100 คำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เพื่อน/แฟน/ผู้ใหญ่ 2024

เบื่อหรือยังกับการอวยพรวันเกิดง่าย ๆ อย่าง “HDB” หรือการโพสและส่งรูปภาพเค้กวันเกิด ดังนั้นหากทุกท่านกำลังมองหาคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ 2024 ซึ่งฟังดูดี เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย วันนี้เราได้รวบรวมและเรียบเรียงมานำเสนอให้แล้วที่นี่ กับบทความรวม “100 คำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ 2024” เราไปดูกันเลย

 

คำอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ 2024

 

คำอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ 2024

May God bless you today on your birthday and every day after. May you be comforted by His presence in your life, and always follow His guiding light.

 

Happy Birthday! Remember that for every day of your life there is someone taking care of you, and may God continue to hold you in His gentle hands and bring you peace.

 

On your birthday, I pray that your day is filled with joy and peace, and I give thanks to God for all that you bring to my life

 

May God bless you on your birthday, and always.

 

Happy birthday my friend. May goodness and mercy come upon you, not just today but for the rest of your life, too.

 

May the LORD bless you on your birthday, and may your day be filled with joy and your year full of many blessings.

 

May you know nothing but only happiness and blessings from this day onwards! My only prayer is for God to continue to protect you and keep you safe from harm.

 

May every step you take lead you to the true path of happiness, happy birthday.

 

May blessings and luck accompany you all the days of your life! Enjoy your day.

 

On this special day of yours, my only prayer is for the God to grant all of the desires of your heart, happy birthday my dear.

 

คำอวยพรวันเกิดเพื่อน ภาษาอังกฤษ 2024

 

คำอวยพรวันเกิดเพื่อน ภาษาอังกฤษ 2024

Wishing you a very special birthday and a wonderful year ahead.

 

Every birthday makes you wiser and more mature. Age is just a number but wisdom is a treasure.

 

Many happy returns to you on your birthday, we hope you have a wonderful day.

 

May this lovely day bring happiness and new opportunities in your life. Wishing you the happiest birthday ever.

 

I wish nothing but good things on your birthday. May the shine bright for you. Happy Birthday.

 

Life is a journey. Older is wiser and brighter life.

 

May the light of the candles enlighten your life for the rest of the days. God bless you on your birthday. Wish you all the best.

 

May God grant you love and happiness forever. Happy birthday.

 

Wishing you a great day filled with laughter and happiness.

 

You deserve all the smiles in this world. May you have a birthday to remember for the rest of your life.

 

คำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ ภาษาอังกฤษ 2024

 

คำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ ภาษาอังกฤษ 2024

May the upcoming year be filled with lots of opportunities and challenges.

 

I hope all your birthday dream & wishes come true. Happy Birthday.

 

Forget the things that pull you back and focus on the things that lie ahead. Success will be yours someday. Happy birthday.

 

Always remember, the older you get, the wiser you become. Your age is a gift, not something to be sad for. Happy birthday.

 

Every year, I see a wiser and more mature person in you. I never saw a person as responsible as you at this age. Don’t change yourself for anyone. Happy birthday.

 

Cash is tight, days are hard so here’s your lucky – to – get birthday wish

May your birthday be sprinkled with fun and laughter. Have a great day.

 

Many more candles, more luck and much more opportunities. Happy Birthday.

 

You are one on a billion, Happy birthday

Keep it up and never change the way you are. HBD.

 

I hope your birthday is as special as you are.

 

สุขสันต์วันเกิด ภาษาอังกฤษ 2024

 

สุขสันต์วันเกิด ภาษาอังกฤษ 2024

Happy birthday to the only person I would rescue in the event of zombies apocalypse

 

Life is too short to be lived counting the years, just enjoy the ride and make awesome memories. Happy birthday to you.

 

Happy Birthday with the right mindset, nothing is impossible, believe in your dreams.

 

A very special person deserves an equally special day. HBD

 

I wish you a big smile on your pretty face, much joy in your heart and a life full of blessings.

 

May God bless you with all you desire, enjoy every moment of your precious life, Happy birthday.

 

Happy birthday, stay as bright, bubbly and lovely as you are

 

It doesn’t matter where you are, near or far, I’ll always be the first one to wish you a Happy Birthday.

 

Wishing you health, love, wealth, happiness and everything your heart desires. Happy

birthday.

 

Don’t just count your years, make your years count.

 

คำอวยพรวันเกิดแฟน ภาษาอังกฤษ 2024

 

คำอวยพรวันเกิดแฟน ภาษาอังกฤษ 2024

Youth is a gift of nature but age is a work of art.

 

A Birthday is just another 365 – day journey around the sun, enjoy your trip.

