10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ทางเลือกสำหรับการเก็บออมนั้น จะมีอยู่มากมายเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคตหรือเพื่อเตรียมสร้างครอบครัว โดยมีทั้งการนำเงินเข้าฝากกับธนาคารซึ่งเป็นวิธีการปกติ การซื้อฉลากออมสินได้ลุ้นรางวัลแบบไม่เสี่ยงได้เงินต้นคืนแน่นอน การลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งเสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูง ซื้อทอง ซื้อที่ดินก็น่าสนใจและนี่ยังไม่รวมคริปโตและช่องทางสำหรับการเก็บออมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้หากจะเลือกการออมที่มีความแน่นอน เสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนที่คงที่สม่ำเสมอ การฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ก็ยังคงเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ที่กูรูด้านการเงินต่างแนะนำ ดังนั้นในครั้งนี้ เราจึงขออาสาเป็นผู้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการเก็บออมดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ด้วยบทความ “10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565” เราไปดูกัน

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565

เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565

หลักการทั่วไปสำหรับหลาย ๆ ท่านที่กำลังมองหาและต้องการเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อเป็นการเริ่มต้นการเก็บออม และเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินขั้นพื้นฐานให้สามารถออกดอกออกผลได้ในอนาคต สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดคืออัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่ทุกท่านต้องการเก็บออม ซึ่งแม้ว่าทุกท่านจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 หรือสามารถฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 แต่ถ้าท่านเกิดมีความจำเป็น ที่จะต้องดึงเงินก้อนนั้นออกมาใช้ยามฉุกเฉิน การเดินดอกเบี้ยทั้งหมดก็อาจจะสูญเสียไปได้ ดังนั้นก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจเปิดบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ทุกท่านต้องแน่ใจและมั่นใจเสียก่อนว่า ท่านจะสามารถกัดฟันฝากประจำได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 โดยสำหรับหลาย ๆ ธนาคารนั้น ก็จะมีเงื่อนไขบางประการในการช่วยเหลือ หรือยกเว้นและผ่อนปรนให้สำหรับท่านที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำนั้น ๆ ซึ่งทั้งหมดต้องศึกษาลงไปในรายละเอียดให้ดี ดังนั้นเราไปดูกันเลยว่า 10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 นั้นมีบัญชีเงินฝากประจำจากธนาคารใดบ้าง ซึ่งเราจะขอนำเสนอโดยไม่เรียงลำดับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารและจะเน้นที่อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝากที่ 12 เดือนขึ้นไปเป็นสำคัญ

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

แม้ชื่ออาจจะไม่คุ้นว่าเป็นสถาบันทางการเงิน แต่ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ที่แม้ว่าต้นปี 2565 ทางธนาคารจะมีการกำหนดและออกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ใหม่ แต่เงินฝากของธนาคาร LH ก็ยังคงสามารถให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารอื่น ๆ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ เริ่มต้น 0.25% สำหรับเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน แต่สำหรับเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 นั้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์สามารถขยับดอกเบี้ยขึ้นไปอยู่ที่ 0.85 – 1.10% เลยทีเดียว โดยเริ่มต้นให้บริการเงินฝากประจำได้ตั้งแต่ 3 เดือนยาวไปจนถึงระยะเวลา 24 เดือน ซึ่งทุกท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ที่ 1.10% ดังนั้นหากทุกท่านสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ ที่นี่

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนฐานะเป็นนิติบุคคลเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2515 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้สามารถดำเนินการประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับซื้อฝากและให้เช่าซื้อ ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการซึ่งพร้อมนำเสนอการคุ้มครองการรับฝากเงินซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ผลิตภัณฑ์ฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ของแคปปิตอล ลิ้งค์นั้นแท้จริงแล้วเป็นการให้บริการการออมในรูปแบบของ “ใบรับฝากเงิน” (Deposit Receipt) ซึ่งมีการกำหนดระยะการฝากเพื่อได้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ที่ 2.75% ฝากขั้นต่ำที่ 1 ปี โดยห้ามถอนก่อนกำหนด ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่ 1/ 2/ 3/ 4 หรือ 5 ปี โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งการฝากเงินที่ทุกท่านจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 แน่นอนและอาจขึ้นไปได้ถึง 3.25% สำหรับใบฝากเงิน 5 ปี ดังนั้นหากสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 แคปปิตอล ลิ้งค์

