Inspiring others with a smile.” สร้างแรงบันดาลใจด้วยรอยยิ้ม

“Celebrating life’s beautiful chaos.” ฉลองให้กับความยุ่งเหยิงของชีวิต

“Discovering the magic within.” หามนต์ขลังภายใน

“Grateful for every sunrise and sunset.” ขอบคุณทุกอุษาสางและอัสดง

“Creating a life that feels like a dream.” สร้างชีวิตที่เป็นเหมือนฝัน

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ กำลังใจ 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ กำลังใจ 2023

“Dream big, fearlessly.” ฝันให้ไกลอย่าไปกลัว

“Inhaling positivity, exhaling negativity.” สูดพลังบวก เอาพลังลบออกไป

“Filling my heart with wanderlust.” เติมเต็มใจด้วยการเดินทาง

“Choosing love over fear.” เลือกความรัก ไม่ใช่ความกลัว

“Radiating sunshine from within.” สร้างพลังบวกจากภายใน

“Capturing moments that take my breath away.” อยู่กับปัจจุบัน

“Living with passion, purpose, and perseverance.” อยู่กับแพชชั่น เป้าหมาย และความอดทน

“Collecting adventures like precious treasures.” สะสมการผจญภัย

“Embracing the journey, one step at a time.” จงเดินทางอย่างค่อยเป็นค่อยไป

“Finding strength in vulnerability.” หาจุดแข็งในจุดอ่อน

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิต 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิต 2023

“Leaving footprints of kindness wherever I go.” ทิ้งความเมตตาไว้ทุกที่ ๆ ไป

“Daring to be different, embracing uniqueness.” กล้าที่จะแตกต่าง

“Blossoming into the best version of myself.” เป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

“Choosing happiness as my daily mantra.” เลือกความสุข

“Discovering the extraordinary in the ordinary.” หาความแตกต่างในความธรรมดา

“Creating a life that feels like magic.” ใช้ชีวิตเหมือนมีเวทมนตร์

“Leaping into the unknown with faith.” กล้าที่จะไปด้วยความไม่รู้

“Living life on my own terms.” ใช้ชีวิตแบบของตัวเอง

“Cultivating gratitude, harvesting joy.” ลงทุนในความดี เก็บเกี่ยวความสุข

“Embracing imperfections, celebrating authenticity.” ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ เฟียสๆ 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ เฟียสๆ 2023

“Navigating life with a heart full of courage.” สู้ชีวิตด้วยความกล้าหาญ

“Choosing to see the beauty in every moment.” เลือกที่จะเห็นความงามในทุกสิ่ง

“Embracing change as a catalyst for growth.” ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

“Finding bliss in simple pleasures.” หาความสุขในสิ่งธรรมดา

“Writing my own story, one chapter at a time.” เขียนชีวิตด้วยตัวเอง

“Stepping out of my comfort zone and into adventure.” ออกจากคอมฟอร์ตโซน

“Embracing the wild and free spirit within.” ยอมรับอิสรภาพ

“Making memories that will last a lifetime.” สร้างความทรงจำที่คงอยู่ไปชั่วชีวิต

“Nurturing my soul with love and kindness.” ดูแลจิตใจด้วยความรักและเมตตา

“Embracing the journey of self-discovery.” เดินทางเพื่อค้นหาตัวเอง

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ปังๆ คมๆ 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ปังๆ คมๆ 2023

“Choosing joy, spreading love.” เลือกความสุข แบ่งปันความรัก

“Celebrating the beauty of diversity.” ความงามในความแตกต่าง

“Finding serenity in the midst of chaos.” หาความสงบใจกลางความวุ่นวาย

“Embracing the power of positivity.” ความสำคัญของพลังบวก

“Living with intention and purpose.” ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

“Letting go of what no longer serves me.” ปล่อยวางสิ่งที่ไร้ประโยชน์

“Finding my voice, embracing authenticity.” หาเสียงของตัวเอง สร้างความเป็นตัวเอง

“Filling my life with laughter and adventure.” เติมชีวิตด้วยเสียงหัวเราะและการผจญภัย

“Chasing dreams with unwavering determination.” ไล่ตามความฝันด้วยความพยายาม

“Choosing to see challenges as opportunities.” เลือกที่จะมองแต่ความท้าทายและโอกาส

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่ารัก 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่ารัก 2023

“Inspiring others to shine their brightest.” สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเปล่งประกาย

“Embracing the beauty of the present moment.” อยู่กับความงามในปัจจุบัน

“Living a life filled with gratitude and grace.” ใช้ชีวิตให้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

“Following my heart, trusting the journey.” ตามหัวใจและเชื่อในเส้นทาง

“Finding strength in moments of adversity.” หาจุดแข็งในความแตกต่าง

“Embracing the power of self-love.” พลังแห่งการรักตัวเอง

“Choosing kindness as my superpower.” ความเมตตาคือพลังอันยิ่งใหญ่

“Living life to the fullest, no regrets.” ใช้ชีวิตให้เต็มที่ อย่าไปเสียดาย

“Embracing my unique path with open arms ยอมรับเส้นทางที่แตกต่าง

 

แคปชั่นลงไอจี ภาษาอังกฤษสั้นๆ 2023

 

แคปชั่นลงไอจี ภาษาอังกฤษสั้นๆ 2023

“Love and light.” ความรักและแสงสว่าง

“Adventure awaits!” การผจญภัยรอเราอยู่

“Dream big, act bigger.” ฝันให้ไกล ทำให้ไกลกว่า

“Sunshine and smiles.” แสงตะวันและรอยยิ้ม

“Finding beauty in simplicity.” หาความงามในความเรียบง่าย

“Embrace the unknown.” ยอมรับความไม่รู้

“Chasing my passions.” ไล่ตามความปรารถนา

“Live, love, laugh.” ใช้ชีวิต รัก หัวเราะ

“Dare to be different.” กล้าที่จะแตกต่าง

“Grateful for every moment.” ขอบคุณทุกโมงยาม

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก 2023

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก 2023

Love is all you need.” รักคือสิ่งเดียวที่ใจต้องการ

“Love knows no boundaries.” รักไร้พรมแดน

“Love: the language of the heart.” รักคือภาษาของหัวใจ

“In love and living life.”

“Love makes the world brighter.” รักทำให้โลกน่าอยู่

“Love is a beautiful journey.” รักคือการเดินทางอันงดงาม

“Love: the ultimate adventure.” รักคือการผจญภัย

“Love that feels like home.” รักเหมือนบ้าน

“Love is a work of art.” รักคือศิลปะ

“Love is my happy place.” รักคือที่ ๆ มีความสุข

“Love: the greatest gift of all.” รักคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่

“Love is a symphony of the soul.” รักคือดนตรีของหัวใจ

“Love: the sweetest surrender.” รักคือการยอมแพ้อย่างเต็มใจ

“Love sparks joy in every moment.” รักทำให้มีความสุข

“Love is the answer, always.” รักคือคำตอบ

“Love: the light in the darkness.” รักคือแสงสว่างในความมืด

“Love is the heartbeat of life.” รักคือจังหวะของชีวิต

“Love makes every day extraordinary.” รักทำให้ทุกวันมีความหมาย

“Love: the fuel that ignites the soul.” รักจุดไฟให้ชีวิต

“Love is the essence of our existence.” รักทำให้ชีวิตมีอยู่