 

Do not regret growing older. It’s a privilege denied to marry.

 

Age is merely the number of years the world has been enjoying you.

 

You can be gorgeous at thirty, charming at forty and irresistible for the rest of your life.

 

The older you get the better you get . . . unless you’re banana.

 

Today you are you! That is truer than true! There is no one alive who is you – er than you.

 

The old believe everything; the middle – aged suspect everything; the young know everything.

 

The secret about of staying young is to live honestly, eat slowly and lie about your age.

 

Christiano Ronaldo will win his 10th Ballon D’Or next 10 years why you still worried about get older. Old is great, happy birthday.

 

คำอวยพรวันเกิดกวนๆ ภาษาอังกฤษ 2024

 

คำอวยพรวันเกิดกวนๆ ภาษาอังกฤษ 2024

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday.

 

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday.

 

Warmest wishes for a very happy birthday.

 

Happy birthday, thank you for always being older than me.  

 

Forgot the past, look forward to the future for the best things are yet to come, HBD.

 

Well done, you have still been alive for several years!

 

Congratulations! You are now old enough to need 2 packs of candles for your cake

 

Happy birthday, look at the mirror. This is the oldest you’ve ever been.

 

I regret to inform you that your childhood has EXPIRED.

 

Thank you for always being older than me, Happy Birthday.

 

Happy Birthday คำอวยพรภาษาอังกฤษ 2024

 

Happy Birthday คำอวยพรภาษาอังกฤษ 2024

Wishing you the best quarantined, social distancing and self isolation. HBD

 

Happy birthday, you don’t look old from a distance, with my eyes closed.

 

Older but wiser hmmm. Happy Birthday.

 

A true friend remember your birthday, but not your age.

 

I smell old people!! Oh, that’s just you. Happy Birthday.

 

I can remember your birthday because Facebook told me.

 

You are the chosen one . . . .  to get older today. Happy Birthday.

 

If I tried to count up to your age today, I would go hoarse !! HBD buddy.

 

I want to warn you. Don’t be too good person because you wouldn’t see me when you were dead.

 

Don’t worry about get old, you can use photo apps I know.

 

อวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ 2024

 

อวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ 2024

Ok, let’s say HBD and then we can have cakes.

 

You know you’re getting old when the candles cost more than the cake, HBD.

 

Live your life and forget your age.

 

Today is the oldest you have been, and the youngest you will ever be.

 

Don’t regret another birthday, the good news is that you are alive to celebrate it.

 

Be like wine. The best improved with age.

 

Let’s celebrate the age you act, not the age that you are.

 

Don’t think of it as getting older, think of it as becoming a classic.

 

At least, you’re not as old as you will be next year.

 

Your birthday reminds me of the old Korean scholar . . . . Young No More.

 

อวยพรวันเกิดลูก ภาษาอังกฤษ 2024

 

อวยพรวันเกิดลูก ภาษาอังกฤษ 2024

HBD. If you want something . . . .   Just buy it yourself.

 

Count your blessing, not your wrinkles. HBD

 

Happy birthday my friend, I will send you’re a COVID – free hug to you.

 

Don’t worry, you’re just older than yesterday but still younger than tomorrow.

 

I know why you look old today, it’s your birthday. HBD

 

I actually bought you a cake but I got hungry on the way here . . .  but yeah, Happy birthday.

 

OK, I will let you won this race.  . .  . . getting old, happy birthday.

 

May you live to be old until toothless. HBD.

 

Birthday is a perfect occasion to pause, reflect and promise yourself another great year ahead. HBD

 

You will achieve all your wishes, and you deserve the very best in every way! Remember, your success depends on you only, Happy birthday my friend.

 

คำอวยพรวันเกิดพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 2024

 

คำอวยพรวันเกิดพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 2024

May you always follow your unique path when walking through this journey. I hope you will have a fantastic birthday.

 

Sending you wishes for the happiest of birthdays. May all of your wishes come true on this special day!

 

Congratulations on your special day! Sending the love and good forward to your journey.

 

Happy Birthday Buddy!! There’s no one else I’d rather be quarantined with.

 

Today I’ll be singing happy birthday to you twice every time I wash my hands and wear my mask before going out.

 

Keep Calm, Stay Safe and away from Virus. Happy birthday man.

 

Don’t worry. Those aren’t gray hairs. They’re wisdom – highlights. You are just level – up.

 

You are so old, don’t walk into an antique shop because they will put a price tag on you. HBD

 

If gray hair is a sign of wisdom, then you’re a genius!!

 

I spent 6 days 20 hours 30 minutes searching the internet for the perfect birthday message for you and the I found this “Happy birthday”