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : CIMB Thai

ถือว่าเป็นธนาคารที่นำเสนอความหลากหลายและทางเลือกมากมายในการออม โดยเฉพาะรูปแบบการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ซึ่งทางธนาคาร CIMB Thai พร้อมนำเสนอการให้บริการเงินฝากประจำ 4 รูปแบบ เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เลือกตามความต้องการ ดังนี้

 • เงินฝากประจำ สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตามใจ
 • เงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกสบาย เน้นเลือกรับดอกเบี้ยได้รายงวด
 • เงินฝากประจำซีเนียร์ เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ปลอดภาษี พร้อมเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ ช่วยให้ทุกท่านหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
 • เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ เงินออกระยะยาวเพื่ออนาคตมาพร้อมกับประกันคุ้มครองอุบัติเหตุฟรีตลอดระยะเวลาฝาก

ทั้งนี้จากทางเลือกในการให้บริการเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2565 ของธนาคาร CIMB ทั้งหมดนั้น สามารถให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 0.75% ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะออมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : ICBC

อีกหนึ่งธนาคารและสถาบันการเงินที่มีความพร้อมในการนำเสนอรูปแบบการออมที่คล่องตัว โดยมีทั้งการฝากประจำและการรับเงินฝากประเภทใบรับเงินฝาก ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ที่สูงกว่าการฝากทั่วไป ทั้งนี้ทางธนาคาร ICBC ได้กำหนดระยะเวลาในการฝากไว้หลากหลาย เพียงแต่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 สำหรับบุคคลธรรมดาไว้ที่ 50,000 บาท และด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับทุกท่านจึงสามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ได้ทันที ดังนั้นหากท่านสนใจและต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ของ ICBC สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ ที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทันทีที่ Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : ทหารไทยธนชาต

ฝากสั้น ฝากยาว ทุกท่านสามารถดำเนินการเลือกระยะเวลาการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ได้ทันทีด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้การฝากเงินกับทหารไทยธนชาตยังพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.5% ด้วยผลิตภัณฑ์ เงินฝากพิเศษ ออมเป็นประจำทุกเดือน บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวินัยการออมที่ดีและที่สำคัญ เพื่อการทำทุกเป้าหมายในชีวิตให้มีความมั่นคงต่อเนื่อง ซึ่งทุกท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 นี้ได้ทันที โดยขอเพียงทุกท่าน

 • เป็นบุคคลทั่วไป ไม่ใช่บัญชีร่วม
 • เริ่มต้นฝากได้ตั้งแต่ 500 – 25000 บาท
 • สามารถดำเนินการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 นี้ได้ทันทีที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา
 • ลูกค้าสามารถกำหนดวันที่และจำนวนเงินที่ต้องการให้หักได้ ซึ่งภายหลังสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวท่านเองผ่านแอพ TTB Touch

ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่สนใจและต้องการสมัครบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่งนี้ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารทุกสาขา

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : เกียรตินาคินภัทร

ด้วยความพร้อมและการเตรียมการให้บริการเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรที่มาพร้อมกันให้ทุกท่านเลือกได้ทั้งหมด 3 รายการ คือ เงินฝากประจำ 4 เดือนสามารถได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ที่ 0.75% หรือจะเป็นบัญชีเงินฝากประจำ (ธรรมดา) เริ่มต้นฝากได้ทันทีตั้งแต่ 3 เดือน ยาวไปจนถึง 48 เดือน และด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ที่ 1.05% และรายการสุดท้ายของบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 KKP Free 55 Up เงินฝากประจำเพื่อคนสูงวัย ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษีพร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุดที่ 1.10% จากรายละเอียดทั้งหมดทุกท่านคงพอจะเห็นแล้วว่า ทางธนาคารเกียรตินาคินภัทรนั้นมีหลายทางเลือกสำหรับทุกท่านให้เลือกสำหรับการออมด้วยการฝากประจำซึ่งสามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ตั้งแต่ 0.75 – 1.10%

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : Tisco

การให้บริการด้านเงินฝากประจำของธนาคารทิสโก้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกท่านเก็บออม ไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ ด้วยสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จนเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไร ซึ่งหนึ่งใน 2 ผลิตภัณฑ์ด้านการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ของธนาคารทิสโก้ พร้อมให้อัตราดอกเบี้ยแก้ทุกท่านสูงสุดถึง 0.25 – 1.05% ต่อปี โดยทุกท่านสามารถเริ่มต้นการฝากเงินได้ด้วยขั้นต่ำ 20,000 บาท ฝากได้ทั้งที่ธนาคารและฝากผ่านเช็ค และด้วยเงื่อนไขของการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ทุกท่านอาจจะต้องเข้าศึกษารายละเอียเพิ่มเติม หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา สำหรับการเปิดบัญชีฝากประจำเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ที่นี่

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : ออมสิน

นึกถึงการออม ไม่นึกถึงการให้บริการของธนาคารออมสินคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 สำหรับการฝาก 24 เดือนซึ่งทุกท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.30% ต่อปีกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี จากธนาคารออมสินเพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรองในอนาคต หรือสามารถเป็นเงินสำรองให้คุณใช้ยามฉุกเฉินได้ทันที พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ในบรรดาการฝากทั้งหมดของธนาคารออมสิน ขอเพียงทุกท่านดำเนินการตามเงื่อนไขของการฝาก เช่น มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป โดยสามารถเป็นบัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา / คู่สามี – ภรรยาได้ ซึ่งต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือนและขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาการฝากทั้งหมดไม่เกิน 26 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ที่ 1.30% ทั้งนี้หากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าติดต่อได้ที่ 1115 หรือเข้าศึกษารายละเอียดด้วยตัวเอง ที่นี่

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : ธนาคารอิสลาม

สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฝากประจำของธนาคารอิสลามนั้น จะเป็นการนำเสนอรูปแบบการออมซึ่งมีชื่อเรียกว่า “เงินฝากมีระยะเวลา” โดย ณ เวลานี้มีให้เลือก 2 รายการ คือ บัญชีเงินฝากมุฎอเราะบะฮ์ และบัญชีมุฎอเราะบะฮ์ปลอดภาษี โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถนำเงินเข้าฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยจะไม่ใช้คำว่าดอกเบี้ย แต่จะเป็นผลตอบแทน ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาการฝากได้ และสำหรับบัญชีฝากปลอดภาษีนั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการฝากประจำดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ด้วยระยะเวลา 24 เดือน ขึ้นต่ำที่ 1000 บาท สูงสุดที่ 25000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้การฝากประจำนี้เป็นการฝากเพื่อการลงทุนตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ซึ่งทุกท่านจะได้รับสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนแบบ 50:50 ดังนั้นหากทุกท่านมีความสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าติดต่อได้ทันทีที่ธนาคารอิสลามทุกสาขา

 

10 อันดับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 : ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เป็นอีกสถาบันการเงินที่มีความพร้อมและสามารถให้บริการเงินฝากประจำดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 โดยสามารถพึ่งสูงสุดได้ถึง 2 – 3% เลยทีเดียว โดยหนึ่งในการให้บริการนั้นคือ บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่เงินฝาก ซึ่งเป็นการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้วทุกท่านจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ตามเงื่อนไขและตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ การเข้ารับฝากเงินกับธนาคารไทยเครดิตนั้น ทุกท่านจะต้องนำเงินฝากในรูปแบบของสมุดคู่ฝาก (Passbook) โดยสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายตามความต้องการ โดยเริ่มต้นจาก 3 – 36 เดือน ทั้งนี้สำหรับการฝากเงินดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 นี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 1000 บาท
 • การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะนำจ่ายเมื่อครบระยะเวลา
 • หากท่านถอนก่อนครบกำหนดการฝาก ก่อนระยะเวลา เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • และสำหรับท่านที่ถอนหลังจากครบกำหนดการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ณ วันฝากเงินและมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่มีประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเรตอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยเครดิต ทางธนาคารมีการสรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดไว้ โดยมีอัตราต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 0.20 – 2.15% โดยการฝากประจำ ปลอดภาษีรายการนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2565 ที่ 2.00 – 2.15% สำหรับท่านที่สนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ ที่นี่ เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2565 กับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 

อ้างอิง 1 2